Сирота Лілія Богданівна

Посада: асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Телефон (робочий): (032) 239-43-78

Наукові інтереси

Наукові зацікавлення: українська літературно-художня книга Галичини кінця ХІХ – 1939 р., українська книга за кордоном, українська преса за кордоном, українські видавці кінця ХІХ – початку ХХІ століття, організація бібліотечних фондів. Учасник численних наукових конференцій в Україні та за кордоном.

Курси

Вибрані публікації

Вибрані публікації:

1. Сирота Л. Навчальна дисципліна «Загальне книгознавство»: особливості викладання і

засвоєння / Лілія Сирота // Вища освіта України. – 2015. – № 2 (57). – С. 66–73.

2. Сирота Л. Лекційні матеріали до навчальної дисципліни «Загальне книгознавство» /

Лілія Сирота // Педагогічна думка. – 2015. – № 2. – С. 28–34.

3. Сирота Л. Академічний стиль, цікаві ідеї та новітні технології / Лілія Сирота ; у

співавт. // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 10. – С. 48–49.

4. Сирота Л. Б. Видання літературно-художніх творів українських письменниць у

Галичині 1900–1914 рр. / Лілія Сирота // Acta Universitatis Wratislaviensis. Seria:

Studia o Książce i Informacji / pod red. Małgorzaty Komzy. – Wrocław : Wydawnictwo

Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. – № 32. – S. 45–68.

5. Сирота Л. Б. Західноукраїнське літературне об’єднання «ІНТЕБМОВСЕҐ» і Михайло

Рудницький: особливості відносин та оцінок / Лілія Сирота // Львів: місто –

суспільство – культура : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка ; за ред.

О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. – Т. 8, ч. 2 : Культура, освіта, наука, церква. –

Львів : [б. в.], 2012.  – С. 271–288.

6. Сирота Л. Польськомовні літературні журнали 1919–1939 рр. та їх різновиди

Л. Сирота // Зборник Матице Српске за славистику / главни и одговорни уредник др

Предраг Пипер ; уредништво мр М. Бошков. – Кн. 82. – Нови Сад : [б. в.], 2012.

7. Сирота Л. Лев Василь / Ліля Сирота, Наталія Філевич // Енциклопедія Львова : у 5 т. /

за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 36–37.

8. Сирота Л. Лепкий Богдан / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.

Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 93–95.

9. Сирота Л. Лепкий Лев / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред. Андрія

Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 95–96.

10. Сирота Л. «Листопад»: [літературна група] / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5

т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 125.

11. Сирота Л. Лімниченко Василь / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.

Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 157.

12. Сирота Л. Літературно-мистецький клуб / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5

т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. –

13. Сирота Л. Літературно-науковий вістник / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5

т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. –

14. Сирота Л. «Логос»: [літературна група] / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. /

за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 185.

15. Сирота Л. Лозинський Михайло / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.

Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 190–191.

16. Сирота Л. Лопушанський Володимир / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. /

за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 206.

17. Сирота Л. Лужницький Григор / Ліля Сирота, Софія Роса-Лаврентій // Енциклопедія

Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис,

18. Сирота Л. Лукіянович Денис / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.

Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 229.

19. Сирота Л. Луцький Остап / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.

Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 241–242.

20. Сирота Л. Мартович Лесь / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.

Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 535–536.

21. Сирота Л. Масляк Володимир Іванович / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. /

за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 544–545.

22. Сирота Л. Масляк Степан-Юрій / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за ред.

Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 546–547.

23. Сирота Л. Матіїв-Мельник Микола / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5 т. / за

ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. – С. 559–560.

24. Сирота Л. «Митуса»: [літературна група] / Ліля Сирота // Енциклопедія Львова : у 5

т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис, 2012. –

25. Сирота Л. «Митуса»: [літературно-мистецький журнал] / Ліля Сирота // Енциклопедія

Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис,

26. Сирота Л. «Молода Муза»: [літературна група] / Ліля Сирота // Енциклопедія

Львова : у 5 т. / за ред. Андрія Козицького, Ігоря Підкови. – Т. 4. – Львів : Літопис,

27. Сирота Л. Літературні матеріали газети «Діло»: особливості добору і групування /

Лілія Сирота // Журналістика : наук. зб. / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка,

Інститут журналістики ; редкол.: Н. М. Сидоренко (гол. ред.) [та ін.]. — Вип. 10

(35). — Київ : [б. в.], 2011. — С. 49–65.

28. Сирота Л. Газета «Ленінська молодь»: особливості проблематики публікацій 1940 –

1941 рр. / Лілія Сирота // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства /

НАН України, ЛННБУ імені В. Стефаника, НДІ пресознавства ; відп. ред.

М. М. Романюк. – Вип. 1 (19). – Львів : [б. в.], 2011. – С. 85–101.

29. Sirota L. Михайло Рудницький і українські письменники-дебютанти / Lilia Sirota //

Slavia Orientalis. — Warszawa : [б. в.], 2011. — № 1. — R. LX. — S. 49–66.

Окремі видання

1. Сирота Л. Б. Літературна група «Митуса» (1921–1922) : О. Бабій, В. Бобинський,

Р. Купчинський, Ю. Шкрумеляк : бібліографічний покажчик / Лілія Богданівна

Сирота ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-досл. центр

періодики. – Львів : [б. в.], 2004. –  189 с.

Методичні матеріали

1. Сирота Л. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : зб. тестових завдань для

комплексної перевірки знань студентів / у співавт. ; Львів. нац. ун-т імені Івана

Франка. – Львів : [б. в.], 2013. – С. 245–252.

Біографія

1994 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Українська література». До 2002 року працювала завідувачем відділу систематизації Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2002-2013 роках працювала науковим співробітником Інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника НАН України та науковим співробітником наукового відділу періодичних видань імені М. і І. Коців Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника НАН України. З вересня 2008 р і до червня 2017 року викладала українську літературу в Інституті доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка (з погодинною оплатою).
З 2012 року і до сьогодні працюю асистентом кафедри бібліотекознавства та бібліографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка (повна ставка). 2015 року викладала на бібліотечних курсах для працівників бібліотек, які організувала кафедра бібліотекознавства та бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка. У листопаді 2015 року і березні 2017 р перебувала на науковому стажуванні у Вроцлавському і Ягеллонському університетах (Республіка Польща) в рамках програми з обміну викладачів між Львівським університетом і польськими вузами. У наукових бібліотеках університетів Польщі вивчала україномовні книжкові фонди.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!