Камінська Марія Михайлівна

Посада: доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-96

Електронна пошта: marija.kaminska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Хорове мистецтво: освітньо-виховний аспект

Курси

Публікації

 1. Камінська М. Хоровий спів як елемент морально-етичного виховання молоді. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». Черкаси, 2020. Вип. 1. С. 228–232.
  (Index Copernicus International)
 2. Камінська М. Сакральне хорове мистецтво як один з чинників формування духовності студентів. Молодий вчений. Херсон, 2018. № 11 (63). С. 175–177.
  (Index Copernicus (Республіка Польща), Scholar Google, OAJI)
 3. Камінська М. Специфіка освітнього процесу диригентсько-хорової підготовки студентів. Молодий вчений. Херсон, 2018. № 3 (55). С. 23–26.
  (Index Copernicus, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, ResearchBible)
 4. Хрестоматія хорового співу: навчально-методичний посібник / автор-упорядник М. Камінська. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 142 с.
 5. Чинники досягнення оптимуму мотивації до опанування іноземної мови фахового спрямування. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи: збірник матеріалів ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Баку; Ужгород; Дрогобич: Просвіт, 2017. 218–219.
 6. Камінська М. Вплив церковного професійного академічного співу на трансформацію автентичної пісенної традиції. Молодь і ринок. Дрогобич, 2017. № 4 (147). С. 129–132.
 7. Камінська М. Професійні засади розвитку диригентського-хорової освіти. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Херсон, 2017. Вип. LXXVIII. Т. 1. С. 79–82.
 8. Камінська М. Іван Франко: музична спадщина (до 160-річчя з дня народження І. Франка). Науковий вісник південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Одеса, 2016. №6 (113). С. 145–149.
 9. Історичний аналіз проблем вокального виховання у Львівській державній хоровій школі та народній хоровій капелі хлопчиків та чоловіків «Дударик». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. 2014. № 1. С. 141–145.
 10. Камінська М. Особливості розвитку та поширення хорового, богослужбового співу на Україні в період середньовіччя: методичний посібник. Львів, 2008. 28 с.

Біографія

1975 р. — закінчила музично-педагогічне училище імені Філарета Колесси;

1980 р. — закінчила диригентський факультет Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка.

Упродовж навчання керувала чоловічим хором викладачів та студентів Львівського лісотехнічного інституту, з яким на республіканському конкурсі «Весна лісотехніка» серед профільних навчальних закладів здобула звання лауреата.

З 1984 р. — викладач диригентсько-хорових дисциплін.

У 1986 р. на базі хоркласу, очолюваного М. Камінською вперше було проведено республіканський конкурс «Кращий за професією». Цього ж року її хоровий клас виступив з низкою концертів у містах перебування Т. Шевченка, зокрема у Каневі.

1987 р. — нагороджена відзнакою «Відмінник народної освіти України».

Весною 1988 р. жіночий хор під керівництвом М. Камінської був запрошений на республіканську конференцію голів ПЦК диригентсько-хорових дисциплін в м. Мукачево Закарпатської області, де разом з чоловічим  хором виступили з концертною програмою. Біля 10 років хормейстер чоловічого хору «Буревісник» аж до його 25-річчя.

З відкриттям кафедри музичного мистецтва факультету культури і мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка продовжувала хорову діяльність.
2006 р. — асистент кафедри музичного мистецтва; 2008 р. — старший викладач.
У 2011—2017 рр. — старший викладач кафедри хорового співу.

Керівник мішаного та жіночого хорів. Мішаний та жіночий хори активно включилися  в концертне життя університету, м. Львова та за його межами. Свідченням цього є участь в ХХІІІ міжнародному фестивалі ім. А.Кос-Анатольського (до 100-ліття композитора) в м. Коломия. З хоровими колективами бере участь у фестивалі духовної музики «Великодні дзвони», а також дає щорічні творчі звіти (філармонія, органний зал).

М. Камінська є автором низки навчальних хорознавчих програм, членом редакційної групи з вивчення творчої  спадщини А. Кос-Анатольського.

У 2016 р. удостоєна почесного звання «Заслужений працівник культури України».

З 2017 р. — доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва.

У 2019 р. удостоєна вченого звання доцент.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!