Патер Анастасія Романівна

Посада: асистент кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Телефон (робочий): (032) 239-42-96

Електронна пошта: anastasiya.pater@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • українська музична медієвістика, зокрема, болгарський напів в українському ірмолойному співі;
 • духовне хорове мистецтво України.

Курси

Публікації

 1. Патер А. Еталонність хорового звуку у виконавському трактуванні української духовної музики. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. Warsaw, 2020. № 5 (26). June. S. 19–25.
 2. Патер А. Софійність у сакральній практиці ранньомодерної доби. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2019. Вип. 20. С. 10–19.
 3. Патер А. Категорія національний образ світу в музикознавстві. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей. Всеукраїнська наукова конференція (Львів, 30 листопада 2018 р.). Львів: Растр-7, 2018. С. 116–120.
 4. Патер А. Українська сакральна музика у світлі естетики «філософії серця». Міжнародний науковий форум «Музикознавчий універсум молодих» (27 лютого – 2 березня 2018 р.): тези. Львів: Видавець Т. Тетюк, 2018. С. 101–102.
 5. Патер А. Втілення ідей ісихазму та «Філософії серця» в українській сакральній музиці. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей. Міжнародна наукова конференція (Львів, 24 листопада 2017 р.). Львів: Растр-7, 2017. С. 56–59.
 6. Патер А.Р. Філософсько-етичні виміри інтерпретації української сакральної музики. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2016. Вип. 17. С. 17–29.
 7. Байцар А. Репертуар болгарського напіву в рукописних і друкованих ірмолоях України кінця XVI – початку ХХ ст. (динаміка наповнення). Львів, 2010. 24 с., таблиці.
 8. Байцар А. Болгарський напів у рукописних і друкованих Ірмолоях України кінця XVI – поч.ХІХ ст.: динаміка наповнення. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2008. Вип. 8. С. 48–54.
 9. Байцар А. Роль музичного шкільництва Львівського братства в процесі оновлення церковного співу в Україні. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2005. Вип. 5. С. 84-90.

Біографія

Народилася у Львові в сім’ї науковців. У 1999 р. закінчила Львівське музично-педагогічне училище імені Філарета Колесси. Вищу освіту здобула у Львівській державній музичній академії ім. М. В. Лисенка. У 2004 р. закінчила диригентський факультет за спеціальністю «хорове диригування» (клас доц. Івана Небожинського). Цього ж року розпочала роботу у Львівському національному університеті імені Івана Франка на посадах лаборанта та асистента кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв. З 2006 р. продовжила працювати асистентом кафедри музичного мистецтва, 2013 р. – асистентом кафедри хорового співу. З 2017 р. – асистент кафедри музикознавства та хорового мистецтва факультету культури і мистецтв, викладає диригентсько-хорові дисципліни.

У 2016-2020 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» (науковий керівник – проф. Олександр Козаренко).

У 2021 р. захистила дисертацією «Виконавські виміри української сакральної музики» та здобула науковий ступінь доктора філософії.

Робота за сумісництвом:
– артистка Заслуженої капели України «Трембіта» (2002-2004);
– хормейстер народного камерного ансамблю «Аколада» Національного університету «Львівська політехніка» (2009-2010);
– співачка Митрополичого хору Собору св. Юра у Львові (з 2016 р.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!