Кушніренко Ольга Андріївна

Курси

Публікації

Список друкованих праць
ст. викл. кафедри музикознавства Кущніренко О.А.

– “Про потребу поглибленого вивчення української музичної літератури в педагогічному училищі”. Збірник матеріалів “Втілення ідей національного відродження в навчально-виховний процес педагогічних училищ України.”, Чернівці-Дрогобич, 1997 р.

– “У Львові знову весна: історія, імена, художні традиції” (музично-поетична композиція). Колективна монографія “Духовність педагога – майбутнє України”, Львів, 2005 р.

– “Співає “Резонанс” (навчальний посібник). Науковий редактор збірника вокально-хорових творів з репертуару студентського народного хору Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, Чернівці, 2008 р. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ( № 2665 від 15.12.2008)

– Музичний редактор авторського збірника А.Кушніренка “Тобі співаю, Україно!” (хорові твори, вокальні ансамблі, солоспіви), Чернівці, 2009р. (рекомендовано Міністерством культури і туризму України як посібник для професійних та аматорських художніх колективів (№ 216 від 19.11.2009р.)

– «Творча палітра митця» (вступне слово до збірника), Чернівці, 2009р.

– « Значення творчості А.Кушніренка для розвитку професійно-хорового виконавства Буковини та сучасного українського хорового мистецтва». Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції «Музична освіта ХХІ століття: тенденції, проблеми та інновації», Львів, «Сполом», 2011 р., ст.184-194.

– музичний редактор авторського збірника «А.Кушніренко. Співаночки мої любі» (обробки українських народних пісень), Чернівці, ЧНУ «Рута», 2011 р., ст. 180. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник для студентів вищих та середніх навчальних музичних закладів).

– «Андрій Кушніренко – дослідник музичної спадщини Сидора Воробкевича», «Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Вип.14».С.186-193.

Біографія

  Кушніренко Ольга Андріївна

старший викладач кафедри музикознавства

Народилася  26.01.1960 р. у Львові. Навчалась на теоретичному відділенні  Чернівецького музичного  училища (1975-79 рр.). Закінчила історико-теоретичний факультет Львівської державної консерваторії імені М.Лисенка у 1984 р. як музикознавець та викладач музично-теоретичних дисциплін.

Працювала в музично-педагогічному училищі ім.Ф.Колесси, а пізніше, в зв’язку з реорганізацією навчального закладу, на музичному відділенні Педагогічного коледжу ЛНУ імені Івана Франка.

Від 2005 року працювала на посаді асистента кафедри театрознавства та акторської майстерності, а з 2006 року – на кафедрі музичного мистецтва факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка.

Викладає такі дисципліни (з яких уклала навчальні робочі програми) як “Історія зарубіжної музики”, “Історія української музики”, “Музичний фольклор України”, “Аналіз музичних форм ”, “Сольфеджіо”.

Постійно приймає участь у наукових конференціях університету. Виступала на Всеукраїнському семінарі керівників хорових колективів  “Національні та регіональні традиції дитячо-молодіжного хорового мистецтва України” (2008р.), на Міжнародній науково-практичній конференції “Музична освіта ХХІ століття: тенденції, проблеми та інновації” (2010р.), на Всеукраїнській науковій конференції “Сидір Воробкевич і український літературно-мистецький процес ХІХ-ХХ століть”(2011р.), була секретарем секції “Музикознавство” на Міжнародній науковій конференції до 350-ліття ЛНУ імені Івана Франка (2011р.).

Має ряд друкованих робіт, серед яких музично-поетична композиція “У Львові знову весна: історія, імена, художні традиції”( Львів, 2005р.);  науковий редактор навчального посібника “Співає “Резонанс” (Чернівці, 2008 р.); вступна стаття “Творча палітра митця” та музичний редактор збірника  “Тобі співаю, Україно!” (Чернівці,2009 р.); “Значення творчості А.Кушніренка для розвитку професійно-хорового виконавства Буковини та сучасного українського хорового мистецтва”(Львів,2011 р.).

Секретар Вченої Ради факультету культури і мистецтв. Не раз була у складі  Державних екзаменаційних комісій (на кафедрі театрознавства та акторської майстерності).

Приймає постійну участь у підготовці та проведенні концертів, як от “Живи прекрасне наше слово в пісні”, “Дивовижне світло любові”, “Музика гарного настрою”, “Все у Львові починається з кави” та  ін.

Підтримує зв’язок та проводить зустрічі-консультації з випускниками–молодими вчителями, тому що неодноразово була керівником  академгруп різних років.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!