Цвіркун Ірина Олександрівна

Наукові інтереси

бібліотекознавство і бібліографія.

Публікації

  1. Цвіркун І. О. Федір Пилипович Максименко / І. О. Цвіркун // Бібліотечний вісник. – 1994. – № 4. – С. 30-32;
  2. Цвіркун І. О. Стан та проблеми роботи бібліотек вузів Західного реґіону України з комплектування фондів / І. О. Цвіркун /Скарбниця духовності: Науковій бібліотеці Ужгородського університету – 50 / Відп. ред. В. С. Поп. – Ужгород : [б.в.], 1997. – С. 68-71;
  3. Цвіркун І. О. Джерельний потенціал фонду україніки Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка / І.О. Цвіркун // Krakуw – Lwуw: ksi№їki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. Jubileuszowa XMiкdzynarodowa Konferencja Naukowa. Lwуw, 20–22 paџdziernika 2009 r. Streszczenia referatуw. – [Krakуw, 2009]. – 41-42;
  4. Цвіркун І. О. Трансформація ролі науково-методичного керівництва у сучасному бібліотечному розвитку / І. О. Цвіркун // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2009. – Вип. 4. – С. 225–229;
  5. Цвіркун І. О. Організаційна культура наукової бібліотеки: за матеріалами дослідження НБ Львівського національного університету імені Івана Франка / І. О. Цвіркун  // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю НБ ХНУ, 15-16 берез. 2012 / редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 36-42;
  6. Цвіркун І. О. Вільний доступ – важливий фактор ефективного використання бібліотечних фондів / І. О. Цвіркун // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали Четвертої міжнародної науково – практичної конференції, Львів, 25 жовтня 2012 р. / ред. колегія Ю. Я. Бобало, А. Г. Загородній та ін. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – С. 204-212.
  7. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт.: Р. Крохмальний, Н. Демчук, І. Цвіркун та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 279 с.

Біографія

Старший викладач кафедри бібліотекознавства та бібліографії. Бібліотекар-бібліограф. Закінчила Кримське училище культури (1971-1973), Рівненський інститут культури (1979-1984), інститут підвищення кваліфікації Міністерства культури і мистецтв (м. Київ, 1996), стажування за програмою “Бібліотечний менеджмент та маркетинг”, участь у роботі ALA – (США, червень 1996), Травнева школа – 2000 “Бібліотечні та інформаційні технології ХХІ ст.” (Британська Рада в Україні), навчальний курс “Теоретико-методологічні підходи до розробки інноваційних навчальних програм для підготовки майбутніх бібліотекарів” (НАКККіМ, лютий 2012), тренінг “Корпоративний стиль та етика як складова успішного розвитку бібліотеки” (програма “Бібліоміст”, вересень 2012). Із 1977 працює у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка: бібліотекар, старший бібліотекар відділу книгозберігання (1977-82); завідувач сектора відділу обслуговування (1983-86); старший методист (1986-90), завідувач науково-методичного відділу (1990-95); заступник директора з наукової роботи (1995-2013), із лютого 2013 р. – головний методист науково-методичного відділу.

За сумісництвом із 2005 р. – асистент, 2009 р. – старший викладач кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!