Ключинська Наталія Василівна

Наукові інтереси

Історично інформоване музичне виконавство: ідеї, естетика, практика.
Музична риторика доби бароко.
Інтерпретація української хорової музики доби бароко.

Курси

Публікації

 1. Ключинська Н. Партитури партесних творів: про що мовчить нотація. Теорія і практика актуальних наукових досліджень. Матеріали II науково‑практичної конференції (м. Дніпро, 28–29 лютого 2020 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. Ч. 1. С. 9–13.
  http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/44feb2020/1.pdf
 2. Ключинська Н. Риторика музичної мови Івана Домарацького в концерті «Иже язиком ловец». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 24. Том 1. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 38–42.
  http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/176715
 3. Ключинська Н. Риторична фігура ANTITHETON в партесному концерті Івана Домарацького «Благословлю Господа». Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Випуск 20. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. С. 57–66. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/10639
 4. Ключинська Н. Герменевтичні кола у сучасному історично інформованому виконавстві. Актуальні філософські, політологічні та культурологічні проблеми розвитку людини і суспільства у динамічному та глобалізованому світі: матеріали міжнародної науково‑практичної конференції (м. Київ, 8–9 лютого 2019 р.). Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. С. 48–52.
 5. Ключинська Н. Інтеграція словесної та музичної риторики – один з теоретичних аспектів дослідження партесної творчості Миколи Дилецького. Молоді музикознавці: тези доповідей XIX міжнародної науково‑практичної конференції (м. Київ, 9–11 січня 2019 р.). Київ, 2019. С. 94–96.
 6. Ключинська Н. Інтерпретація поняття «риторичність» на ґрунті української партесної музики бароко. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Випуск 19. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. С. 80–87. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/10428
 7. Ключинська Н. Сучасна практика історично‑інформованого виконавства та українська хорова музика бароко. Диригентсько‑хорова освіта: синтез теорії та практики. Матеріали II всеукраїнської науково‑практичної конференції (м. Харків, 25 жовтня 2018 р.). Харків: ХНУМ імені І. П. Котляревського, 2018. С. 43–46.

Біографія

Ключинська Наталія Василівна

Народилася 21 серпня 1991 р. в м. Винники Львівської області.

2009 р. закінчила Львівське державне музичне училище ім. С. П. Людкевича, відділ хорового диригування.

2013 р. закінчила Львівську національну музичну академію ім. М. Лисенка (клас професора Мазепи Р. М.)

2014 р. закінчила магістратуру Львівської національної музичної академії (науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії музики Стельмащук Р. С.)

12 вересня 2018 р. розпочала навчання в аспірантурі при кафедрі музикознавства та хорового мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Медведик Ю. Є.

Тема наукового дослідження:
Барокові партесні композиції Миколи Дилецького та Івана Домарацького: жанрово-стильові аспекти  інтерпретації крізь призму сучасної концепції історично-інформованого хорового виконавства.

Наукову роботу поєднує з виконавською творчістю. Працює регентом дитячого хору «Небесні зорі», керівником хору «Світло тихе» при парафії УГКЦ м. Винники, керівником дівочого хору «Згарда» м. Винники.

Проекти

Участь у вебінарах від WoS:

09.09.2020 Web of Science Core Collection для наукової роботи;

10.09.2020 Публікаційна стратегія науковця;

13.10.2020 Референс-менеджер EndNote: швидке оформлення публікацій без помилок;

16.10.2020 Профілі автора: створення, корегування, можливості.

Вебінар від Google:

19.11.2020 Цифрові інструменти Google для науковців.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!