Жигаль Зоряна Михайлівна

Посада: доцент кафедри музичного мистецтва

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Електронна пошта: zoryana.zhyhal@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до

переліку наукових фахових видань України

  1. Жигаль З. Ментальні основи української співучості Молодь і ринок. Вип. 12 (119). – Дрогобич: Коло, 2014. – с. 49-53
  2. Жигаль З. Аналіз інноваційної педагогічної діяльності вчителя музики/ З.Жигаль // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Педагогічні науки. № 12(260). – Кіровоград, 2014. – С. 109-112.
  3. Жигаль З. Теоретично-методологічні аспекти інноваційних технологій музичного навчання і виховання / З. Жигаль // Молодь і ринок Вип. 10 (115). – Дрогобич: Коло, 2016. – С. 49-53.
  4. Жигаль З. Проблеми музичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах на сучасному етапі / З. Жигаль // Актуальні питання мистецької педагогіки. ‒ Хмельницький: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2018. № 48 .- С. 56 ‒ 59
  5. Жигаль З. Дошкільне музичне виховання: особистісно-орієнтований підхід / З.Жигаль// Молодь і 5. ринок Вип. 12 (167). – Дрогобич: Коло, 2018. – С. 59-63

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник / [Черкасов В., Тайнель Е., Жигаль З. та ін.]; за заг. ред. канд. пед. наук., проф. Тайнель Е.З. Вид. 2-ге. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка – Харків, 2017. – С. 223 – 313.

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;

2004 –  викладач кафедри методики музичного виховання та диригування Дрогобицького Державного педагогічного університету імені Івана Франка

2008 р. – асистент кафедри музичного мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка

2012 – доцент кафедри музичного мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.

ЗОШ № 27  – 2017 – 2019 н. р.

Біографія

З 1996 р. по 2000 р. навчалась в Дрогобицькому державному музичному училищі ім. В. Барвінського по класу скрипки. З 2000 р. навчалась у Дрогобицькому педагогічному університеті ім. І.Франка. Закінчивши який, у  2003 р. отримала освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» та здобула кваліфікацію «вчитель музики, етики та українознавства». У 2004 р. – рівень «Магістр» та здобула кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти. Викладач диригування». Будучи студенткою стала дипломанткою конкурсу «Кращий за професією» (м. Одеса, 2002 р.)

З 2001 по 2005 рр. працювала артисткою хору в заслуженому Прикарпатському ансамблі пісні і танцю «Верховина».

Свою педагогічну трудову діяльність розпочала у 2002 р. на посаді вчителя музики загальноосвітньої школи № 17 м. Дрогобича, а з 2003 р. паралельно працює вчителем музики у загальноосвітній школі № 10 м. Дрогобича. У школах створює дитячі хорові колективи, з якими бере участь у різноманітних конкурсах.

З 2005 р. – лаборант кафедри музичного мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2006 р. – працює асистентом кафедри музичного мистецтва за сумісництвом. З 2008р. – обрано на посаду асистента даної кафедри по конкурсу.

З 2004 р. по 2008 р. навчається в аспірантурі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України.

У 2011 р. захистила дисертацію на звання кандидата педагогічних наук у Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.

Автор 12 наукових статей з питань історії музичної освіти та загального музичного виховання, 2 навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, тез міжнародних та всеукраїнських конференцій, навчальних програм.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!