Інструментознавство (014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Тип: На вибір студента

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Дубровний Т. М.КМО-41, КМО-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716КМО-41Кушніренко О. А.
КМО-42Кушніренко О. А.

Опис курсу

“Інструментознавство” є одним із основних музично-теоретичних курсів, необхідних для майбутніх музикантів, що продовжуватимуть на практиці втілювати свої теоретичні знання. В основу курсу покладено історичний метод викладання. Важлива роль відводиться композиторській практиці кінця XX – початку XXI століття, що дозволить майбутнім спеціалістам успішно займатися різними концертними програмами і різними жанрами. Знайомство студентів з інструментами симфонічного оркестру, з їхніми характерними властивостями та особливостями. Практичне примінення знання з інструментознавства.

Мета навчальної дисципліни “Інструментознавство” – вивчення побудови інструментів, їх діапазонів, технічних особливостей, тембральних та акустичних характеристик, аналітичне сприйняття тембрових красок оркестру, ансамблю, солюючих інструментів.

Після завершення цього курсу студент буде

знати:

– конструктивні, темброві, специфічні, індивідуальні особливості інструментів, способи запису і трактовку у якості сольного інструмента, а також у складі ансамблю та оркестру;

– діапазони і регістри інструментів, їхню виконавську техніку та ігрові можливості, спеціальну інструментальну термінологію;

– еволюційні процеси виникнення і розвитку сучасних інструментів;

вміти:

– записувати і читати нотний матеріал в скрипковому, альтовому, теноровому і басовому ключі;

– записувати і читати нотний  матеріал в транспозиції in B, in Es, in F, in D, in A, in G;

– розуміти, записувати і читати нотний матеріал у різному штриховому оформленні, характерному для різних оркестрових груп інструментів.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Барсова И. Книга об оркестре [2-е изд]. М. : Музика, 1978. 208 с.
 2. Гайденко А.П. Інструментознавство та основи теорії інструментування: Підручник. Х. : Майдан, 2010. 156 с.
 3. Давидов М. Київська академічна школа народно-інструментального мистецтва: посібник. К. : НМАУ, 1998. 224 с.
 4. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. – Москва, 1982.
 5. Мальтер, Л. Таблицы по инструментоведению. – М. : Музыка, 1964.
 6. Рогаль-Левицкий. Инструменты симфонического оркестра. – Москва. –Т. 1-4.
 7. Розанов В. Инструментоведение / В. Розанов. – Москва: Советский композитор, 1981. – С. 114-115, 131-135.
 8. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра / М. Чулаки – Москва: Музыка, 1972. – С. 163-174.

Рекомендована література (додаткова)

 1. Агава С. Музыкальные инструменты средневековья в трактатах Абдулгадира Мараги // Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. Сб. статей и материалов в 2-х ч. – ч. 1. М.: Сов.композитор, 1987. С. 189 –196.
 2. Барток Б. Народная музыка Венгрии и соседних народов. М.: Музыка, 1966. 79 с.
 3. Беседи об оркестре / Рогаль-Левицкий Д. Москва, 1961. 288 с. 25.
 4. Благодатов Г. История симфонического оркестра. Л. Музыка, 1969. 311 с.
 5. Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. М., 1952.Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра.
 6. Воеводин В. Пособие для руководителя студенческого оркестра народних инструментов. К. : Гос. метод. центр учеб. заве-дений к-ри и ис-в, 2003. 143 с.
 7. Газарян С. В мире музикальних инструментов. М. : Просвещение, 1985. 223 с.
 8. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей.
 9. Гуцал В. Грає оркестр українських народних музичних інструментів. К. : Мистецтво, 1978. 168 с.
 10. Дражниця Л. Інструментознавство: (інструменти духових оркестрів): навчальний посібник / Міністерство культури і туризму України, Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка.. Львів: ЗУКЦ, 2011.. 167 с. : іл.
 11. Дражниця Л. Оригінальний репертуар оркестрів народних інструментів УРСР (1930 – 1970 рр.). Л., 1982. 39 с.
 12. Іваницький А. Українська народна музична творчість: навч. посіб. /під ред. М. Поплавського / М-во культури і мистецтв України; КНУКіМ. – [2-е вид., допрацьоване]. К. : Музична Україна, 1999. 222 с.
 13. Іванов П. Оркестр українських народних інструментів. К.: Муз.Україна, 1981. с.17.
 14. Кожевников Б. Инструменты духового оркестра / Б. Кожевников. – Москва : Музыка, 1984. – С. 133-140.
 15. Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями / В. Кузнецов. – Москва : Музыка, 1981. – С.22-25, 33-35.
 16. Онуфрієнко А. Читання партитур для оркестру народних інструментів / А. Онуфрієнко, І. Дяк, Ю. Сливинський. – Київ : Музична Україна, 1980. – С. 6.
 17. Хащеватська С. С. Читання партитур / С. С. Хащеватська. – Київ : ДМЦНЗКіМУ, 2003. – С. 33-35.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус