Антропологія музичної культури (025 Музичне мистецтво)

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Коломиєць О. І.КММ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КММ-1мдоцент Коломиєць О. І.

Опис курсу

Навчальний курс «Антропологія музичної культури» ставить за мету висвітлення взаємозв’язків музичної творчості та багатьох інших ділянок життя людини в різних культурних та соціальних середовищах, зокрема соціальними, політичними, історичними, економічними, релігійними, культурологічними, естетичними, психологічними та іншими сферами людського буття та діяльності.

У рамках курсу передбачається ознайомити студентів із основами музичної антропології як спеціальної дисципліни із застосуванням як антропологічного (музично-культурологічного), так і мистецтвознавчого (музикознавчого) підходів.

Завдання: розглянути основну проблематику антропології музичної культури, досліджуючи зокрема як теоретично, так і практично такі теми: автентична музична культура та її трансформації у сучасному фольклорному середовищі, музична творчість як феномен самоутвердження та ідентифікації спільноти, музика і політика, музика і праця, музика і медицина, музика як повідомлення та комунікація тощо

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: основне коло проблематики дисципліни, праці провідних дослідників музичної антропології, основні напрями досліджень у світовому контексті, сфери використання музики у людській діяльності та виміри взаємопроникнень та взаємовпливів;
вміти: оперувати основною термінологічною базою дисципліни; висловлюватись та дискутувати на теми проявів музичної діяльності людини у різних етнічних та культурних середовищах суспільства, застосовуючи здобуті знання впродовж вивчення дисципліни та опрацювання фундаментальних праць, що пропонуються до курсу. Провести самостійне дослідження на пропоновану або довільну тему, пов’язане із музичною діяльністю людини в умовах світової глобалізації.

Рекомендована література

 1. Антропологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Юрій. — К.: Дакор, 2008. — 421 с.
 2. Борисова О. Соціально-історична антропологія: навч. посібник / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ : Альма-матер, 2007. — 328с.
 3. Кондрацька Л. А. Музична антропологія: Підручник для магістрів та студ. муз.-пед. фак. / Л. А. Кондрацька . – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2007 . – 190 с. – Бібліогр. в кінці розд.
 4. Леві-Строс К. Структурна антропологія / Зоя Борисюк (пер.з фр.). — 2.вид. — К. : Основи, 2000. — 391с.
 5. Сегеда С. Антропологія: Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. — К. : Либідь, 2001. — 335с.
 6. Bielawski L. Muzyka jako system fonologiczny // Res Facta. – N 3. – Kraków, 1969. – S. 166–171.
 7. Blacking J. “The Value of Music in Human Experience.” YIFMC 3: 91-108. – 1969.
 8. Blacking J. How Musical Is Man? – Seattle: University of Washington Press. – 1973.
 9. Blacking J. “The Biology of Music-Making”. In Myers H. Ethnomusicology: An Introduction. – New York: W.W. Norton, 1992. – P. 301-14.
 10. Blacking J. A Commonsense View of All Music. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
 11. Blacking J. Music, Culture and Experience: Selected Papers. – Edited by Reginald Byron. – Chicago: University of Chicago, 1995.
 12. Boas F. Anthropology and Modern Life. – New York: W.W. Norton, 1928.
 13. Bohlman Ph. V. The Study of Folk Music in the Modern World. – Bloomington: Indiana University Press, 1988.
 14. Bohlman Ph. V. The Land Where Two Streams Flow: Music in the German-Jewish Community of Israel. – Urbana: University of Illinois Press, 1989.
 15. Bohlman Ph. V. World Music: A Very Short Introduction. – Oxford: Oxford University Press, 2002.
 16. Clayton M., Herbert T., Middleton R. The Cultural Study of Music, a Critical Introduction. – New York: Routledge, 2003.
 17. Czekanowska A. Etnografia muzyczna. – Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.
 18. Dahlhaus C., Eggebrecht H.H. Was ist Musik? – Wilhelmshaven: Heinrichshofen, 1985.
 19. Farnsworth P. R. The Social Psychology of Music. – New York: Dryden Press. – 1958.
 20. Feld S. Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli Expression. –Philadelphia: University of Pennsylvania, 1982.
 21. Feld Steven. Music and Language // Annual Review of Anthropology. – Vol. 23. (1994), pp. 25–53.
 22. Frith S. Music for Pleasure: Essays on the Sociology of Pop. – New York: Routledge, 1988.
 23. Frith S. World Music, Politics, and Social Change. – Manchester: Manchester University Press, 1989.
 24. Harris M. The Rise of Anthropological Theory. – New York: Crowell, 1968.
 25. Harris M. Culture, Man, and Nature. – New York: Crowell, 1971.
 26. Hellier R., ed. Women Singers in Global Contexts: Music. Biography, Identity. – Urbana: University of Illinois Press. – 2013.
 27. Herndon M., McLeod N. Music as Culture. – Darby Pa.: Norwood, 1980.
 28. Hoebel E. Adamson. Man in the Primitive World: An Introduction to Anthropology. – New York: McGraw-Hill, 1949.
 29. Kaemmer J. E. “Between the Event and the Tradition: A New Look at Music in Socio-Cultural Systems” // EM 24. – 1980. – P. 61-74.
 30. Kartomi M. J., Blum S., eds. Music-Cultures in Contact: Convergences and Collisions. – Basel: Gorden and Breach. – 1994.
 31. Keesing R. M. Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective. – New York: Holt, Rinehart, and Winston. – 1976.
 32. Koen B., ed. The Oxford Handbook of Medical Ethnomusicology. – New York: Oxford University Press, 2008.
 33. Koskoff E., ed. Women and Music in Cross-Cultural Perspective. – New York: Greenwood Press, 1987.
 34. Koskoff E. A Feminist Ethnomusicology: Writings on Music and Gender. – Urbana: University of Illinois Press, 2014.
 35. Kramer L., ed. Music, Sexuality, and Culture // Nineteenth-Century Music, Special issue 17, no 1. – 1993.
 36. Kurkela V. Muzyka ludowa a muzyka młodzieżowa. Wpływy wschodnie. – Muzyka, 2001. – N 3.
 37. Lipsitz G. Midnight at the Barrelhouse: Why Ethnomusicology Matters Now // EM 55. – 2011. – P. 185-99.
 38. Lomax A. Folk Song Style and Culture. – Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science, 1968.
 39. Lornell K., Rasmussen A., eds. Musics of Multicultural America. – New York: Oxford University Press, 1999.
 40. Manuel P. Popular Music of the Non-Western World: An Introductory Survey. – New York: Oxford University Press, 1988.
 41. McAllester D. Some Thoughts on ‘Universals’ in World Music // EM 15. – 1971. – P. 379-80.
 42. Merriam A. The Anthropology of Music. – Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1964.
 43. Merriam A. Muzyka jako zachowanie symboliczne // Res Facta. – N 9, 1982. –S. 247–272.
 44. Nettl B. Theory and Method in Ethnomusicology. – New York: Free Press, 1964.
 45. Nettl B., Bohlman P. V., eds. Comparative Musicology and Anthropology of Music. – Chicago: University of Chicago Press, 1991.
 46. Nettl B. The Study of Ethnomusicology: Thirty-Three Discussions. – Third edition. – University of Illinois Press, 2015.
 47. Qureshi Regula Burckhardt. Music Anthropologies and Music Histories // Journal of the American Musicological Society. – Vol. 48, No. 3 (1995), 331–342.
 48. Reck D. Music of the Whole Earth. – New York: Scribner, 1977.
 49. Royce A. P. The Anthropology of Dance. – Bloomington: Indiana University Press, 1977.
 50. Tenzer M., Roeder J., eds. Analytical and Cross-Cultural Studies in World Music. – Oxford: Oxford University Press, 2011.
 51. Turino T. Music as Social Life: The Politics of Participation. – Chicago: University of Chicago Press, 2008.
 52. Żerańska-Kominek S. Antropologiczne ujęcie problemu analizy muzycznej. – Мuzyka, 2000. – N
 53. Żerańska-Kominek S. Muzyka w kulturze. Wprowadzenie do etnomuzykologii. – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1995.

Силабус:

Завантажити силабус