Диригування

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
22Немає
31Іспит
41Немає
51.5Немає
61.5Іспит
72Немає
81.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМО-11Баран О. М., Демцюх С. М.
КМО-11Голубейко Н. М.
КМО-11Швецова М. М.
216КМО-11доцент Камінська М. М., Білоус О. І.
КМО-11Голубейко Н. М.
КМО-11Швецова М. М.
316КМО-21Мельничук О. Й., Патер   . Р.
КМО-21Голубейко Н. М., Заячківська З. Р.
КМО-21Швецова М. М.
416КМО-21Патер   . Р., Телюк М. А.
КМО-21Голубейко Н. М., Заячківська З. Р.
КМО-21Швецова М. М.
532КМО-31Теодорович С. О., Ферендович М. В.
КМО-32Патер   . Р., Демцюх С. М.
КМО-31Заячківська З. Р.
КМО-32Швецова М. М., Ключинська Н. В.
632КМО-31Чучман В. М., Баран О. М.
КМО-32Телюк М. А., Ферендович М. В.
КМО-31Заячківська З. Р.
КМО-32Швецова М. М.
748КМО-41Демцюх С. М., Мельничук О. Й.
КМО-42Теодорович С. О., доцент Камінська М. М.
КМО-41Голубейко Н. М., Заячківська З. Р.
КМО-42Швецова М. М.
836КМО-41Ферендович М. В., Патер   . Р.
КМО-42Телюк М. А., Демцюх С. М.
КМО-41Голубейко Н. М., Заячківська З. Р.
КМО-42Швецова М. М.

Опис курсу

Курс передбачає реалізацію однієї з найважливіших  і обов’язкових вимог навчального процесу – взаємозв’язок теорії і практики вокально-хорової роботи.

Метою вивчення дисципліни є формування диригентсько-хорових навичок майбутнього вчителя музичного мистецтва, розвиток його комунікативних здібностей.

В процесі вивчення курсу диригування повинні вирішуватись наступні завдання:
1. Виховання в студентів любові до пісенно-хорового мистецтва як дуже важливого елементу всієї музичної культури.
2. Послідовне оволодіння студентами необхідними технічними прийомами диригування з врахуванням специфіки майбутньої роботи, придбання уміння застосовувати диригентські навички для досягнення виразності виконання.
3. Підготовка студентів до самостійної роботи з хором.
4. Ознайомлення студентів з методичними основами роботи над пісенним репертуаром загальноосвітньої школи.

Для успішного виконання перекислених завдань велике
значення мають між предметні зв’язки, постійна опора на знання,
отримані при вивченні таких дисциплін, як:
 Хоровий клас і практика роботи з хором
 Хорознавство
 Хорове аранжування
 Методика викладання музики в школі
 Дисципліни музично-теоретичного циклу

Для забезпечення успішної самостійної діяльності у шкільному класі та хоровому колективі студент повинен виявити певний обсяг найбільш необхідних знань:
– знання організації диригентської діяльності вчителя музики в загальноосвітній школі;
– знання основ вокально-хорової роботи з різними віковими категоріями учнів та вміння їх використовувати в диригентській діяльності;
– знання диригентської техніки;
– знання репертуару для урочної та позакласної роботи для різних вікових категорій школярів;
– психолого-педагогічні знання впливу на колектив в процесі диригентської діяльності.

Під час організації різних форм звітності студент повинен виявити певний обсяг вмінь та навичок відповідно до програмових вимог за такими критеріями:
– розвиток емоційно-вольових якостей;
– рівень диригентської техніки;
– музикальність, осмислена інтерпретація твору;
– навички гри партитур на фортепіано;
– спів хорових партій;
– вміння проаналізувати хорову партитуру (вокально-хоровий, музично-теоретичний, виконавський аспекти).

Рекомендована література

 1. Антків М., Антків Ю. Хорове сольфеджіо. Львів: СП «БаК», 1997. 124 с.
 2. Антків Ю. Їде святий Миколай. Пісні про святого Миколая для триголосного шкільного хору з фортепіанним супроводом в аранжуванні Юрія Антківа: методичний посібник. Львів: Простір М, 2009. 36 с.
 3. Багриновский М. Основы техники дирижирования. М., 1963. 102 с.
 4. Бенч О. Павло Муравський. Феномен одного життя. Київ: Дніпро, 2002. 664 с.
 5. Білявський Е. Засвоєння сучасної музичної мови в хорі. Київ: Музична Україна,1984. 40 с.
 6. Бурбан М. Українські хори та диригенти. Дрогобич: Пóсвіт, 2007. 672 с.
 7. Вахняк Є. Олександр Сорока. Київ: Музична Україна, 1975. 64 с.
 8. Вахняк Є. Про інтерпретацію хорових творів С. Людкевича. Творчість Станіслава Людкевича: збірник статей / ред. кол.: Ю. Булка, Л. Кияновська, Я. Якубяк. Львів, 1995. С. 85–100.
 9. Вуд Г. О дирижировании. – М., 1970.
 10. Головащенко М. Феномен Олександра Кошиця. Київ: Музична Україна, 2007. 588 с.
 11. Демцюх З. Виконавсько-хорові проблеми кантати Лесі Дичко «Червона калина»: навчально-методичний посібник. Львів: СПОЛОМ, 2013. 40 с.
 12. Демцюх З. Пісенні обрії «Антея». Спогади та роздуми диригента. Львів: Край, 2010. 176 с.
 13. Денис Січинський. Вокально-хорові твори: навчально-методичний посібник / автор-упоряд. Ганна Карась. Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. 156 с.
 14. Дехант Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации / пер. с нем. Н. Д. Зусман. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2000. 448 с.
 15. Дириґентський порадник / [В. Витвицький, М. Колесса, З. Лисько] під заг. ред. В. Витвицького. Львів: Український видавничий інститут, 1938. 240 с.
 16. Дмитревський Г. О. Хорознавство і керування хором. К., 1961. 96 с.
 17. Дмитро Котко та його хори: статті, рецензії, спогади, документи / ред.-упоряд. С. Стельмащук. Дрогобич: Відродження, 2010. 336 с.
 18. Духовна музика українських композиторів 20-х років ХХ ст. / упоряд. та спецред. М. Юрченка. Київ: Видавництво імені Олени Теліги: Український фонд духовної музики, 2004. 224 с.
 19. Енциклопедичний словник юного музиканта. – М., 1985.
 20. Ержемский Г. Л. Дирижёру XXI века. Психолингвистика профессии. СПб.: Издательство ДЕАН, 2007. 240 с.
 21. Ержемский Г. Л. Этюды к обретению дирижёрского мастерства. Психомоторика внутреннего исполнительства. СПб.: Издательство ДЕАН, 2014. 132 с.
 22. Ержемский Г. Л. Психология дирижирования: некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом. М.: Музыка, 1988. 80 с.
 23. Зоре моя вечірняя: збірка хорових творів та пісень на вірші Тараса Шевченка; для дітей середнього і старшого шкільного віку / [упоряд.: К. Войтех, В. Горбатюк]. Вид. 2, зі змінами. Київ: Музична Україна, 1988. 44 с.
 24. Канерштейн М. Про методику навчання диригентів. – К., 1980.
 25. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. М.: Музыка, 1967. 111 с.
 26. Кметюк Т. Дмитро Котко: феномен диригента: монографія. Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. 204 с.
 27. Козак Є. Українські народні пісні в обробці для хору. Київ: Музична Україна, 1967. 58 с.
 28. Козак Є. Українські народні пісні для хору без супроводу. Київ: Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ., 1958. 84 с.
 29. Козак Є. Українські народні пісні для хору без супроводу. Київ: Музична Україна, 1974. 40 с.
 30. Козак Є. Хорові твори. Київ: Музична Україна, 1970. 36 с.
 31. Козак Є. Хорові твори. Київ: Музична Україна, 1977. 40 с.
 32. Колесса М. Вибрані хорові твори. Київ: Музична Україна, 1983. 134 с.
 33. Колесса М. Основи техніки диригування. Вид. 2. Київ: Музична Україна, 1973. 200 с.
 34. Колесса Ф. Шкільний співаник. З педагогічної спадщини композитора. Київ: Музична Україна, 1991. 224 с.
 35. Кошиць О. Релігійні твори / за ред. З. Лиська. Нью-Йорк: Вид-во ім. З. Лиська, 1970. 736 с.
 36. Кушніренко А. Співаночки мої любі: авт. зб. вокально-хорових творів / заг. ред. та муз. упорядкування А. М. Кушніренка. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. 180 с.
 37. Лисенко М. В. Зібрання творів. Київ: Музична Україна, 1954-1957.
 38. Лисько З. Музичний словник [Репринтне відтворення видання 1933 р.]. Київ: Музична Україна, 1994. 168 с.
 39. Лисько З. Піонери музичного мистецтва в Галичині / [упоряд., опрац. рукопису, вступ. ст.: В. Сивохіп]. Львів; Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 1994. 144 с.
 40. Малько Н. А. Основы техники дирижирования. СПб., 2015. 252 с.
 41. Мархлевський А. Ц. Практичні основи роботи в хоровому класі. Київ: Музична Україна, 1986. 96 с.
 42. Мединь Я. Методика преподавания дирижерско-хорових дисциплин. М.,1978.
 43. Микола Леонтович. Хорові твори / ред.-упоряд. В. Кузик. Київ: Музична Україна, 2019. 464 с.
 44. Мистецтво України: біографічний довідник / упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; ред. А. В. Кудрицький. Київ: Укр. енцикл., 1997. 700 с.
 45. Мусин И. Язык дирижерского жеста. М.: Музыка, 2006. 232 с.
 46. Муха А. І. Композитори України та української діаспори. Київ: Музична Україна, 2004. 352 с.
 47. Мюнш Ш. Я – дирижер. – М., 1965.
 48. Падалко Л. Виховання ансамблю в хорі: посібник. Київ: Мистецтво, 1996. 172 с.
 49. Партесні концерти ХVII–XVIII ст. Київ: Музична Україна, 2006. 320 с.
 50. Перунов О. Хрестоматія з читання хорових партитур. Київ: Мистецтво, 1963. 304 с.
 51. Пігров К. Керування хором. Вид. 2. Київ: Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ., 1962. 202 с.
 52. Різдвяні піснеспіви народів світу: Навчально-методичний посібник / ред.-упоряд. З. Демцюх. Львів: Растр-7, 2021. 50 с.
 53. Світайло С. В. Методика роботи з дитячим хоровим колективом: навчально-методичний посібник. Київ: Унів. коледж Київського ун-ту ім. Бориса Грінченка, 2016. 140 с.
 54. Соневицький І. Духовні твори. Львів, 1999. 108 с.
 55. Співає «Ліра»: збірник хорових творів / упоряд. Оксана Мельничук. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 160 с.
 56. Способин И. В. Элементарная теория музыки. М., 1963. 204 с.
 57. Способин И. В. Музыкальная форма. М: Музыка, 1984. 400 с.
 58. Підківка О. Пісня довгих років забуття. – Л., 2003.
 59. Романовский Н. Хоровой словарь. – М., 1980.
 60. Хрестоматія хорового співу: навчально-методичний посібник в 3 ч. / упоряд. М. Камінська. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 142 с.
 61. Читка хорових партитур: навчально-методичний посібник / В. Я. Савчук, Л. В. Шегда. Івано-Франківськ: Фоліант, 2021. 196 с.
 62. Чучман В. Ліричні та жартівливі пісні в обробці для дитячо-юнацького хору. З репертуару вокальної групи «Чорнобривці» Львівського мистецького центру «Веселі черевички»: Навчально-методичний посібник. Львів: Растр-7, 2021. 124 с.
 63. Юцевич Ю. Словник музичних термінів. – 1981.

Інформаційні ресурси

bestchoir.kiev.ua
diasporiana.org.ua
fontesmusicae.pl
imslp.org
library.dudaryk.ua
mubis.com.ua
muzunion.com
nbuv.gov.ua
parafia.org.ua
ukrnotes.in.ua

Матеріали

Аналіз хорового твору

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус