Кушніренко Ольга Андріївна

Посада: старший викладач кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Телефон (робочий): (032) 239-42-96

Електронна пошта: olha.kushnirenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Теорія музики

Історія української та світової музичної культури

Історія популярної музики

Курси

Публікації

  1. Кушніренко О. Народна пісня у творчій спадщині Андрія Кушніренка. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: доп. та повідомл. ІХ Міжнар. наук. конф. (Львів, 19 листоп. 2021 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів; ред.-упоряд.: Л. Купчинська, О. Осадця; відп. ред. Л. Сніцарчук. Львів, 2021. С. 79–86.
  2. Кушніренко О. Мистецька діяльність Заслуженого академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю України ім. Андрія Кушніренка (до 75-ліття колективу). Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей VIII Міжнар. наук. конф. (Львів, 20 листоп. 2020 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ; ред.-упоряд.: Л. Купчинська, О. Осадця; відп. ред. Л. Сніцарчук. Львів, 2020. С. 82–87.
  3. Кушніренко О. А. Митець і час. До 85-ліття народного артиста України, професора Андрія Кушніренка / упоряд.: О. А. Кушніренко. – Чернівці: Місто, 2018. – 288 с.:  іл. – (Серія «Золоті імена Буковини»).
  4. Кушніренко. О. Творчий шлях митця (штрихи до портрета) / Ольга Кушніренко // Митець і час. До 85-ліття народного артиста України, професора Андрія Кушніренка / упоряд.:  О. А. Кушніренко. – Чернівці: Місто, 2018. – С. 5–14.
  5. Кушніренко О. Музично-педагогічна діяльність Андрія Кушніренка (до 85-річчя від дня народження). Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 30 листоп. 2018 р.). Львів: Растр-7, 2018. С. 68–74.
  6. Кушніренко О. Інтерактивні методи навчально-виховної роботи: навч.-метод. посібник / О. А. Кушніренко,  О. І. Білоус, З. Р. Заячківська та ін. –  Львів: Видавничий центр Львівського національного університе­ту імені Івана Франка, 2017. – 134 с.: кол. вкл.
  7. Кушніренко О. Особливості структури «Співаника для шкіл народних» С. Воробкевича / О. Кушніренко // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: матеріали Міжнар. наук. конф., (Львів, 24.11.2017 р.). – Львів: Растр-7, 2017. – С. 152–154.
  8. Кушніренко О. Андрій Кушніренко – диригент, фольклорист, композитор / О. Кушніренко // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: матеріали Міжнар. наук. конф., (Львів,  25.11.2016р.). –  Львів: Растр-7,  2016. – С. 96–100.

Біографія

Навчалась на теоретичному відділенні  Чернівецького музичного  училища (1975–79 рр.). Закінчила історико-теоретичний факультет Львівської державної консерваторії імені М. В. Лисенка у 1984 р. як музикознавець та викладач музично-теоретичних дисциплін.

Працювала в музично-педагогічному училищі імені Філарета Колесси, а пізніше, в зв’язку з реорганізацією навчального закладу, на музичному відділенні Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Від 2005 року працювала на посаді асистента кафедри театрознавства та акторської майстерності, з 2006 року – на кафедрі музичного мистецтва. Від 2011 р. дотепер працює старшим викладачем кафедри музикознавства та хорового мистецтва.

Уклала навчальні робочі програми з таких дисциплін: “Історія зарубіжної музики”, “Історія української музики”, “Музичний фольклор України”, “Аналіз музичних форм ”, “Сольфеджіо”.

У 2011–2018 рр. – Секретар Вченої ради факультету культури і мистецтв. Неодноразово була у складі Державних екзаменаційних комісій (на кафедрі театрознавства та акторської майстерності).

Постійно бере участь у підготовці та проведенні концертів, підтримує зв’язок та проводить зустрічі-консультації з випускниками, оскільки неодноразово була керівником академічних груп.

Проекти

Проект «Видатні постаті української хорової музики»

Концерт-презентація книги «Митець і час» (до 85-річчя від дня народження народного артиста України, професора Андрія Кушніренка)
Львів, 28.03.2019 р.

Концерт-лекція «Пісня – моє життя» (до 85-річчя від дня народження народного артиста України Андрія Кушніренка)
Львів, 22.11.2018 р.

Концерт-лекція «Творча палітра Миколи Леонтовича» (до 140-річчя з дня народження)
Львів, 19.04.2017 р.

Концерт-лекція «Прилетіла ластівочка» (до 140-річчя від дня народження М. Леонтовича)
Львів, 15.03.2017 р.

Концерт-лекція до 150-річчя від дня народження Дениса Січинського
Львів, 17.03.2016 р.

Проект «З музикою тет-а-тет»

Концерт-лекція інструментальної музики «Музика – forever»
Львів, 23.05.2018 р.

Концерт  ансамблевої музики «Весняні метаморфози»
Львів, 25.04.2017 р.

Концерт-лекція інструментальних ансамблів «Музикуємо tеtе-а-tеtе»
Львів, 11.05.2016 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!