Коломиєць Ольга Ігорівна

Посада: доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-96

Електронна пошта: olha.kolomyyets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Українська традиційна музика родинного циклу та її паралелі зі світовими традиціями; музична культура етнічних меншин в Україні; професійна музика усної традиції Сходу і, зокрема, Північної Індії.

Курси

Публікації

 1. Коломиєць О. Гуцульський похорон як обрядова драма // Музика та дія в традиційному фольклорі: Збірник наукових праць. — Львів, 2001. — с. 75-86.
 2. Коломиєць О. Дмитро Іванович Яворницький — збирач рідної старовини // Животоки: Культурно-просвітницький вісник. — Львів, 2001. — №1 (19). — С.14-15.
 3. Коломиєць О. Сольфеджіо: Навчальна програма для спеціальності «Акторське мистецтво» денної форми навчання/ Ред. Бічуя Н.Л. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 18 с.
 4. Коломиєць О. Народновиконавський практикум в системі виховання етномузиколога //Етномузика. — Львів, 2006. — Число 1: Збірка статей та матеріалів на честь 125-ліття Климента Квітки / Упор. Б. Луканюк. — с. 131-138. — (Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. — Вип. 12). http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/07/em-1.pdf
 5. Olha Kolomyyets. Folk performance practicum in the system of musicology training: a problem of transmission of traditional music in Ukraine //Abstracts of the 39th World conference of the International council for traditional music. — Vienna, 2007. — 205-206 pp.
 6. Коломиєць О. Проект програми-конспекту спецкурсу “Світова етномузика: арабська та японська культури” (для студентів факультету культури і мистецтв спеціальності “Фольклористика” спеціалізації «Етномузикознавство” Львівського національного університету імені Івана Франка) // Етномузика. — Львів, 2007. — Число 3: Збірка статей та матеріалів на честь 60-річчя Богдана Луканюка / Упор. Ю. Рибак. — с. 150-169. — (Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. — Вип. 15). http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/07/em-3.pdf
 7. Коломиєць О. Інструментальна музика традиційного гуцульського похорону // Етномузика. — Львів, 2007. — Число 2 : Збірка статей та матеріалів на честь 150-ліття Івана Франка / Упор. Б. Луканюк. — с. 25-32. — (Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. — Вип. 14). http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/07/em-2.pdf
 8. Коломиєць О. Світова конференція ICTM у Відні // Етномузика. — Львів, 2008. — Число 4: Збірка статей та матеріалів / Упор. І. Довгалюк. — С. 196-205. (Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. — Вип. 16). http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/07/em-4.pdf
 9. Коломиєць О. До питання про поняття «ґхарана» у традиційній професійній музичній культурі Гіндустані (на прикладі школи Кірана) // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія Мистецтвознавство. – 2009. – Вип.9.–С.151-166. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/2850
 10. Olha Kolomyyets. Little Armenia in Western Ukraine / /Voices of the Weak: Music and Minorities. – Praha, 2009. – 122- 131.
 11. Коломиец О.И. К вопросу о понятии гхарана в традиционной профессиональной музікальной культуре Хиндустани (на примере школы Кирана) // Весці Беларускай дзяржаунай акадэміі музыкі: Навукова-тэарэтычны часопіс. 2010. № 16. С. 78-84.
 12. Коломиєць О. Система “ґуру-шиш’я парампара” в традиційній професійній музичній культурі Гіндустані: до питання трансмісії музики усної традиції (на прикладі школи Кірана) // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія Мистецтвознавство. – 2010. – Вип. 10. – С. 50-68. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/2898
 13. Коломиєць О. Система «ґуру-шиш’я парампара» як критерій пізнання та збереження традиції у контексті професійної музичної культури Гіндустані (на прикладі ґхарани Кірана) // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «ХIV сходознавчі читання А. Кримського». – Київ, 2010. – С. 195-198.
 14. Коломиєць О. До питання про ґхарани в традиційній професійній музичній культурі Північної Індії: зародження, розвиток, трансформація явища (на прикладі школи Кірана) // Сходознавство. – № 51. – Київ, 2010. – С. 65-80.
 15. Коломиєць О. Світова етномузика: індійська традиційна культура (проект програми-конспекту для студентів факультету культури і мистецтв спеціальності „Фольклористика” спеціалізації „Етномузикологія” Львівського національного університету імені Івана Франка) // Етномузика – Львів, 2011. – Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка. – Вип. 7. – С. 30-48. http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/07/em-7-broshura.pdf
 16. Olha Ukrainian-Indian Ethnomusicologial Dialog: Beginnings // Abstracts ICTM 2011. – Newfoundland, 2011. – P. 77.
 17. Olha Kolomyjec. Muzyka instrumentalna w tradycyjnym pogrzebie huculskim // Instrumenty muzyczne w tradycji ludowej i folkowej. – Krakow, 2011. – S. 98-111.
 18. Ольга Коломиєць. Музичні перехрестя волохів на Закарпатті (перші результати проекту «Bajeshi in Transcarpatia» Австрійської академії наук) // «Етномузикологія на зламі тисячоліть: теорія, історія, методологія», присвячена 90-літтю Володимира Гошовського: Тези конференції. – Львів, 2012. – С.18-21.
 19. Ольга Коломиєць. Засновники стильової школи ґхарани Кірана у контексті системи носіїв професійної музичної культури усної традиції гіндустані // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 223-238. – (Серія мистецтвознавство; Вип. 14.). http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/viewFile/3141/3206
 20. Коломиєць О. Тарас Шевченко та Рабіндранат Таґор: музичний код геніїв як фактор національного визнання / Ольга Коломиєць // Вісник Львівського університету (Серія Мистецтвознавство). – Випуск 15. – Львів, 2015. – С. 126-136.
 21. Коломиєць О. Музичні перехрестя волохів на Закарпатті (перші результати проекту «Bajeshi in Transcarpatia» Австрійської академії наук /Коломиєць О // Musicologica Wratislaviensia 12 (2015). – Вроцлав, 2016. – C. 99-118. http://www.wuwr.com.pl/products/category/musicologica-wratislaviensia-71.html
 22. Kolomyyets Olha. Report of a Liaison Officer (Ukraine) // Bulletin of the International Council for Traditional Music. – No. 132. – October, 2016. – ISSN (Online): 2304-4039. – http://www.ictmusic.org/sites/default/files/documents/bulletins/132-ICTM-Bulletin-Oct-2016-better.pdf
 23. Kolomyyets Olha. Olena Murzyna Obituary // Bulletin of the International Council for Traditional Music. – No. 133. – January, 2017. – ISSN (Online): 2304-4039. – http://www.ictmusic.org/sites/default/files/documents/bulletins/133-ICTM-Bulletin-Jan-2017-better.pdf
 24. Коломиєць О. Основне коло методологічних питань етномузичних студій у дискурсах американських етномузикологів сучасності (за результатами дослідження  2015 – 2016 рр. у Чиказькому університеті в рамках наукової програми імені Фулбрайта) // Х Конференція дослідників народної музики червоно руських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 21-22 квітня 2017 р.): Статті та матеріали. – Львів, 2017. – С. 72-80. http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2017/03/cimp-10_maket_a5.pdf
 25. Olha Kolomyyets. Ukrainian-Indian Ethnomusicologial Dialog: Beginnings (The Author’s Experience in Kirana Gharana) // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія Мистецтвознавство. – Вип. 17. – Львів, 2017. – С. 199-209.
 26. Коломиєць О. Звукова колористика у стилістиці музичної мови професійних співців школи (ґхарани) Кірана у Північній Індії: Раґа Яман – спроба аналізу (до питання про музичну семіотику) // Етномузика. – Львів, 2017. – Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.Лисенка. –Вип. 13, С. 9-30.
 27. Коломиєць О. Основне коло методологічних питань етномузичних студій у дискурсах американських етномузикологів сучасності (за результатами дослідження  2015 – 2016 рр. у Чиказькому університеті в рамках наукової програми імені Фулбрайта) // Х Конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 21-22 квітня 2017 р.): Статті та матеріали. – Львів, 2017. – С. 72-80.
 28. Kolomyyets O. Musical component in the “Rites of Passage”of Hutsul Family Cycle: On Means and Forms of “Being Moduses” Implementation in the Traditional Culture. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. К.: Міленіум, 2018. Вип. 4. C. 281-285. Web of Science Core Collection
 29. Kolomyyets O. Musical-Ethnographic Archive at the Scientific Laboratory of Music Ethnology in Mykola Lysenko Lviv National Musical Academy: The Founders and Their Followers // The Kolbergs of Eastern Europe (Eastern European Studies in Musicology, vol. 9). – Bożena Muszkalska (ed.) – Berlin, New York: Peter Lang, 2018. –  pp. 155-160. Scopus
 30. Kolomyyets O. Period in the Musical Structure of Hutsul Lamentations (“Prykazuvannia”) the Model and its Modifications. – Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Серія Мистецтвознавство. 2019. – Вип. 19. – С. 88-97.
 31. Kolomyyets O. Ukraine: History, Culture, and Geography of Music // The SAGE Encyclopedia of Music and Culture,  Janet L. Sturman (ed.),  SAGE Publications, Inc., 2019, Vol. 5. – P. 2258 – 2260.
 32. Kolomyyets O. The Transcarpathian “White Roma”: An Ethnomusicological Perspective // Sorescu-Marinković, Annemarie, Kahl, Thede and Biljana Sikimić (eds.) (2020). Boyash Studies: Researching “Our People”. Berlin: Frank & Timme. ISBN: 978-3-7329-0694-9. – P. 179-191.
 33. Коломиєць О. Методичні рекомендації з курсу «Філософія музичної орієнталістики» для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. Львів: Растр-7, 2019. 72 с.
 34. Болман Філіп В. Світова музика: дуже короткий вступ / Філіп В. Болман; пер. з англ., покажчики Ольги Коломиєць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 272 с. + вкл.
 35. Коломиєць О. Хасидські ніґуни з Правобережної України та Східної Галичини в дослідженнях та виданнях: український та світовий контексти (за результатами Міжнародного українсько-ізраїльського проєкту «Ніґун хасидів на Правобережній Україні та Східній Галичині: між питомими та напливовими звуковими ландшафтами»). Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. ІІ Міжнар. наук. конф. (Львів, 29 жовт. 2021 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника; наук. ред. Л. Головата; ред.-упоряд. В. Пасічник. Львів, 2021. С. 166–169.

Біографія

Кандидат мистецтвознавства (доктор філософії, PhD),

доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Народилась у м. Львові в сім’ї вчителів. Освіта вища: закінчила теоретико-композиторський факультет Львівської державної музичної академії ім. М.Лисенка за спеціалізацією «Етномузикознавство» у класі проф. Богдана Луканюка.

У 2000 році розпочала роботу у Львівському національному університеті імені Івана Франка на посаді асистента кафедри театрознавства та акторської майстерності. Паралельно з цим, з 1997 року і до 2013 р. була співробітником Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології при Львівській державній музичній академії ім. М. Лисенка.

З початку заснування факультету культури і мистецтв (2004) займалась розробкою навчального плану спеціалізація «Етномузикологія» та відповідала за цей напрям на факультеті. Упродовж 2004 – 2012 рр. виконувала обов’язки секретаря Вченої ради факультету.

З часу утворення кафедри музикознавства (2011) Ольга Коломиєць працює на посаді старшого викладача. Розробила низку навчальних дисциплін та тестових завдань, серед них: «Історія музики», «Музичний фольклор України», «Театральна культура Сходу», «Вступ до етномузикознавства», «Автентична музика Сходу», «Народновокальний практикум», «Музика в театрі». Більшість із них викладає впродовж років функціонування.

У 2017 році нею розроблено три англомовні курси: “Introduction to World Music”, “Introduction to Musical Culture of Ukraine”, “Folk Performance Practicum” (для українських, та іноземних студентів Львівського національного університету імені Івана Франка).

Основні сфери наукових інтересів: українська традиційна музика родинного циклу та її паралелі зі світовими традиціями; музична культура етнічних меншин в Україні; професійна музика усної традиції Сходу і, зокрема, Північної Індії.

Цій тематиці присвячено низку досліджень, які О. Коломиєць представляла на різноманітних всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Дисертація Ольги Коломиєць на тему «Стильова школа Кірана ґхарана в професійній музичній культурі усної традиції Північної Індії» (НМАУ ім. П. Чайковського, 2014) присвячена вивченню стильової школи ґхарани Кірана, обставин її виникнення в історико-культурному плані регіону, специфіки функціонування в контексті північно-індійської професійної музики усної традиції, кодексу професійного життя представників школи та жанрової палітри їхнього репертуару.

Як член Міжнародної ради з питань традиційної музики (ICTM) при ЮНЕСКО (з 2007 р.) та представник України у цій Раді (LiaisonOfficer, з 2012 р.), Ольга Коломиєць веде активну діяльність, що спрямована на обмін науковим та мистецьким досвідом представників різних культур.

На даний час працює над підготовкою до видання книги World Music: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2002. 180 р.”  Філіпа Віласа Болмана, до якого здійснила переклад з англійської мови.

Проекти

Керівник (в Україні) колективного міжнародного наукового проекту Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки і технологій Держави Ізраїль у контексті українсько-ізраїльських науково-дослідних проектів для реалізації у 2020-2021 роках «Нігун хасидів на Правобережній Україні та Східній Галичині: між питомими та напливовими  звуковими ландшафтами», що виконується у Львівському національному університеті імені Івана Франка спільно із Єврейським університетом у Єрусалимі.

Проект, який вперше об’єднав дослідників української та ізраїльської етномузикологій та поєднує студії в галузі типології української етномузики, а також вивчення музичної культури етнічних меншин України (Львівський національний університет імені Івана Франка) та музичної юдаїки (Єврейський університет у Єрусалимі) має на меті за допомогою поглибленого систематичного вивчення та масштабних порівняльних студій, започаткованими класиками українського та світового етномузикознавста, встановити обставини виникнення та розвиток в Україні виду хасидської музики – нігун, верифікувати гіпотези науковців, які працювали в Україні впродовж ХХ ст. щодо синтезу музичних традицій єврейських та українських спільнот, визначити типологічні характеристики та музичні зв’язки (зокрема типи музичної модальності та рівень ритмічної спорідненості) між хасидською музикою та того звукового простору, в якому вона розвивалась на українських етнічних землях. Проект відповідає пріоритетному науковому напрямку «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави».

У 2015 р.  Ольга Коломиєць стала стипендіатом наукової програми імені Фулбрайта (FulbrightScholarProgram) (http://www.fulbright.org.ua/uploaded/library/Newsletter_Winter_2015.pdf).

Її фулбрайтівський проект «Пізнання традиційної іноземної музичної культури в академічному та мистецькому середовищах в епоху глобалізації: методи та підходи» присвячений вивченню основних методів пізнання традиційної музичної культури іншого (нерідного) етносу, галузі, яка, по суті, нерозвинута в українському етномузикознавстві, проте, з огляду на історичні, соціальні та культурні контексти є вельми актуальна нині. Дослідження традиційної музичної культури сьогодення в умовах всесвітньої глобалізації

Упродовж ґрантового періоду О.Коломиєць ознайомлювалася з навчальним процесом, здійснюваним викладачами та студентами кафедри музичного мистецтва Чиказького університету, брала участь в наукових семінарах, виступала із доповідями про вивчення музичної культури в Україні. Окрім цього, мала зустріч із студентами та професорсько-викладацьким складом кафедри етномузикології Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Нагороди

Стипендіат наукової програми імені Фулбрайта (FulbrightScholarProgram) 2015-2016 р. (University of Chicago)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!