Ферендович Мар’яна Василівна

Посада: доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Курси

Публікації

1. Ферендович М. В. Виконавська діяльність чоловічих співочих товариств
Львова 1900–1939 років / М. В. Ферендович // Українська культура:
минуле, сучасне, шляхи розвитку : збірник наукових праць. Наукові
записки Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. –
Рівне : РДГУ, 2010. – Т. 1. – Вип. 16. – С. 36–45.
2. Ферендович М. В. Постаті оперних і опереткових диригентів у
Львівському Міському театрі в першому двадцятиріччі XX століття /
М. В. Ферендович // Мистецтвознавчі записки Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв : збірник наукових праць. – Київ :
Міленіум, 2011. – Вип. 19. – С. 321–328.
3. Ферендович М. Українські співочі товариства Львова та їх керівники
(1900–1939 рр.) / М. Ферендович // Молодь і ринок: науково-педагогічний
журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка, 2011. – № 2 (73). – лютий. – С. 145–154.
4. Ферендович М. Проблеми репертуару українських співочих товариств
Львова періоду 1900–1939 років / М. Ферендович // Родина Колессів –
спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня
народження академіка Філарета Колесси) : збірник наукових праць та
матеріалів. – Львів : Львівський національний університет імені Івана
Франка, 2013. – С. 665–672. – (Серія “Українська філологія: школи,
постаті, проблеми”. – Вип. 13).
5. Ферендович М. Оркестр Міського (Великого) театру у Львові як
виконавець симфонічної музики в 1900–1939 роках / М. Ферендович //
Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей
Міжнародної наукової конференції (Львів, 29 листопада 2013 р.) / НАН
України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних
мистецьких ресурсів, Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у
Львові ; ред.-упоряд.: О. Осадця, В. Пасічник ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. –
Львів, 2013. – С. 87–90.
6. Ferendovycz M. Dyrygenci orkiestry symfomicznej Filharmonii Lwowskiej w
latach 30. XX wieku / M. Ferendovycz // Musica Galiciana: Kultura muzyczna
Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich / pod. red. G. Oliwy. –
Rzeszów, 2014. – T. XIV. – S. 380–395.
7. Ферендович М. Диригентська діяльність Адама Солтиса / М. Ферендович //
Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2015. –
Вип. 16 (Ч. 1). – С. 118–124.
8. Ферендович М. Диригенти-чехи у Львові: Ян Непомуцен Ранґль-
Сьміґєльський / М. Ферендович // Мистецька культура: історія, теорія,
методологія : тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 27
листопада 2015 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т
досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів; Музично-меморіальний
музей С. Крушельницької у Львові ; ред.-упоряд.: О. Осадця, В. Пасічник ;
відп. ред. Л. В. Сніцарчук. – Львів, 2015. – С. 87–88.
9. Ферендович М. Диригент Омелян Плешкевич у хоровому русі Львова
тридцятих років XX століття / М. Ферендович // Українська музика :

науковий часопис Львівської національної музичної академії імені
М. В. Лисенка. – Ч. 2 (22). – Львів, 2016. – С. 54–59.
10. Ферендович М. Невідомий мистець – диригент Іван Охримович / М.
Ферендович // LwowskoRzeszowskie zeszyty naukowe=Львівсько-Ряшівські
наукові зошити : Sacrum i profanum w kulturze=Sacrum i profanum в
культурі / red. nauk. G. Grzybek, Т. Дубровний. – Lwów–
Rzeszów=Львів–Ряшів, 2016 (3). – С. 73–78.
11. Ферендович М., Пасічник В. “Галицький академічний камерний хор”:
шлях до звершень / М. Ферендович., В. Пасічник // Вісник Львівського
університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С.
167–174.
12. Ферендович М. Родина диригентів Кінальських у хоровому житті Львова
першої третини XX століття / М. Ферендович // Хорове мистецтво України
та його подвижники : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 – 20 жовтня 2017 року)
[Електронний ресурс] / Редкол. : І. Л. Бермес, В. В. Полюга. – Дрогобич :
Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 115–123.
13. Ферендович М. Маловідомі сторінки життєтворчості диригента Натана
Гермеліна / М. Ферендович // Молодий вчений. – 2017. – № 10 (50). –
жовтень. – 361–365.

Біографія

Ферендович Мар’яна Василівна ( м. Львів) – хоровий диригент, педагог,
кандидат мистецтвознавства.
Музичну освіту здобула у Львівському державному музичному училищі ім.
С. Людкевича, відділ хорового диригування (1998–2002) (клас заслуженого
працівника культури України Гнідя В. П.); Львівській національній музичній
академії ім. М. В. Лисенка, кафедра хорового та оперно-симфонічного
диригування (2002–2007) (клас заслуженої артистки України, доц. Остафійчук
З. Г.).
Упродовж 2007–2010 рр. навчалася в асистентурі-стажування у Львівській
національній музичній академії ім. М. В. Лисенка (клас заслуженого діяча
мистецтв України, проф. Дерев’янка Б. П.).
У 2000–2002, 2008–2014 рр. – хормейстер народного дитячого ансамблю
пісні і танцю “Писанка”.
У 2000–2009 рр. – хормейстер народної хорової капели Львівського
національного аграрного університету “Джерела Розточчя”. У 2008 р. колектив
отримав гран-прі на Всеукраїнському фестивалі “Софіївські зорі” в м. Умань.
У 2005–2007 рр. – хормейстер Державної Заслуженої капели України
“Трембіта”.
У 2007–2010 рр. – керівник хору молодших і старших класів Дублянської
дитячої школи мистецтв ім. С. Турчака.
Лауреат (II премія) Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів ім. Д.
Бортнянського (м. Суми, 2002). Дипломант П’ятого Всеукраїнського конкурсу
хорових диригентів (м. Київ, 2006).
З 2010 р. є диригентом-хормейстером “Галицького академічного камерного
хору”. Долучилася до низки виконань національної хорової музики, зокрема
композиторів сучасників, а також творів світової музичної класики.
З 2014 р. викладає на кафедрі хорового співу факультету культури і
мистецтв Львівського національного університету ім. І. Франка.
У 2016 р. читала лекції та проводила практичні заняття на курсах
підвищення кваліфікації для керівників вокально-хорового жанру аграрних

вищих навчальних закладів України (Інститут післядипломної освіти та
доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені І.
Франка).
У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію “Диригентське мистецтво в
музичному просторі Львова першої третини XX століття (джерелознавчий
аспект)” у Львівській національній музичній академії ім. М. В. Лисенка.
Член журі зонального етапу Всеукраїнського конкурсу художньої
самодіяльності УТОС вокального жанру (2016); голова журі Обласного огляду-
конкурсу вокальних ансамблів (2017), Обласного огляду-конкурсу хорових
колективів (2018).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!