Младенова Тетяна Валеріївна

Посада: асистент кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Телефон (робочий): (032) 239-42-96

Електронна пошта: tetiana.mladenova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Музична культура Криму в національному та світовому контекстах

Музична орієнталістика

Курси

Публікації

  1. Младенова Т. Особливості розвитку музичної культури Криму: від Античних часів до Середньовіччя. XXIV сходознавчі читання А. Кримського. Київ, 2021. С. 250–255.
  2. Mladenova T. The Orient in Mozart’s Legacy. Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, Heft 22. Leipzig, 2020. C. 13–25.
  3. Младенова Т. Orient В. А. Моцарта: від алюзії до етико-естетичної стильової моделі. World Science. № 4 (56) Vol. 2, April 2020. C. 14–20.
  4. Младенова Т. Український контекст розвитку музичної культури Криму. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2018. Вип. 19. С. 20–30.
  5. Младенова Т. Діалогічні пролегомени культурного ландшафту Криму (український контекст). Музичне мистецтво і культура. Одеса: Астропринт, 2018. Вип. 26. С. 86–99.
  6. Младенова Т. Парадигми орієнталізму в музичному мистецтві. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2017. Вип. 18. С. 60–71.
  7. Младенова Т. Cемантика востока в симфонических картинах Н.А. Римского-Корсакова. Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2011. № 217. С. 136–139.
  8. Младенова Т. Музыкально-исторический процесс в Крыму конца ХІХ начала ХХ столетия. Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2010. № 177. С. 176–179.

Біографія

Членкиня Національної спілки композиторів України з 1999 р.

Вищу освіту здобула у Вищому державному музичному інституті ім. М. Лисенка у Львові за спеціальністю «музикознавство».

У 1994–2016 рр. працювала викладачем Сімферопольського музичного училища ім. П. І. Чайковського та старшим викладачем кафедри вокального мистецтва Кримського університету культури, мистецтв і туризму (викладала дисципліни: історія мистецтв, культурологія, світова музична література, історія української музики, музична культура Криму).

З 2017–2021 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» (науковий керівник – проф. Олександр Козаренко).

З 2020 р. розпочала викладацьку роботу на кафедрі музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2021 р. захистила дисертацію «Крим у діалозі культур “Захід-Схід” на прикладі музичної творчості» та здобула науковий ступінь доктора філософії.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!