Цвіркун Ірина Олександрівна

Посада: старший викладач кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Телефон (робочий): (032) 239-43-78

Електронна пошта: iryna.tsvirkun@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

бібліотекознавство

Курси

Публікації

1. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної
перевірки знань студентів / [авт.: Р. Крохмальний, Н. Демчук, І. Цвіркун та ін.] ; Міністерство освіти і
науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 279 с.
2. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових
завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт. кол.: Крохмальний Р. О., Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Цвіркун І. О. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв, кафедра бібліотекознавства і бібліографії. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 472 с.
3. Цвіркун І. О. Федір Пилипович Максименко / І. О. .Цвіркун // Бібліотечний вісник. – 1994. – No 4. –
С. 30–32.
4. Цвіркун І. О. Стан та проблеми роботи бібліотек вузів Західного реґіону України з комплектування
фондів / І. О. Цвіркун // Скарбниця духовності: Науковій бібліотеці Ужгородського університету – 50 /
відп. ред. В. С. Поп. – Ужгород, 1997. – С. 68–71.
5. Цвіркун І. О. Львівські книгознавчі контакти Степана Сірополка (1872-1959) / І. О. Цвіркун, О. М.
Колосовська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Серія:
Бібліотекознавство. Книгознавство / Редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. – Вип. 1. – С. 22–26.
6. Цвіркун І. О. Інформаційна культура студента / І. О. Цвіркун // Інновації і менеджмент якості в
діяльності бібліотек ВНЗ: Матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції / МОН України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Наукова бібліотека. – Донецьк, 2008. – С. 115–119.
7. Цвіркун І. О. Джерельний потенціал фонду україніки Наукової бібліотеки Львівського
національного університету імені Івана Франка / І. О. Цвіркун // Kraków – Lwów: książki, czasopisma,
biblioteki XIX i XX wieku. Jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Lwów, 20–22 października 2009 r. Streszczenia referatów. – [Kraków, 2009]. – S. 41–42.
8. Цвіркун І. О. Трансформація ролі науково-методичного керівництва у сучасному бібліотечному
розвитку / І. О. Цвіркун // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Вип. 4. – С. 225–229.
9. Цвіркун І. О. Організаційна культура наукової бібліотеки: за матеріалами дослідження НБ
Львівського національного університету імені Івана Франка / І. О. Цвіркун // Бібліотека та сучасні
тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю НБ ХНУ, 15–16 березня 2012 / редкол. О.Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 36–42.
10. Цвіркун І. О. Вільний доступ – важливий фактор ефективного використання бібліотечних
фондів / І. О. Цвіркун // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: матеріали Четвертої міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 25 жовтня 2012 р. / ред. колегія Ю. Я. Бобало, А. Г. Загородній та ін. — Львів : Львівська політехніка, 2012. – С. 204–212.

Біографія

Цвіркун Ірина Олександрівна – бібліотекар-бібліограф. Навчання: Кримське училище культури (1971–
1973), Рівненський інститут культури (1979–1984), інститут підвищення кваліфікації Міністерства культури і мистецтв (м. Київ, 1996), стажування за програмою “Бібліотечний менеджмент та маркетинг”, участь у роботі ALA – (США, червень 1996), Травнева школа – 2000 “Бібліотечні та інформаційні технології ХХІ ст.” (Британська Рада в Україні), навчальний курс “Теоретико-методологічні підходи до розробки інноваційних навчальних програм для підготовки майбутніх бібліотекарів” (НАКККіМ, лютий 2012), тренінг “Корпоративний стиль та етика як складова успішного розвитку бібліотеки” (програма “Бібліоміст”, вересень 2012).
Від 1977 працює у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка:
бібліотекар, старший бібліотекар відділу книгозберігання (1977–1982); завідувач сектора відділу обслуговування (1983–1986); старший методист (1986-90), завідувач науково-методичного відділу (1990–1995); заступник директора з наукової роботи (1995-2013), від лютого 2013 – головний методист науково-методичного відділу.
1985–1987 – ФПК Львівського університету (для бібліотечних працівників вищих навчальних закладів
читала лекційні курси “Організація обслуговування читачів бібліотек ВНЗ”, „Керівництво читанням”); 1987–1991 – керівник переддипломної практики студентів Рівненського інституту культури; 1999, 2006–2008 – голова ДЕК спеціалізації “Бібліотечна справа” Львівського училища культури.
Керівник проектів: „Електронна пошта в НБ Львівського університету” (1997), „Автоматизована
інформаційна система НБ: відділ україніки” (1998). Гранти фонду „Відродження” для участі в роботі
міжнародних наукових конференцій: „Бібліотеки та асоціації у світі, що змінюється” – Крим 98, Крим 2001, Крим 2002. Керівник наукової теми, що виконувалася в межах робочого часу “Україномовна книга 1798-1923 у фондах НБ ЛНУ імені Івана Франка”(2007–2009).
За сумісництвом від 2005 – асистент, із 2009 – старший викладач кафедри бібліотекознавства та
бібліографії факультету культури і мистецтв.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!