Пугач Любов Юріївна

Посада: старший викладач кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Телефон (робочий): (032) 239-73-48

Електронна пошта: lyubov.puhach@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

бібліотекознавство, культурно-освітня діяльність товариств кінця XIX поч. XX ст., соціальні комунікації, менеджмент.

Курси

Публікації

Навчальні посібники:

 1. Пугач Л. Допоміжно-практичні дисципліни бібліотекознав­ства та інформаційних наук : навч.-метод. посібник для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання / Любов  Пугач ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університе­ту імені Івана Франка, 2018. – 144 с.
 2. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт. кол.: Крохмальний Р. О., Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Пугач Л. Ю. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Факультет культури і мистецтв, Кафедра бібліотекознавства і бібліографії. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 472 с.
 3. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт.: Р. Крохмальний, Н. Демчук, Л.  Пугач та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 279 с.

 

Публікації:

  1. Пугач Л. Ю. Соціально-комунікаційні складові комунікативної моделі / Пугач Л. Ю. // Молодий вчений. – 2019. – № 1. – С. 150–156. – Режим доступу:  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/1/34.pdf
  2. Пугач Л. Поняття «Advocacy» на сучасному етапі діяльності бібліотек / Л.  Пугач, М. Демчишин // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Вип. 11–12. –  С. 87–94.
  3. Пугач Л. Питання розвитку сучасних концепцій соціальних комунікацій у висвітленні фахової періодики (2000–2015 рр.) : матеріали до  бібліографії / Л. Пугач, П. Андрусів // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Вип. 11–12. –  С. 310–319.
  4. Пугач Л. Ю. Питання «advocacy» на сторінках наукових видань (2000–2015 рр.): історіографія дослідження / Пугач Л. Ю.  // Молодий вчений. – 2016. – № 9. – С. 339–344. – Режим доступу:  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/117.pdf
  5. Пугач Л. Культурно-мистецька діяльність читалень Товариства імені Михайла Качковського / Любов Пугач  // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Вип. 10. – С. 185–191. – Режим доступу:  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/bibliology/article/view/4190
  6. Пугач Л. Діяльність читалень Товариства імені Михайла Качковського у світлі організаційно-методичної документації / Любов Пугач // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – Вип. 8. – С. 288–295. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/bibliology/article/view/4740
  7. Пугач Л. Книговидавничі пріоритети культурно-просвітницької діяльності Товариства імені Михайла Качковського (1874–1939 рр.) / Любов Пугач // Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки XIX–XX ст. / Кафедра бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка ; Інститут інформації наукової і бібліотекознавства Педагогічного університету імені Комісії національної освіти у Кракові. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011.  – Т.  X. – C.  52–57.
  8. Комаринська Л. Фандрейзинг – поняття позабюджетного фінансування у бібліотеках Львова / Л. Комаринська // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип. 2. – С. 140–148. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/bibliology/article/view/5323

Біографія

Народилася у м. Львові. Освіта – вища: закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка та отримала диплом з відзнакою у 2005 р., кваліфікація: Книгознавець, бібліотекознавець, бібліограф. Викладач української мови і літератури. 2005 – 2012 рр. – асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії;  з 2012 р. – старший викладач цієї кафедри.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!