Сольфеджіо (014 Середня освіта (музичне мистецтво))

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
23Залік
31Немає
41Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132КМО-11Кушніренко О. А.
248КМО-11Кушніренко О. А.
316КМО-21Кушніренко О. А.
416КМО-21Кушніренко О. А.

Опис курсу

Курс сольфеджіо є практичною дисципліною, яка планомірно формує у студентів певну систему слухових уявлень, умінь та навичок, необхідних для професійної діяльності майбутнього фахівця; передбачає системний розвиток загальних та спеціальних музичних здібностей: інтонаційної компетентності, метро-ритмічного відчуття, музичної пам’яті, музично-слухових уявлень.

Мета: розвинути навики музичного сприйняття і творчої уяви, здібність до чітких слухових уявлень, уміння оперувати ними; розвинути загальні та спеціальні музичні здібності метроритмічного відчуття, музичної пам’яті; формувати і розвивати музично-слуховий досвід, уміння цілісно сприймати музичний твір, відтворювати окремі елементи музичної мови; формувати у студентів певну систему слухових уявлень, умінь та навичок узагальнення теоретичних знань.
Завдання: розвинути навички інтонування та слухового аналізу; розвинути навички читки з листа мелодичних фрагментів та нескладних хорових партитур; розвинути навички ансамблевого виконання; розвинути внутрішній слух; розвинути навички запису одноголосного та двоголосного музичного диктанту.

У результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати: програмний матеріал; основну і додаткову літературу, рекомендовану в навчальній програмі; загально-теоретичні відомості у поєднанні з практичними навичками викладання сольфеджіо; спеціальну музичну термінологію; повний обсяг музично-теоретичних знань.
вміти: використовувати набуті теоретичні знання на практиці; визначати на слух та за нотним текстом елементи музичної мови; читати з листа музичні приклади певного рівня інтонаційно-ритмічної складності; записувати на слух мелодію в будь-якому стилі та тональності; впевнено, виразно та точно інтонувати; виконувати нескладні творчі завдання (дописати незакінчену мелодію, підібрати 2-й голос); будувати інтервали, акорди, гармонічні послідовності в тональностях 5-6- знаків; використовувати та співати складні ритмічні групи.

 

Рекомендована література

Основна література:
1. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. –М., Музыка, 1975.

2. Алексеев Ю., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. М., 1976.
3. Антків М., Антків Ю. Хорове сольфеджіо. – Л., Сполом, – Л.,1997.
4. Антків М., Міщук І. Сольфеджіо (триголосся). – Л., Сполом, 2009.
5. Лопатина И. Сборник диктантов (одноголосие двухголосие).-М.,
Музыка,1985.
6. Павленко Т. Сольфеджіо на основі українських народних пісень. – К. Музична Україна, 2017.
7. Павлюк Л. Л. Сольфеджіо для ДМШ (навчальний посібник). – К.,
Обрії, 2009.
8. Писаревський А. Сольфеджіо для музичних шкіл. – К., 1967.
9. Флис В., Якубяк Я. Сольфеджіо для 1–4 класів ДМШ. – К., Музична Україна, 1987.
10. Флис В., Якубяк Я. Сольфеджіо для 5 класу ДМШ. – К., Музична
Україна, 1989.
11. Флис В., Якубяк Я. Сольфеджіо для 6 класу ДМШ. – К., Музична
Україна, 1981.
12. Флис В., Якубяк Я. Сольфеджіо для 7 класу ДМШ. – К., Музична
Україна, 1982.
13. Євпак Є.Хорові розспівки(посібник з сольфеджіо).-К., Музична
Україна,1978.

Додаткова література:
1. Арцышевский Г. Курс систематизированного сольфеджио (1–7
классы ДМШ). – М., 1989.
2. Афоніна О. С. Сольфеджіо для наймолодших (1 клас) : Навчальний
посібник. – Видання друге, виправлене. – К. : Нотне видавництво
«Мелосвіт», 2006.
3. Афоніна О. С. Сольфеджіо 2 клас : Навч. посібник. – Видання друге, виправлене. – К. : Нотне видавництво «Мелосвіт», 2006.
4. Афоніна О. С. Сольфеджіо. 3 клас : Навч. посібник. – К. : Нотне
видавництво «Мелосвіт», 2006.
5. Афоніна О. С. Сольфеджіо. 4 клас : Навч. посібник. – К. : Нотне
видавництво «Мелосвіт», 2007.
6. Афоніна О. С. Сольфеджіо. 5 клас : Навч. посібник. – К. : Нотне
видавництво «Мелосвіт», 2008.
7. Афоніна О. С. Сольфеджіо 6. клас : Навч. посібник. – К. : Нотне
видавництво «Мелосвіт», 2011.
8. Виноградов Г. Интонационные сложности в курсе сольфеджио / Г. Виноградов. – М., 2008. – 128 с.
9. Давыдова Е. Сольфеджио. 4 класс ДМШ. – М., 1983.
10. Давыдова Е. Сольфеджио. 5 класс ДМШ. – М., 1985.
11. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс ДМШ. – М., 1986.
12. Золина Е. М. Домашние задания по сольфеджио. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
классы. – М., 2000.
13. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч.1, одноголосие. – М.,
1999.
14. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. 2, двухголосие. – М.,
1978.
15. Калужская Т. Сольфеджио. 6 класс ДМШ. – М., 1988.
16. Котляревская-Крафт М. Сольфеджио. 1 класс ДМШ. – Л., 1991.
17. Котляревская-Крафт М., Москалькова И., Батхан Л., Сольфеджио. Учебное пособие для подготовительных отделений ДМШ. – Л., 1991.

18. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М., «Музыка»,1994.
19. Мілка Є., Шевченко М. Гармонічне сольфеджіо.- К., «Музична
Україна», 1978
20. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 1 класса ДМШ. – Л., 1989.
21. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 2 класса ДМШ. – Л., 1990.
22. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 3 класса ДМШ. – Л., 1990.
23. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 4 класса ДМШ. –
Л., 1990.
24. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 5 класса ДМШ. – Л., 2002.
25. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 6 класса ДМШ. – Л., 2002.
26. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио для 7 класса ДМШ. – Л., 2003.
27. Павленко Т. Сольфеджіо на основі українських народних пісень. – К., 2003, 2008.
28. Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках сольфеджио. – М., 1980.
29. Русяева И. Упражнения по слуховому анализу. Вып. 1, 2. – М.,
1998.
30. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч.1. – Харків: Факт, 2003, 2010.
31. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч.2. – Харків: Факт, 2003, 2010.
32. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч.3. – Харків: Факт, 2004. 2010.
33. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч.4. – Харків: Факт, 2004, 2010.
34. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч. 5. – Харків: Факт, 2006, 2010.
35. Смаглій Г. Сольфеджіо, ч. 6. – Харків: Факт, 2008, 2010.
36. Серебряный М. Сольфеджио на ритмоинтонационной основе
современной эстрадной музыки. – К.: Музична Україна., 1987.
37.Сиротина Т. Подбираем аккомпанемент. Вып.1. – М., 2002.
38. Сиротина Т. Подбираем акомпанемент. Вып. 2. – М. : Музыка, 2010.
39. Сиротина Т. Ритмическая азбука. – М., 2007.
40. Столова Є. Музичний диктант.- К., «Музична Україна». 1978.
41. Ходоровська І. М. Збірник диктантів з сольфеджіо на матеріалі
українського фольклору та музики українських композиторів/ І.
Ходоровська; мультимедійний посібник. – К., 2014.
42. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М., 1976.
43. Хромушин О. Джазовое сольфеджио. 3–7 классы ДМШ. – СПб.,
2000.
44. Шехтман Л. Слуховой анализ на уроках сольфеджио. 4–7 классы. – СПб., 1996.

Інтернет-джерела:
http://www.earbeater.com/online-ear-training https://utheory.com/
https://www.musical-u.com/ear-training-exercises/
https://practicesightreading.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму