Гармонія (014 Середня освіта (Музичне мистецтво))

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Кушніренко О. А.КМО-31, КМО-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516КМО-31Младенова Т. В.
КМО-32Младенова Т. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам освітнього процесу базові знання та навички, які потрібні для подальшого вивчення предметів музично-теоретичного циклу: аналізу музичних творів, поліфонії, сольфеджіо. Виконання письмових робіт виховує практичні навички оформлення нотного тексту при запису диктантів, цифрових послідовностей на уроках сольфеджіо. Особлива увага приділяється самостійній роботі, так як від цього залежить і майстерність майбутнього фахівця.
Практичний зміст предмету “Гармонія”, вивчення якого базується на
міжпредметних зв’язках з іншими теоретичними дисциплінами
(“Основи теорії музики”, “Сольфеджіо”, “Аналіз музичних форм”),
повинен забезпечити формування та розвиток осмисленого ставлення до виконання музичного розвитку виражальної та формотворчої ролі гармонії.

Мета навчальної дисципліни “Гармонія” – розвиток гармонічного слуху, виявлення інтересу до творчості, формування композиторських здібностей.

Після завершення цього курсу студент буде
знати:
– про акорди та їхню структуру;
– про основні та побічні функції та їхнє місце і значення у музичному
періоді;
– основні правила відхилення та модуляції;
– теоретичні основи закономірностей музики;
вміти:
– практично використовувати теоретичні знання у виконавській
практиці (сольній, ансамблевій та оркестровій);
– аналізувати нотний текст не тільки з точки зору його гармонічних
особливостей, але і ширше, з урахуванням комплексу всіх музично-
виразових засобів та визначення характеру твору;
– грати різні вправи (музичні періоди, секвенції) на фортепіано;
– підбирати акомпанемент (різні типи фактури) до мелодії.

Рекомендована література

Основна література:
Абызова Е. Гармония. – М., 1994.
Алексеев Б. Задачи по гармонии. – М, 1976.
Берков В. Гармония. – М., 1970.
Берков В., Степанов А. Задачи по гармонии. – М., 1973,
Дубовский И., Евсеев С., Соколов С., Способин И. Учебник гармонии. – М., 1985.
Зелинский В. Курс гармонии в задачах. – М., 1971.
Лемішко М. Гармонія : навч. посіб. – Вінниця, 2010.
Мазель Л. Проблемы классической гармонии. – М., 1972.
Мутли А. Сборник задач по гармонии. – М., 1986,
Мясоедов А. Задачи по гармонии. – М., 1979.
Мясоедова И., Мясоедов А. Пособие по игре упражнений в курсе гармонии. – М., 1986.
Пасічник В. Гармонія. Методичний посібник. – Львів: Растр-7, 2015. – 56 с.
Пасічник В., Іваньо О., Новак Б. Методичні рекомендації з курсу
“Гармонія” для студентів вищих навчальних закладів II-IV рівня
акредитації. – Львів: Растр-7, 2015. – 48 с.
Пасічник В., Іваньо О., Новак Б. Гармонія : навч. посібник. – Львів:
ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 140 с.; ноти.
Привано Н. Хрестоматия по гармоническому анализу. Ч. 1-4. – Л.-М., 1972, 1973.
Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу. – М., 1978.
Соловьева Н. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии. – М., 1989.
Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. – М., 1988.

Додаткова література:
Бершадская Т + Лекции по гармонии. – Л., 1985.
Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. – М., 1984.
Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.
Тюлин Ю. Краткий теоретический курс гармонии. – М., 1978.
Тюлин Ю., Привано Н, Учебник гармонии. – М., 1986.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус