Жигаль Зоряна Михайлівна

Посада: доцент кафедри музичного мистецтва

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Електронна пошта: zoryana.zhyhal@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія музичної освіти і виховання, проблеми з питань музичної педагогіки та методики музичного виховання, інноваційні музично-педагогічні методи і технології.

Курси

Публікації

Участь у конференціях

Наукові публікації у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

  • Жигаль З. Ментальні основи української співучості Молодь і ринок. Вип. 12 (119). – Дрогобич: Коло, 2014. – с. 49-53
  • Жигаль З. Аналіз інноваційної педагогічної діяльності вчителя музики/ З.Жигаль // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Педагогічні науки. № 12(260). – Кіровоград, 2014. – С. 109-112.
  • Жигаль З. Теоретично-методологічні аспекти інноваційних технологій музичного навчання і виховання / З. Жигаль // Молодь і ринок Вип. 10 (115). – Дрогобич: Коло, 2016. – С. 49-53.
  • Жигаль З. Проблеми музичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах на сучасному етапі / З. Жигаль // Актуальні питання мистецької педагогіки. ‒ Хмельницький: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2018. № 48 .- С. 56 ‒ 59
  • Жигаль З. Дошкільне музичне виховання: особистісно-орієнтований підхід / З.Жигаль// Молодь і 5. ринок Вип. 12 (167). – Дрогобич: Коло, 2018. – С. 59-63

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник / [Черкасов В., Тайнель Е., Жигаль З. та ін.]; за заг. ред. канд. пед. наук., проф. Тайнель Е.З. Вид. 2-ге. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка – Харків, 2017. – С. 223 – 313.

Біографія

Жигаль Зоряна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

З 1996 р. по 2000 р. навчалась в Дрогобицькому державному музичному училищі ім. В. Барвінського по класу скрипки.

З 2000 р. навчалась у Дрогобицькому педагогічному університеті ім. І.Франка. Закінчивши який, у 2003 р. отримала освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» та здобула кваліфікацію «вчитель музики, етики і естетики».

У 2004 р. – рівень «Магістр» та здобула кваліфікацію «магістр педагогічної освіти. Викладач диригування». Будучи студенткою стала дипломанткою конкурсу «Кращий за професією» (м.Одеса, 2002 р.)

З 2001 по 2005 рр. працювала артисткою хору в Заслуженому Прикарпатському ансамблі пісні і танцю «Верховина».

Свою педагогічну трудову діяльність розпочала у 2002 р. на посаді вчителя музики загальноосвітньої школи № 17 м. Дрогобича, а з 2003 р. паралельно працює вчителем музики у загальноосвітній школі № 10 м.Дрогобича.

Роботу у ВУЗі розпочала з 2004 р. на кафедрі методики музичного виховання та диригування музично-педагогічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка на посаді викладача.

З 2005 р. – лаборант кафедри музичного мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2006 р. – працює асистентом кафедри музичного мистецтва за сумісництвом.

З 2008р. – обрано на посаду асистента даної кафедри по конкурсу.

З 2004 р. по 2008 р. навчається в аспірантурі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України. Наукове дослідження створювала під керівництвом кандидата педагогічних наук, професора, завідувача кафедри музичного мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка Тайнель Е. З.

У 2011 р. захистила дисертацію на звання кандидата педагогічних наук на тему «Підготовка вчителів музики в системі підвищення кваліфікації до застосування інноваційного методу відносної сольмізації» у Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.

В 2014 р. отримала наукове звання доцента.

У 20192020 н.р. та 20202021 н.р. є гарантом ОП 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр» під час проходження акредитації.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць з питань історії музичної освіти та загального музичного виховання. Коло наукових інтересів також охоплює проблеми з питань музичної педагогіки та методики музичного виховання.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!