Сольфеджіо (014 Середня освіта (Музичне мистецтво))

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Немає
22.5Залік
31Немає
41Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132КМО-11Младенова Т. В.
264КМО-11Младенова Т. В.
316КМО-21Кушніренко О. А.
416КМО-21Кушніренко О. А.

Опис курсу

Курс сольфеджіо є практичною дисципліною, яка планомірно формує у студентів певну систему слухових уявлень, умінь та навичок, необхідних для професійної діяльності майбутнього фахівця; передбачає системний розвиток загальних та спеціальних музичних здібностей: інтонаційної компетентності, метро-ритмічного відчуття, музичної пам’яті, музично-слухових уявлень.

Мета: розвинути навики музичного сприйняття і творчої уяви, здібність до чітких слухових уявлень, уміння оперувати ними; розвинути загальні та спеціальні музичні здібності метроритмічного відчуття, музичної пам’яті; формувати і розвивати музично-слуховий досвід, уміння цілісно сприймати музичний твір, відтворювати окремі елементи музичної мови; формувати у студентів певну систему слухових уявлень, умінь та навичок узагальнення теоретичних знань.

Завдання: розвинути навички інтонування та слухового аналізу; розвинути навички читки з листа мелодичних фрагментів та нескладних хорових партитур; розвинути навички ансамблевого виконання; розвинути внутрішній слух; розвинути навички запису одноголосного та двоголосного музичного диктанту.

У результаті вивчення даного курсу студент буде
знати: програмний матеріал; основну і додаткову літературу, рекомендовану в навчальній програмі; загально-теоретичні відомості у поєднанні з практичними навичками викладання сольфеджіо; спеціальну музичну термінологію; повний обсяг музично-теоретичних знань.
вміти: використовувати набуті теоретичні знання на практиці; визначати на слух та за нотним текстом елементи музичної мови; читати з листа музичні приклади певного рівня інтонаційно-ритмічної складності; записувати на слух мелодію в будь-якому стилі та тональності; впевнено, виразно та точно інтонувати; виконувати нескладні творчі завдання (дописати незакінчену мелодію, підібрати 2-й голос); будувати інтервали, акорди, гармонічні послідовності в тональностях 5-6- знаків; використовувати та співати складні ритмічні групи.

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. –М., Музыка, 1975.
 2. Антків М., Антків Ю. Хорове сольфеджіо. – Л., Сполом, – Л.,1997.
 3. Антків М., Міщук І. Сольфеджіо (триголосся). – Л., Сполом, 2009.
 4. Лопатина И. Сборник диктантов (одноголосие двухголосие).-М., Музыка,1985.
 5. Павленко Т. Сольфеджіо на основі українських народних пісень. – К. Музична Україна, 2017.
 6. Павлюк Л. Л. Сольфеджіо для ДМШ (навчальний посібник). – К., Обрії, 2009.
 7. Писаревський А. Сольфеджіо для музичних шкіл. – К., 1967.
 8. Флис В., Якубяк Я. Сольфеджіо для 1–4 класів ДМШ. – К., Музична Україна, 1987.
 9. Флис В., Якубяк Я. Сольфеджіо для 5 класу ДМШ. – К., Музична Україна, 1989.
 10. Флис В., Якубяк Я. Сольфеджіо для 6 класу ДМШ. – К., Музична Україна, 1981.
 11. 11. Флис В., Якубяк Я. Сольфеджіо для 7 класу ДМШ. – К., Музична Україна,
 12. Євпак Є. Хорові розспівки(посібник з сольфеджіо). – К., Музична Україна, 1978.

Додаткова література:

 1. Арцышевский Г. Курс систематизированного сольфеджио (1–7 классы ДМШ). – М., 1989.
 2. Афоніна О. С. Сольфеджіо для наймолодших (1 клас) : Навчальний посібник. – Видання друге, виправлене. – К. : Нотне видавництво «Мелосвіт», 2006.
 3. Афоніна О. С. Сольфеджіо 2 клас : Навч. посібник. – Видання друге, виправлене. – К. : Нотне видавництво «Мелосвіт», 2006.
 4. Афоніна О. С. Сольфеджіо. 3 клас : Навч. посібник. – К. : Нотне видавництво «Мелосвіт», 2006.
 5. Афоніна О. С. Сольфеджіо. 4 клас : Навч. посібник. – К. : Нотне видавництво «Мелосвіт», 2007.
 6. Афоніна О. С. Сольфеджіо. 5 клас : Навч. посібник. – К. : Нотне видавництво «Мелосвіт», 2008.
 7. Афоніна О. С. Сольфеджіо 6. клас : Навч. посібник. – К. : Нотне видавництво «Мелосвіт», 2011.
 8. Виноградов Г. Интонационные сложности в курсе сольфеджио / Г. Виноградов. – М., 2008. – 128 с.
 9. Золина Е. М. Домашние задания по сольфеджио. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 классы. – М., 2000.
 10. Калужская Т. Сольфеджио. 6 класс ДМШ. – М., 1988.
 11. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М., «Музыка»,1994.
 12. Мілка Є., Шевченко М. Гармонічне сольфеджіо.- К., «Музична Україна», 1978.
 13. Павленко Т. Сольфеджіо на основі українських народних пісень. – К., 2003, 2008.
 14. Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках сольфеджио. – М., 1980.
 15. Русяева И. Упражнения по слуховому анализу. Вып. 1, 2. – М., 1998.
 16. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч.1. – Харків: Факт, 2003, 2010.
 17. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч.2. – Харків: Факт, 2003, 2010.
 18. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч.3. – Харків: Факт, 2004. 2010.
 19. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч.4. – Харків: Факт, 2004, 2010.
 20. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч. 5. – Харків: Факт, 2006, 2010.
 21. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч. 6. – Харків: Факт, 2008, 2010.
 22. Серебряный М. Сольфеджио на ритмоинтонационной основе современной эстрадной музыки. – К.: Музична Україна., 1987.
 23. Сиротина Т. Подбираем аккомпанемент. Вып.1. – М., 2002.
 24. Сиротина Т. Подбираем акомпанемент. Вып. 2. – М. : Музыка, 2010.
 25. Сиротина Т. Ритмическая азбука. – М., 2007.
 26. Столова Є. Музичний диктант.- К., «Музична Україна». 1978.
 27. Ходоровська І. М. Збірник диктантів з сольфеджіо на матеріалі українського фольклору та музики українських композиторів/ І. Ходоровська; мультимедійний посібник. – К., 2014.
 28. Хромушин О. Джазовое сольфеджио. 3–7 классы ДМШ. – СПб., 2000.
 29. Шехтман Л. Слуховой анализ на уроках сольфеджио. 4–7 классы. – СПб., 1996.

Інтернет-джерела:
http://www.earbeater.com/online-ear-training
https://utheory.com/
https://www.musical-u.com/ear-training-exercises/
https://practicesightreading.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус