Камінська Марія Михайлівна

Посада: доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-96

Електронна пошта: marija.kaminska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Хорове мистецтво: освітньо-виховний аспект

Курси

Публікації

 1. Камінська М. Хоровий спів як елемент морально-етичного виховання молоді. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». Черкаси, 2020. Вип. 1. С. 228–232.
  (Index Copernicus International)
 2. Камінська М. Сакральне хорове мистецтво як один з чинників формування духовності студентів. Молодий вчений. Херсон, 2018. № 11 (63). С. 175–177.
  (Index Copernicus (Республіка Польща), Scholar Google, OAJI)
 3. Камінська М. Специфіка освітнього процесу диригентсько-хорової підготовки студентів. Молодий вчений. Херсон, 2018. № 3 (55). С. 23–26.
  (Index Copernicus, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, ResearchBible)
 4. Хрестоматія хорового співу: навчально-методичний посібник / автор-упорядник М. Камінська. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 142 с.
 5. Чинники досягнення оптимуму мотивації до опанування іноземної мови фахового спрямування. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи: збірник матеріалів ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Баку; Ужгород; Дрогобич: Просвіт, 2017. 218–219.
 6. Камінська М. Вплив церковного професійного академічного співу на трансформацію автентичної пісенної традиції. Молодь і ринок. Дрогобич, 2017. № 4 (147). С. 129–132.
 7. Камінська М. Професійні засади розвитку диригентського-хорової освіти. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Херсон, 2017. Вип. LXXVIII. Т. 1. С. 79–82.
 8. Камінська М. Іван Франко: музична спадщина (до 160-річчя з дня народження І. Франка). Науковий вісник південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Одеса, 2016. №6 (113). С. 145–149.
 9. Історичний аналіз проблем вокального виховання у Львівській державній хоровій школі та народній хоровій капелі хлопчиків та чоловіків «Дударик». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. 2014. № 1. С. 141–145.
 10. Камінська М. Богослужбовий спів як джерело розвитку українського музичного професіоналізму. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2013. Вип. 12. С. 49–58.
 11. Камінська М. Особливості розвитку та поширення хорового, богослужбового співу на Україні в період середньовіччя: методичний посібник. Львів, 2008. 28 с.

Біографія

1975 р. — закінчила музично-педагогічне училище імені Філарета Колесси;

1980 р. — закінчила диригентський факультет Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка.

Упродовж навчання керувала чоловічим хором викладачів та студентів Львівського лісотехнічного інституту, з яким на республіканському конкурсі «Весна лісотехніка» серед профільних навчальних закладів здобула звання лауреата.

З 1984 р. — викладач диригентсько-хорових дисциплін.

У 1986 р. на базі хоркласу, очолюваного М. Камінською вперше було проведено республіканський конкурс «Кращий за професією». Цього ж року її хоровий клас виступив з низкою концертів у містах перебування Т. Шевченка, зокрема у Каневі.

1987 р. — нагороджена відзнакою «Відмінник народної освіти України».

Весною 1988 р. жіночий хор під керівництвом М. Камінської був запрошений на республіканську конференцію голів ПЦК диригентсько-хорових дисциплін в м. Мукачево Закарпатської області, де разом з чоловічим  хором виступили з концертною програмою. Біля 10 років хормейстер чоловічого хору «Буревісник» аж до його 25-річчя.

З відкриттям кафедри музичного мистецтва факультету культури і мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка продовжувала хорову діяльність.
2006 р. — асистент кафедри музичного мистецтва; 2008 р. — старший викладач.
У 2011—2017 рр. — старший викладач кафедри хорового співу.

Керівник мішаного та жіночого хорів. Мішаний та жіночий хори активно включилися  в концертне життя університету, м. Львова та за його межами. Свідченням цього є участь в ХХІІІ міжнародному фестивалі ім. А.Кос-Анатольського (до 100-ліття композитора) в м. Коломия. З хоровими колективами бере участь у фестивалі духовної музики «Великодні дзвони», а також дає щорічні творчі звіти (філармонія, органний зал).

М. Камінська є автором низки навчальних хорознавчих програм, членом редакційної групи з вивчення творчої  спадщини А. Кос-Анатольського.

У 2016 р. удостоєна почесного звання «Заслужений працівник культури України».

З 2017 р. — доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва.

У 2019 р. удостоєна вченого звання доцент.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!