Ржеуський Антоній Валентинович

Посада: доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Телефон (робочий): (032) 239-43-78

Електронна пошта: Antoniy.Rzheuskyy@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.scopus.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

інформаційні технології, бібліотечна справа, соціальні комунікації, е-навчання, хмарні технології

Курси

Публікації

1.      Ржеуський А. Декомпозиція моделі вибіркового розповсюдження інформації / Антоній Ржеуський // Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe. – 2016. – № 03 (11). – Available at: http://spsciences.io.ua/s2573972/rzheuskiy_antoniy_2016._the_decomposition_of_model_of_selectively_dissemination_of_information._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_03_11_

2.      Використання мультимедійних інформаційних ресурсів при дистанційному обслуговуванні користувачів бібліотек / Антоній Ржеуський, Остап Малиновський, Наталія Веретеннікова, Наталія Кунанець // Nauki społeczne i humanistyczne. Polsko-ukraińska czasopismo naukowe. – 2016. – Р. 99–111.

3.      Роль бібліотек як соціальних інститутів в інформаційному забезпеченні e-Science / А.Ржеуський, О. Малиновський, Н. Веретеннікова, Н. Кунанець // Бібліотечний вісник. – Київ, 2016. – No 3 (233) – С. 3–10.

4.      Ржеуський А. Безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: порівняльний аналіз / А. Ржеуський, Н. Кунанець, О. Малиновський // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 1. – С. 17–26.

5.      Ржеуський А. Використання хмарних технологій у бібліотеках / Антоній Ржеуський // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 4. – С. 13–15.

6.      Ржеуський А. В. Аналіз інформаційних послуг бібліотек з допомогою інструментарію бенчмаркінгу / А. В. Ржеуський // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 2. – С. 97–104.

7.      Ржеуський А. В. Інформаційні сервіси в бібліотеках, що базуються на застосуванні хмарних технологій / Н.Е. Кунанець А.В. Ржеуський, В.В. Пасічник // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2015 – Вип. 4. – С. 64–66.

8.      Ржеусский А. В. Модель информационные вратари; в работе библиотек как социокоммуникационных институтов / Антоний Валентинович Ржеусский, Наталия Эдуардовна Кунанец, Владимир Владимирович Пасичник // Kitabxanaşьnasliq və informasiya: elmi-nəzəri və praktiki jurnal. – Baki, 2020. – № 1 (31). – С. 68–76.

9.      Ржеусский А. В. Анализ информационных услуг библиотек высших учебных заведений Украины с помощью методологии бенчмаркинга / Антоний Валентинович Ржеусский, Кунанец Наталия Эдуардовна // Kitabxanaşьnasliq və informasiya: elmi-nəzəri və praktiki jurnal. – Baki, 2017. – № 2 (23). – С. 70–79.

10.   Information Support of Scientific Researches of Virtual Communities on the Platform of Cloud Services / Kazarian Artem, Roman Holoshchuk, Nataliia Kunanets, Tetiana Shestakevysh, Antonii Rzheuskyi // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2018. – Vol. 871. – P. 301-311. – Available at: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978%2D3%2D030%2D01069%2D0_22 (Scopus)

11.  Cloud managers in the information support of virtual scientific teams / Nataliia Veretennikova, Nataliia Kunanets, Vasyl Kut, Volodymyr Pasichnyk, Antonii Rzheuskyi [monography]. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018 –71 p.

12.  Complex Information E-Science System Architecture based on Cloud Computing Model / Artem Kazarian, Nataliia Kunanets, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Veretennikova, Antonii Rzheuskyi, Andrii Leheza, Oksana Kunanets // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2362. – P. 366-377. – Available at: http://ceur-ws.org/Vol-2362/paper33.pdf  (Scopus)

13.  Selective Dissemination of Information – Technology of Information Support of Scientific Research / Rzheuskyi A., Matsuik H., Veretennikova N., Vaskiv R. // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2018. – Vol. 871. – P. 235–245. – Available at: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978%2D3%2D030%2D01069%2D0_17 (Scopus)

14.  The Information Support of Virtual Research Teams by Means of Cloud Managers / Rzheuskiy A., Veretennikova N., Kunanets N., Kut V. // International Journal of Intelligent Systems and Applications – 2018. – Vol. 10, No 2. – P. 37–46. – Available at: http://www.mecs-press.org/ijisa/ijisa-v10-n2/IJISA-V10-N2-4.pdf (Scopus)

15.  The Model “Information Gatekeepers” for Sentiment Analysis of Text Data / Nataliia Kunanets, Yurii Oliinyk, Dmytro Kobylynskyi, Antonii Rzheuskyi, Khristina Shunevich, Valentyn Tomashevskyi // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2387. – P. 164-177. – Available at: http://ceur-ws.org/Vol-2387/20190164.pdf (Scopus)

16.  Problems of the Intelligent Virtual Learning Environment Development / Mykola Odrekhivskyy, Volodymyr Pasichnyk, Antonii Rzheuskyi, Vasyl Andrunyk, Mariia Nazaruk, Oksana Kunanets, Danylo Tabachyshyn // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol 2386. – P. 359–369. – Available at: http://ceur-ws.org/Vol-2386/paper27.pdf  (Scopus)

17.  Rzheuskyi A. Methodology of research the library information services: The case of USA university libraries / A. Rzheuskyi, N. Kunanets, V. Kut // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2017. – Vol. 689. – P. 450-460. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978%2D3%2D319%2D70581%2D1_32 (Scopus)

18.  Rzheuskyi A. The Concept of Benchmarking in Librarianship / A. Rzheuskyi, N. Kunanets // CEUR Workshop Proceedings. – 2018. – Vol. 2104. – Р. 45–57. Available at: http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_187.pdf  (Scopus)

19.  Rzheuskyi A. Recommendation System “Virtual Reference” / Antonii Rzheuskyi, Nataliia Kunanets, Mykola Stakhiv // 13 International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT), 11–14 September 2018 , Lviv, Ukraine. – Lviv, 2018. – P. 203–206. (Scopus та Web of Science). – Available at: https://ieeexplore.ieee.org/document/8526690 (Scopus)

20.   Rzheuskiy A. Cloud managers – an innovative approach to the management of the library information resources / A. Rzheuskyi, N. Kunanets, V. Kut // ECONTECHMOD : INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL. – 2017. – Vol. 6. No. 2. – Р. 51–58. – Available at: http://ena.lp.edu.ua/handle/ntb/39420 (Index Сореrnicus)

Біографія

Народився у м. Львів. Освіта – вища. Закінчив Львівський національний університет імені І. Франка за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» та здобув кваліфікацію магістра культури. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Моделі, методи та засоби надання інформаційних послуг у сервіс-орієнтованих бібліотечних системах» за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство 2016 року на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. Із 2017 року – асистент кафедри Інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». Із 2018 року – асистент, із 2020 р. – доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії (за сумісництвом).
Проходив стажування на одній із фірм лідерів в ІТ галузі – EPAM з управління ІТ проектами; в Українсько-Корейському навчальному центрі інформаційних технологій Національного технічного університету України «КПІ».

 

Профіль у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57198350314

Профіль у Web of Science https://publons.com/researcher/3012401/antonii-rzheuskyi/

Web of Science ResearcherID T-2627-2019

Профіль у DBLP https://dblp.org/search?q=Rzheuskyi

Профіль ORCID https://orcid.org/0000-0001-8711-4163

Нагороди

Лауреат премії обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів) Львівської області у 2019 р.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених у 2019 р.

Стипендія Кабінету Міністрів України (2020 р.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!