Білоусова Роксана Зіновіївна

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): 032-239-41-97

Електронна пошта: roksana.bilousova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Термінологія бібліотекознавства і бібліографознавства, історія бібліотечної справи Галичини, бібліотекознавство.

Курси

Публікації

1. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт.: Р. Крохмальний, Н. Демчук, Р. Білоусова та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 279 с.
2. Білоусова Р. Університетська бібліотека в інформаційному суспільстві: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики 2000–2012 рр.) / Роксана Білоусова // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – Вип. 8. – С. 322–329. – Режим доступу: http://old.library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2014_Vupysk_VIII_/334-341.pdf
3. Білоусова Р. Науковець і невтомний педагог: [до 100–річчя від дня народж. Миколи Максимовича] / Роксана Білоусова // Львівщина в 2014 році. Знаменні і памятні дати краю : календар / ЛОУНБ ; упоряд. І. Зінченко. – Львів : ЛОУНБ, 2014. – С. 28–31.
4. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт. кол.: Крохмальний Р. О., Демчук Н. Р., Білоусова Р. З. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Факультет культури і мистецтв, Кафедра бібліотекознавства і бібліографії. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 472 с.
5. Білоусова Р. З. Терміни з компонентом бібліо- в галузевій терміносистемі бібліографознавства / Р. З. Білоусова // Термінологічний вісник : зб. наук. праць / відп. ред. Л. В. Туровська. – К. : Інститут української мови НАНУ, 2017. – Вип. 4. – С. 54–63. – Режим доступу: https://iul-nasu.org.ua/pdf/termvisnik/terv_2017_4_9.pdf

6. Білоусова Р. Бібліотечно-бібліографічні терміни з компонентом покажчик у сучасній українській мові / Роксана Білоусова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2017. – No 869. – С. 93–97. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41514
7. Білоусова Р. Бібліотекознавчі терміни з компонентом –бібліо– / Роксана Білоусова // Вісник Львівського університету. Серія «Філологічна». – 2017. – Вип. 64. – С. 344–351. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2017.64.9622
8. Білоусова Р. Популяризація книги та читання у бібліотеках для дітей (за матеріалами фахової періодики 2000–2015 рр.) : матеріали до бібліографії / Р. Білоусова // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 11. – С. 303–308. – Режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/vlukbit_2017_11-12_30.pdf .
9. Білоусова Р. Іншомовні запозичення у терміносистемі бібліотекознавства і бібліографознавства / Роксана Білоусова // Вісник Львівського університету. Серія «Філологічна». – 2018. – Вип. 68. – С. 48–57. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2018.68.8902
10. Білоусова Р. Особливості запозичень у термінолексиці бібліотекознавства і бібліографознавства / Роксана Білоусова // Spheres of culture / Branch of Ukr. Studies of Maria Curie-Sklodovska Univ. in Lublin. – 2018. – Volume XVII. – C. 257–264.
11. Білоусова Р. З. Системна класифікація бібліотечно-бібліографічних термінів / Р. З. Білоусова // Термінологічний вісник : зб. наук. праць / відп. ред. Л. В. Туровська. – К. : Інститут української мови НАНУ, 2019. – Вип. 5. – С. 148–154. – Режим доступу: https://iul-nasu.org.ua/pdf/termvisnik/terv_2019_5_21.pdf

Біографія

У 2001 році закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені І. Франка за спеціальністю «Українська мова та література. 2003-2006 рр. – старший лаборант кафедри бібліотекознавства і бібліографії факультету культури і мистецтв. 2010-2021рр. – асистент цієї ж кафедри. З 2015р.- пошукувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені І. Франка. У 2021р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Терміни бібліотекознавства та бібліографознавства в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття (системно-структурна організація) та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук (10.02.01 – Українська мова).

З вересня 2021р. працює на посаді в. о. завідувача кафедри бібліотекознавства і бібліографі.

З 2017 року – Голова профспілкової організації викладачів факультету культури і мистецтв.

Стажування: Стажування за програмою «Методика та зміст викладання бібліотечних дисциплін з урахуванням сучасних підходів до Європейської освіти» (НАКККіМ, січень 2013).

Стажування у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника в відділі рідкісної книги з 18.12.2017 р. до 25.06.2018 р.

Стажування в Інституті наукової інформації і бібліотекознавства університету Вроцлава (республіка Польща). Терміни перебування: 26.03 –1.04.2018 р. Тема: «Вивчення особливостей функціонування різних типів бібліотек Польщі».

Участь у роботі одноденного науково-практичного семінару «Можливості використання електронних ресурсів компаній EBSCO Information Service, Cambridge University Press, Royal Society Publishing, Institute of Physics Publish інформаційного забезпечення наукових досліджень» (26 жовтня 2018 р.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!