Ферендович Мар’яна Василівна

Посада: доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва, заступник декана факультету культури і мистецтв з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Телефон (робочий): (032) 239-42-96

Електронна пошта: maryana.ferendovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Диригентське мистецтво в музичному просторі Львова

Курси

Публікації

 1. Ферендович М. Сфери діяльності Мілана Зуни в музичному житті Львова першої половини ХХ століття. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: доп. та повідомл. ІХ Міжнар. наук. конф. (Львів, 19 листоп. 2021 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів; ред.-упоряд.: Л. Купчинська, О. Осадця; відп. ред. Л. Сніцарчук. Львів, 2021. С. 125–131.
 2. Ферендович М. Діяльність Львівського співочого товариства «Бард» у відгомоні преси. Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. ІІ Міжнар. наук. конф. (Львів, 29 жовт. 2021 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника; наук. ред. Л. Головата; ред.-упоряд. В. Пасічник. Львів, 2021. С. 163–166.
 3. Ферендович М. Львівська ваґнеріана диригента Антоніо Рібери. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей VIII Міжнар. наук. конф. (Львів, 20 листоп. 2020 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ; ред.-упоряд.: Л. Купчинська, О. Осадця; відп. ред. Л. Сніцарчук. Львів, 2020. С. 98–101.
 4. Ферендович М. На початку зіркового шляху: штрихи до портрета диригента Артура Родзінського. Наукові збірки ЛНМА імені М. В. Лисенка. Львів, 2020. Вип. 46: Музикознавчий універсум. C. 19–32.
 5. Ферендович М. Рецепція диригентської майстерності Броніслава Вольфшталя на сторінках періодичних видань Львова 1900–1939 рр. Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. (Львів, 24–25 жовт. 2019 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника; наук. ред. Л. Головата; ред.-упоряд. В. Пасічник. Львів, 2019. С. 149–152.
 6. Ферендович М. Діалог поколінь: з історії виконання Високої меси Йоганна Себастьяна Баха у Львові. Українська музика: науковий часопис Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Львів, 2019. Ч. 2 (32). С. 11–20.
 7. Ферендович М. Львівські диригенти – учні Артура Нікіша: до питання формування традицій диригентського мистецтва Галичини першої третини XX століття. Українська музика: науковий часопис Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Львів, 2019. Ч. 1 (31). С. 14–22.
 8. Ферендович М. Оркестр польської Спілки музикантів та його роль в культурно-мистецькому процесі Львова 20–30-х років XX століття. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 30 листоп. 2018 р.). Львів: Растр-7, 2018. С. 64–67.
 9. Ферендович М. Маловідомі сторінки життєтворчості диригента Натана Гермеліна. Молодий вчений. 2017. № 10 (50). С. 361–365.
 10. Ферендович М. Родина диригентів Кінальських у хоровому житті Львова першої третини XX століття. Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 – 20 жовтня 2017 року) [Електронний ресурс] / Редкол.: І. Л. Бермес, В. В. Полюга. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. С. 115–123.
 11. Ферендович М., Пасічник В. «Галицький академічний камерний хор»: шлях до звершень. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2016. Вип. 17. С. 167–174.
 12. Ферендович М. Невідомий мистець – диригент Іван Охримович. Lwowsko-Rzeszowskie zeszyty naukowe=Львівсько-Ряшівські наукові зошити: Sacrum i profanum w kulturze=Sacrum i profanum в культурі / red. nauk. G. Grzybek, Т. Дубровний. Lwów– Rzeszów=Львів–Ряшів, 2016. Т. 3. С. 73–78.
 13. Ферендович М. Диригент Омелян Плешкевич у хоровому русі Львова тридцятих років XX століття. Українська музика: науковий часопис Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. Львів, 2016. Ч. 2 (22). С. 54–59.
 14. Ферендович М. Диригенти-чехи у Львові: Ян Непомуцен Ранґль-Сьмі­ґєльський. Мистецька культура: історія, теорія, методо­логія: тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 27 листо­пада 2015 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т дослі­джень бібліотечних мистецьких ресурсів; Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові; ред.-упоряд.: О. Осадця, В. Пасічник; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. Львів, 2015. С. 87–88.
 15. Ферендович М. Диригентська діяльність Адама Солтиса. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2015. Вип. 16 (Ч. 1). С. 118–124.
 16. Ferendovycz M. Dyrygenci orkiestry symfomicznej Filharmonii Lwowskiej w latach XX wieku. Musica Galiciana: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich / pod. red. G. Oliwy. Rzeszów, 2014. T. XIV. S. 380–395.
 17. Ферендович М. Оркестр Міського (Великого) театру у Львові як вико­навець симфонічної музики в 1900–1939 роках. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Міжна­родної наукової конференції (Львів, 29 листопада 2013 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистець­ких ресурсів, Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові; ред.-упоряд.: О. Осадця, В. Пасічник; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. Львів, 2013. С. 87–90.
 18. Ферендович М. Проблеми репертуару українських співочих товариств Львова періоду 1900–1939 років. Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): збірник наукових праць та матеріалів. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. С. 665–672. (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми». Вип. 13).
 19. Ферендович М. Українські співочі товариства Львова та їх керівники (1900–1939 рр.). Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. № 2 (73). С. 145–154.
 20. Ферендович М. В. Постаті оперних і опереткових диригентів у Львів­ському Міському театрі в першому двадцятиріччі XX століття. Мистецтвознавчі записки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: збірник наукових праць. Київ: Міленіум, 2011. Вип. 19. С. 321–328.
 21. Ферендович М. В. Виконавська діяльність чоловічих співочих товариств Львова 1900–1939 років. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. Рівне: РДГУ, 2010. Т. 1. Вип. 16. С. 36–45.

Біографія

Музичну освіту здобула у Львівському державному музичному училищі ім. С. Людкевича, відділ хорового диригування (1998–2002) (клас заслуженого працівника культури України Гнідя В. П.); Львівській національній музичній академії ім. М. В. Лисенка, кафедра хорового та оперно-симфонічного диригування (2002–2007) (клас заслуженої артистки України, доц. Остафійчук З. Г.).

Упродовж 2007–2010 рр. навчалася в асистентурі-стажування у Львівській національній музичній академії ім. М. В. Лисенка (клас заслуженого діяча мистецтв України, проф. Дерев’янка Б. П.).

У 2000–2002, 2008–2014 рр. – хормейстер народного дитячого ансамблю пісні і танцю «Писанка».

У 2000–2009 рр. – хормейстер народної хорової капели Львівського національного аграрного університету «Джерела Розточчя». У 2008 р. колектив отримав гран-прі на Всеукраїнському фестивалі «Софіївські зорі» в м. Умань.

У 2005–2007 рр. – хормейстер Державної Заслуженої капели України «Трембіта».

У 2007–2010 рр. – керівник хору молодших і старших класів Дублянської дитячої школи мистецтв ім. С. Турчака.

Лауреат (II премія) Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів ім. Д. Бортнянського (м. Суми, 2002). Дипломант П’ятого Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів (м. Київ, 2006).

У 2010–2019 рр. – диригент-хормейстер Галицького академічного камерного хору. Долучилася до низки виконань національної хорової музики, зокрема композиторів сучасників, а також творів світової музичної класики.

Від 2014 р. викладає на кафедрі хорового співу (згодом – кафедрі музикознавства та хорового мистецтва) факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2018 р. працює на посаді доцента.

У 2016 р. читала лекції та проводила практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації для керівників вокально-хорового жанру аграрних вищих навчальних закладів України (Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка).

У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію «Диригентське мистецтво в музичному просторі Львова першої третини XX століття (джерелознавчий аспект)» у Львівській національній музичній академії ім. М. В. Лисенка та здобула науковий ступінь кандидат мистецтвознавства.

Член журі зонального етапу Всеукраїнського конкурсу художньої самодіяльності УТОС вокального жанру (2016); голова журі Обласного огляду-конкурсу вокальних ансамблів (2017), Обласного огляду-конкурсу хорових колективів (2018).

З 2017 р. розпочала співпрацю з Львівським камерним хором «Gloria» (як хормейстер і артист хору). До останніх музичних проектів належить підготовка хору до презентації опери «Манру» І. Я. Падеревського в Центрі Коперника у Чикаго (2019).

Упродовж 2017–2019 рр. – хормейстер у Міжнародному проекті-конкурсі композиторів «“Sacrarium” Competition Composers».

У 2020 р. брала участь як доповідач в Обласному семінарі-практикумі для викладачів закладів фахової перед вищої освіти відділів хорового диригування, сольного співу та музичного мистецтва естради (спів) (Львів).

Була членом журі VII Конкурсу хорових диригентів студентів диригентсько-хорових відділів музичних коледжів Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Ужгорода, Дрогобича.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!