Сиротинська Наталія Ігорівна

Посада: професор кафедри музикознавства та хорового мистецтва, завідувач Лабораторії лабораторія музично-медієвістичних досліджень

Науковий ступінь: доктор мистецтвознавства

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-42-96

Електронна пошта: nataliya.syrotynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Медієвістика, історія церковної музики, педагогіка, нейроарт.

Курси

Публікації

Основні праці Наталії Сиротинської

Монографії:

 1. Сиротинська Н. Перло многоцінне: музично-поетичний світ богородичної гимнографії. Монографія. Львів: Видавець Тетюк Т.В. 2014, 334 с.
 2. Сиротинська Н., Карпов В. Neuroart: Мистецтво пізнання людини. Монографія. Київ: НАКKКІМ, 2019. 80 с.
 3. Страсні антифони в українській монодії: порівняльний аналіз тексту і музики за ірмологіонами кінця XVI ст., 1674 року і 1650–1675 рр. Упорядник Н. Сиротинська. Львів, 2020.

Cтатті:

 1. Syrotynska N. Musical-artistic innovations of the 20th-21 centuries in the context of the neuroart’s principles. Music – the Cultural Bridge. Essence, Contexts, References. Wrocław, 2021. P. 431-441.
 2. Карпов В.В., Сиротинська Н.І., Бондик О.В. Ейдетика художньої творчості людини в контексті нейроарту. Український мистецтвознавчий дискурс: колективна монографія. За ред. Карпова В.В. Riga: Baltia Publishing, 2020. С. 168-183.
 3. Сиротинська Н. Музика і філософія: емоційний інтелект. Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М.Лисенка. Львів, 2020. Ч. 3. С. 14-19.
 4. Сиротинська Н. На роздоріжжі історії в XVI : гуманізм vs тоталітаризму. Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М.Лисенка. Львів, 2020. Ч. 2. С. 18-27.
 5. Сиротинська Н. Страсні антифони в українській монодії: порівняльний аналіз початку XVI ст., 1674 року і 1650-1675 рр. Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М.Лисенка. Львів, 2020. Ч. 2. С. 38-64.
 6. Сиротинська Н. Вплив німецьких музично-теоретичних трактатів на створення української п’ятилінійної нотації. Науковий збірник Музичний універсум. Львів, 2020. С. 270-284.
 7. Сиротинська Н. Homo parvus mundus est: уява як інструмент пізнання і творення світу. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2019. No 1. С. 226-230. (у співпраці з Карпов В. В.)
 8. Syrotynska N., Karpov V. Medieval and contemporaneity worldvisual and art perellels. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2018. No 2. P. 177-182.
 9. Syrotynska N., Karpov V. Neuroаrt in the context of creativitу. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2018. No 1. P. 110-115.
 10. Syrotynska N. Sacred symbols of the eight-modes genres in the Lityrgical chants. Musikgeschichte in Mittel und Osteuropa. Heft 20. Leipzig, 2018. P. 33-41.
 11. Сиротинська Н. Cвітоглядні та мистецькі паралелі середньовіччя та сучасності. Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Ч. 2. Львів, 2018. С. 41–13.
 12. Сиротинська Н. Homo in via: from the Plato’s cave to the modern neuroscreen. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв :наук. журнал. Київ: Міленіум, 2018. No 3. С. 19-26. (у співпраці з Карпов В.В.).
 13. Сиротинська Н. Homo in via: від печерних сутінків до блиску нейромистецтва. Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Ч. 3. Львів, 2018. С. 77-84.
 14. Сиротинська Н. Візантійський церковний спів у дослідженнях о. Петра Франца Крип’якевича. Музичний універсум. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка. Вип. 42-43. Львів, 2018.
 15. Сиротинська Н. Музично-поетичні сув’язі ірмосу 1 пісні Успенського канону Козьми Маюмського. Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М.Лисенка. Львів, 2017. Ч. 1. С. 14–24.
 16. Сиротинська Н. Осмогласні богородичні піснеспіви «Грішних молитви» в українських ірмологіонах. Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. НМАУ ім. П. І. Чайковського, Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра: до 150-річчя Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра. Вип. 55. Київ, 2017. С. 3–10.
 17. Сиротинська Н. Богородична гимнографія як система жанрів сакрального мистецтва. Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2017. Ч. 2. С. 36–43.
 18. Сиротинська Н. Риторичні прийоми у структурі візантійської гимнографії та української сакральної монодії. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Вип. 40. Музикознавчий універсум: збірник статей. Львів, 2017. С. 17–27.
 19. Сиротинська Н. Дослідження богородичної гимнографії у науковому дискурсі. Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. Ч. 3. Львів, 2017. С. 5–13.
 20. Сиротинська Н. Білі плями української культури або Гімнографія і сакральна монодія як виклик імперській політиці. Cлово і Січ. Науково-теоретичний журнал. Київ, 2017. № 10. С. 68-76.
 21. Syrotynska N. Wplyw Ślązaków na kształtovwanie kulturowo-społecznego oblicza Lwowa w okresie od XIV-XVII wieku. Tradycje sląskiej kultury muzycznej. Wrocłav, 2017. Tom XIV, część 1. S. 255-268. (у співпраці з: Кияновська Л.)
 22. Сиротинська Н. Богородична тема у працях о. Петра Крипякевича. Вісник прикарпатського університету. Вип. 36. Івано-Франківськ, 2017. С. 3-7.
 23. Сиротинська Н. Музичне мистецтво як важливий чинник у формуванні творчої особистості видатних діячів Української Церкви ранньомодерної доби. Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny. Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу. Universytet Rzeszowski. Львів-Rzeszow, 2015. S. 107-117.
 24. Сиротинська Н. Категорія прекрасного у гимнографії та сакральній монодії. Laudatio: Ювілейна збірка наукових статей на пошану професора Юрія Ясіновського. Львів, 2014. C. 144-154. http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2014/1/152.pdf
 25. Сиротинська Н. Сакральна гимнографія і давня українська література. Студії мистецтвознавчі. X. 3/4 (43/44). Київ: Видавницво ІМФЕ 2014. C. 22-29.

 

Біографія

Сиротинська Наталія Ігорівна

Народилась у Львові. Навчалась у Львівському музичному училищі ім. С. Людкевича (1986-1990). Закінчила історико-теоретичний факультет Львівського вищого музичного інституту імені М. В. Лисенка (1997) та асистентуру-стажування при Львівській державній музичній академії імені М. В. Лисенка  (2004).

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію “Осмогласні жанри української сакральної монодії”, а в 2017 р. докторську дисертацію “Богородична гимнографія у вимірах духовної культури України XI-XVII століть”. Викладала теоретичні дисципліни у Львівському музично-богословському училищі (1997-2001). Від 2000 року викладала у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка, у 2016-2021 рр. завідувала кафедрою музичної медієвістики та україністики.

Від 2000 р. є учасницею наукових проектів Інституту літургійних наук (тепер Інститут церковної музики) Українського Католицького Університету (Львів). Співорганізаторка Міжнародних наукових конференцій “Теорія та історія церковної музики та гимнографії”,  Міжнародної конференції з історії української музики “Антоновичеві читання”.

Сфера наукових інтересів: медієвістика, історія церковної музики, педагогіка, нейроарт. Авторка монографій “Перло многоцінне: музично-поетичний світ богородичної гимнографії” (Львів, 2014) та “Neuroart: Мистецтво пізнання людини” (Київ, 2019 у співпраці з В. Карповим), авторка понад 150 статей і розвідок у наукових, науково-популярних збірках і часописах України та зарубіжжя, редактор-упорядник наукових часописів.

Дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, Відроджує забуті імена української музичної культури, пропагує середньовічну та барокову культуру і  музичне мистецтво. Активно виступає з науково-просвітницькими лекціями.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!