Сирота Лілія Богданівна

Посада: асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-78

Наукові інтереси

Наукові зацікавлення: українська літературно-художня книга Галичини кінця ХІХ – 1939 р., українська книга за кордоном, українська преса за кордоном, українські видавці кінця ХІХ – початку ХХІ століття, організація бібліотечних фондів. Учасник численних наукових конференцій в Україні та за кордоном.

Курси

Вибрані публікації

Вибрані публікації:

1. Сирота Л. Навчальна дисципліна «Загальне книгознавство»: особливості викладання і

засвоєння / Лілія Сирота // Вища освіта України. – 2015. – № 2 (57). – С. 66–73.

2. Сирота Л. Лекційні матеріали до навчальної дисципліни «Загальне книгознавство» /

Лілія Сирота // Педагогічна думка. – 2015. – № 2. – С. 28–34.

3. Сирота Л. Академічний стиль, цікаві ідеї та новітні технології / Лілія Сирота ; у

співавт. // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 10. – С. 48–49.

4. Сирота Л. Б. Видання літературно-художніх творів українських письменниць у

Галичині 1900–1914 рр. / Лілія Сирота // Acta Universitatis Wratislaviensis. Seria:

Studia o Książce i Informacji / pod red. Małgorzaty Komzy. – Wrocław : Wydawnictwo

Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. – № 32. – S. 45–68.

5. Сирота Л. Б. Західноукраїнське літературне об’єднання «ІНТЕБМОВСЕҐ» і Михайло

Рудницький: особливості відносин та оцінок / Лілія Сирота // Львів: місто –

суспільство – культура : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка ; за ред.

О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. – Т. 8, ч. 2 : Культура, освіта, наука, церква. –

Львів : [б. в.], 2012.  – С. 271–288.

6. Сирота Л. Польськомовні літературні журнали 1919–1939 рр. та їх різновиди

Л. Сирота // Зборник Матице Српске за славистику / главни и одговорни уредник др

Предраг Пипер ; уредништво мр М. Бошков. – Кн. 82. – Нови Сад : [б. в.], 2012.

7. Сирота Л. Лев Василь / Ліля Сирота, Наталія Філевич // Енциклопедія Львова : у 5 т. /

за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 36–37.

8. Сирота Л. Лепкий Богдан / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.

Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 93–95.

9. Сирота Л. Лепкий Лев / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія

Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 95–96.

10. Сирота Л. «Листопад»: [літературна група] / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5

т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 125.

11. Сирота Л. Лімниченко Василь / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.

Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 157.

12. Сирота Л. Літературно-мистецький клуб / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5

т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. –

13. Сирота Л. Літературно-науковий вістник / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5

т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. –

14. Сирота Л. «Логос»: [літературна група] / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. /

за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 185.

15. Сирота Л. Лозинський Михайло / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.

Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 190–191.

16. Сирота Л. Лопушанський Володимир / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. /

за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 206.

17. Сирота Л. Лужницький Григор / Ліля Сирота, Софія Роса-Лаврентій // Енциклопедія

Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис,

18. Сирота Л. Лукіянович Денис / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.

Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 229.

19. Сирота Л. Луцький Остап / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.

Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 241–242.

20. Сирота Л. Мартович Лесь / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.

Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 535–536.

21. Сирота Л. Масляк Володимир Іванович / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. /

за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 544–545.

22. Сирота Л. Масляк Степан-Юрій / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.

Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 546–547.

23. Сирота Л. Матіїв-Мельник Микола / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за

ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 559–560.

24. Сирота Л. «Митуса»: [літературна група] / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5

т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. –

25. Сирота Л. «Митуса»: [літературно-мистецький журнал] / Ліля Сирота // Енциклопедія

Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис,

26. Сирота Л. «Молода Муза»: [літературна група] / Ліля Сирота // Енциклопедія

Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис,

27. Сирота Л. Літературні матеріали газети «Діло»: особливості добору і групування /

Лілія Сирота // Журналістика : наук. зб. / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка,

Інститут журналістики ; редкол.: Н. М. Сидоренко (гол. ред.) [та ін.]. — Вип. 10

(35). — Київ : [б. в.], 2011. — С. 49–65.

28. Сирота Л. Газета «Ленінська молодь»: особливості проблематики публікацій 1940 –

1941 рр. / Лілія Сирота // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства /

НАН України, ЛННБУ імені В. Стефаника, НДІ пресознавства ; відп. ред.

М. М. Романюк. – Вип. 1 (19). – Львів : [б. в.], 2011. – С. 85–101.

29. Sirota L. Михайло Рудницький і українські письменники-дебютанти / Lilia Sirota //

Slavia Orientalis. — Warszawa : [б. в.], 2011. — № 1. — R. LX. — S. 49–66.

Окремі видання

1. Сирота Л. Б. Літературна група «Митуса» (1921–1922) : О. Бабій, В. Бобинський,

Р. Купчинський, Ю. Шкрумеляк : бібліографічний покажчик / Лілія Богданівна

Сирота ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-досл. центр

періодики. – Львів : [б. в.], 2004. –  189 с.

Методичні матеріали

1. Сирота Л. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : зб. тестових завдань для

комплексної перевірки знань студентів / у співавт. ; Львів. нац. ун-т імені Івана

Франка. – Львів : [б. в.], 2013. – С. 245–252.

Біографія

1994 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Українська література». У 1997 році закінчила денну аспірантуру у відділі української літератури Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою «Літературна група «Митуса» в західноукраїнському літературному процесі 1920-х рр.» успішно захистила 2000 року на Спеціалізованій раді філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Після аспірантури і до 2002 року працювала завідувачем відділу систематизації Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2002-2013 роках працювала науковим співробітником Інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника НАН України та науковим співробітником наукового відділу періодичних видань імені М. і І. Коців Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника НАН України. З вересня 2008 р і до червня 2017 року викладала українську літературу в Інституті доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка (з погодинною оплатою).
З 2012 року і до сьогодні працюю асистентом кафедри бібліотекознавства та бібліографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка (повна ставка). 2015 року викладала на бібліотечних курсах для працівників бібліотек, які організувала кафедра бібліотекознавства та бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка. У листопаді 2015 року і березні 2017 р перебувала на науковому стажуванні у Вроцлавському і Ягеллонському університетах (Республіка Польща) в рамках програми з обміну викладачів між Львівським університетом і польськими вузами. У наукових бібліотеках університетів Польщі вивчала україномовні книжкові фонди.
Кандидат філологічних наук.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!