Белінська Людмила Семенівна

Посада: доцент кафедри філософії мистецтв

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38 (032) 239-43-17

Наукові інтереси

Політична еміграція, родинна традиція, шляхетська культура та комунікативна пам’ять, культурна та історична спадщина, національна ідентичність.

Курси

Публікації

Статті:
1. Качмар Л.С. Зміна політичної культури українців наддніпрянськими емігрантами в Галичині на початку ХХ ст. // Качмар Л.С. Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. N 15-16, Warszawa, 2003. – С. 106-118;
2. Качмар Л.С. Іван Франко та наддніпрянські політичні емігранти у Львові // Качмар Л.С. Вісник Львівського університету. – Серія мистецтвознавство. – 2006. – Вип.6. – С.114-120;
3. Качмар Л.С. Джерела шляхетної простоти // Качмар Л.С. Ювілейний збірник на пошану професора Леоніда Рудницького – Л., 2007. – С.60-66;
4. Белінська Л.С. Роль просвіти і театру в житті українських військовополонених у таборах Австро – Угорщини та Німеччини (1915-1918 рр.) // Белінська Л.С. Вісник Львівського університету. – Серія мистецтвознавство. – 2008. – Вип.8. – ;
5. Белінська Л.С. Історичні умови як спосіб деформації родинної традиції українців на початку ХХ ст. / Белінська Л. Актуальні питання культурології . Вип. 12. Рівне, РДГУ. 2012. С. 97-100;
6. Белінська Л.С. В’язень «галицького Сибіру»: декілька штрихів до портрета Володимира Навроцького»/ Белінська Л. Вісник кафедр гуманітарних наук ЛНАУ. 2013. С.78-84;
7. Белінська Л.С. Домінуючі мотиви сентиментального туризму або “ритуали повернення” американських українців (1975-1991 роки) / Белінська Л Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія мистецтвознавство. № 13. С. 287-292;
8. Lyudmyla Belinska. Socio-Political and Academic Life of Central Ukrainian Youth in Lviv (1907-1914) // The Ukrainian Quaterly. Spring-Winter 2011. Volume LXVII, No. 1-4.P. 185-194;
9. Lyudmyla Belinska. Socio-Political Relations between Galicians and Central Ukrainians inthe Early 20th Century// The Ukrainian Quaterly. Spring-Winter 2011. Volume LXVII, No. 1-4. P. 195-205.
10. Белінська Л. Українець у галицькому «Сибіру»: штрихи до портрета Володимира Навроцького (1847-1882) / Л. Белінська // Вісник ЛНАУ. №.24. 2013. С.61-72.
11. Белінська Л. Історичні умови як спосіб деформації родинної традиції українців на початку ХХ ст. / Л. Белінська // Вісник Рівненського лінгвістичного університету. № 12. 2013. С. 34-48.
12. Белінська Л . Українські подвижники шкільної освіти в Галичині (друга половина ХІХ- початок ХХ ст… / Белінська Л . Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія педагогіка. 2013. – Вип 14. 13 с.
13. Белінська Л . Епістолярне спілкування Сидори Паліїв з Іваном Франком/ Белінська Л. Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. 2013. – Вип 12. 13 с.
14. Белінська Л. Місця пам’яті української діаспори. Ніна Лужницька./ Белінська Л. Актуальні питання культурології . Вип. 14. Рівне, РДГУ. 2013. 10 С.
15. Белінська Л . Епістолярне спілкування судового радника Григора Кузьми та Івана Франка / Белінська Л. Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. 2014. – Вип 14. 13 с.
16. Белінська Л. Домінуючі мотиви сентиментального туризму або «ритуали повернення» американських українців (1975 – 1991 роки) // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2014. – Вип. 13 – С. 154 – 161.
17. Белінська Л. Місця пам’яті української діаспори: Ніна Лужницька // Збірник на пошану К. К. Кондратюка. – Львів, 2015. – 15с.
18. Белінська Л. Мала вітчизна у житті Т.Шевченка: ритуали повернення / Белінська Л. Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія мистецтвознавство. № 15. – Львів, 2014р.- С. 24 -31
19. Белінська Л . Взаємини судового радника Григора Кузьми та Івана Франка / Белінська Л. Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. 2015. – Вип 16. 13 с.
20. Белінська Л. Місця пам’яті української політичної еміграції: Ніна Лужницька з Конашинських / Збірник до 80-річчя Кондратюка К.К. Львів, ЛНУ ім. І.Франка, 2016. С.65-78.
21. Белінська Л. Родина як освітній та культурний капітал ( на прикладі греко-католицького духовенства) / Львівсько-Ряшівські зошити. №2. с. 160-170.
22. Белінська Л. С. Шляхетство Івана Франка як вияв родинної традиції. Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія мистецтвознавство. – Вип.17, 2016. – С.37-44
23. Белінська Л.С. Культурна і комунікативна пам’ять в ментальності шляхетського середовища. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Науковий збірник. Випуск 25. Рівне: РДГУ, 2017. – С. 37-44.
24. Белінська Л.С. Місця пам’яті української діаспори: Ніна Конашинська. Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Вип. 2017 . – С. 258-268.

Монографії:
1. Качмар Л.С. Галичина в політичному житті наддніпрянських емігрантів на початку ХХ ст. – Л.: Астролябія. – 2002. – 154 с.;
2. Качмар Л.С. Іван Теодор Рудницький : життя на тлі історії Л.:Астролябія. – – 215 с.;
3. Белінська Л.С. Експлікація родинної традиції у громадянському дискурсі Галичини ». – Львів : «Простір М». – 2012.- 375 с.
4. Белінська Л. С. Національна пам’ять української діаспори США (просопографічний аспект) : монографія / Л. С. Белінська // рец.: д-р істор. наук, проф. М. С. Пасічник (Українська академія друкарства); д-р істор. наук, проф. С. П. Качараба (Львівський національний університет імені Івана Франка); д-р філос. наук, проф. О. П. Тимченко (Львівська комерційна академія). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 276 с.

Біографія

Белінська Людмила Семенівна –  заступник завідувача кафедри, доктор філософії (УВУ), кандидат історичних наук, доцент.

1986 року – закінчила Львівську СШ № 28. 1986-1991 – навчалася на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка та аспірантурі ( 1994-1997 рр.) У 1997 р. – захистила кандидатську дисертацію.  З 1998 – 2005 рр. – працювала на кафедрі українознавства ЛДАУ.  З 2003 р. – доцент, захистила докторат в УВУ у Мюнхені. З 2005 року – доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури й мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.  З 2011 року – доцент кафедри філософії мистецтва.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!