Мудроха Валентина Олександрівна

Посада: доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-43-78

Електронна пошта: valentyna.mudroha@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у ResearchGate: irbis-nbuv.gov.ua

Наукові інтереси

Сфера наукових зацікавлень: Бібліотечна справа: науково-практичні аспекти організації бібліотечно-інформаційної діяльності; науково-методичне забезпечення діяльності установи; моніторинг розвитку ресурсного та творчого потенціалу
бібліотек; впровадження новітніх технологій у практику роботи; проєктна та грантова діяльність; бібліотечна професіологія.
Провідним аспектом роботи науковиці є організація та проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі бібліотекознавства, книгознавства, бібліографознавства та інформології.

 

Курси

Публікації

Вибрані публікації

 1. Мудроха В. О. Система підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2019. Вип. 56.
  С. 190–200. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2019_56_14
 2. Мудроха В., Демчук Н., Волковецька Р. Безперервна освіта як домінанта сучасної освітньої парадигми. Педагогічний дискурс. 2020. Вип. 29. С. 51–61. URL: http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/1107/1011.
 3. Мудроха В. О. Роль національної бібліотеки у формуванні професійних компетенцій фахівців: спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного
  потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2020 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук — членів МААН. Київ, 2020. С. 77–81. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/PDF/er%2D0003836.pdf.
 4. Mudrokha V. Project and Innovation Activity of Libraries / Halyna Bilovus, Valentina Mudrokha, Kateryna Pavliuk, Parviz Kazimi. International Workshop IT Project Management, 2020, 18–20 February 2020, Slavsko, Lviv region, Ukraine : CEUR
  Workshop Proceedings. 2020. Vol. 2565. Pp. 58–78. URL: https://ceur-ws.org/Vol-2565/paper6.pdf
 5. Мудроха В. О. Нормативно-правове забезпечення формування професійної компетентності інформаційно-бібліотечних фахівців. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2021. Вип. 62. С. 151–163. DOI:
  https://doi.org/10.15407/np.62.151
 6. Мудроха В. О. Пріоритетні напрями стратегічного розвитку Львівської національної бібліотеки України імені В. Стефаника. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. 2021. Вип. 13.
  С. 237–247. URL: https://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/fahovi-vydannya/zapysky-lnnbu-im-v-stefanyka/zp2021/zp2021mudroha_v
 7. Mudrokha V. Information system for the formation of individual educational trajectories of students of IT specialties. Proceedings of the 2nd International Workshop IT Project Management (ITPM 2021), 16–18 February 2021, Slavsko, Lviv region, Ukraine : CEUR Workshop Proceedings. 2021. Vol. 2851. Pp. 184–194.
 8. Mudrokha V., Fershtei V., Melnyk-Khokha G. Project-Innovation Activity in The Vasyl Stefanyk National Scientific Library Of Ukraine in Lviv. 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies, Lviv, 22–25 Sept. 2021 /
  Institute of Electrical and Electronics Engineers. Lviv, 2021. Pp. 391–394. URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9648819 ; DOI:
  10.1109/CSIT52700.2021.9648819.
 9. Mudrokha V. Formation of integrated repositories of social and communication data by consolidating the resources of museums, libraries and archives in smart cities projects / Valentyna Mudrokha, Oleksii Duda, Volodymyr Pasichnyk, Halyna Lypak, Nataliia
  Veretennikova, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuka. COLINS-2021 : 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, 22–23 April 2021, Kharkiv, Ukraine. 2021. Vol. 2870. Pp. 1420–1430.
 10. Mudrokha V. The Conceptual Framework of Postmodern Gender-Labelled Periodicals in Ukraine / Myroslava Chornodon, Khrystyna Verbytska, Zoriana Haladzhun, Bozhena Ivanytska, Valentyna Mudrokha. Postmodern Openings. 2021. V. 12, Is. 1, Sup 1. Pp. 149–163. URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3104/2989.
 11. Mudrokha V., Melnyk-Khokha G., Popadiuk N. Contemporary technologies of presenting Scientific Library’s electronic digital resources in the global information medium. 17th International Conference on Computer Science and Information
  Technologies (CSIT), Lviv, 10–12 November 2022 / Institute of Electrical and Electronics Engineers. Lviv, 2022. Pp. 377–381. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/10000548;  DOI: 10.1109/CSIT56902.2022.10000548.
 12. Мудроха В. О. Інноваційний проєкт «Книжкова спадщина Наукового товариства імені Шевченка (1873–1913): цифрова колекція» (досвід ЛННБ України ім. В. Стефаника). Modern Movement of Science : Proceedings of the 15th International
  Scientific and Practical Internet Conference, October 19–20, 2023. Dnipro : Marenichenko V.V., 2023. Рр. 387–388. URL: http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2023/10/Conference-Proceedings-October-19-20-2023.pdf
 13. Мудроха В. О. Особливості формування цифрової компетентності здобувачів вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2023. № 2. С. 109–114. DOI: https://doi.org/10.32461/2409-9805.2.2023.284675
 14. Mudrokha V. Project solutions for integration of the “The book heritage of the Shevchenko Scientific Society (1874–1913): digital collection” into the library’s electronic infrastructure / Galyna Melnyk-Khokha, Nadiia Popadiuk, Nadiia Zubko, Valentyna Mudrokha. Proceedings of the 4nd International Workshop IT Project Management (ITPM 2023). May 19, 2023, Warsaw, Poland / Civil Engineering Warsaw of Life Sciences, Ukrainian Association of Project Management, Kyiv National University of Construction and Architecture etc. Warsaw, 2023. Vol. 3453. Pp. 206–215. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3453/paper19.pdf.
 15. Mudrokha V., Zubko N., Melnyk-Khokha G. Project solutions and communication strategies for the successful implementation of the grant project “Digital collection of book heritage of the Shevchenko Scientific Society (1874–1913)”. 18th International Conference on Computer Science and Information Technologies, Lviv, 19–21 October 2023 / Institute of Electrical and Electronics Engineers. Lviv, 2023. Pp. 1–6. DOI: 10.1109/CSIT61576.2023.10324199

Біографія

1966 року народження, освіта – вища (1995 р. закінчила Харківський державний інститут культури).
Трудову діяльність розпочала у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника 1983 р., з 2010 р. очолює науковий структурний підрозділ — відділ бібліотекознавства. 2016 р. захистила кандидатську дисертацію «Науково- методична діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: історико-функціональний аспект та інноваційні особливості» та здобула науковий ступінь кандидат наук з соціальних комунікацій (спеціальність 27.00.03 –книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство).

2021 року рішенням вченої ради Національної наукової бібліотеки України ім. В. І. Вернадського канд. наук. з соц. ком. В. Мудросі присвоєно вчене звання
старшого дослідника зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Член Науково-методичної ради Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. У 2017 – 2018 рр. — голова Екзаменаційної комісії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка за напрямом 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія».

Із 2019 року – доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

Автор понад 60 наукових статей і публікацій. Проєктна менеджерка низки успішних грантових проєктів.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!