Поліфонія (014 Середня освіта (Музичне мистецтво))

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Кушніренко О. А.КМО-41, КМО-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716КМО-41Младенова Т. В.
КМО-42Младенова Т. В.

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Поліфонія» у вищих навчальних закладах є складовою частиною професійної підготовки студентів. Один з провідних предметів циклу музично-теоретичних дисциплін направлений на вивчення одного з основних компонентів музичної мови. Обсяг теоретичних відомостей відносно до строгого або вільного стилю підкріплюється прикладами з літератури, знання яких обов’язкові для студентів. Основною формою навчання є письмові завдання. Якість їх виконання є вирішальним фактором при виведенні підсумкової оцінки.

Письмові завдання передбачають розвиток творчих навиків:
у строгому стилі: одноголосні мелодії, контрапункти до заданих мелодій (дво-і триголосих), імітації і канони (дво- і триголосих), форм, що вимагають застосування складного контрапункту (нескінченний канон і канонічна секвенція;
у вільному стилі: одноголосних тим, контрапунктичних з’єднань, імітацій і канонів у простому і складному контрапункті, варіацій на витриманий бас, триголосних фуг із застосуванням стрет або утриманого протиставлення.

Мета вивчення навчальної дисципліни: при вивченні поліфонії використовуються практичні навички і знання, отримані студентами в курсі гармонії, сольфеджіо, аналізу музичних творів, музичної літератури.

Завдання курсу: розвиток музичного смаку, відчуття природного руху голосів, розуміння поліфонічних мовних засобів; вивчення основ теорії поліфонії; вміння аналізувати поліфонічні твори.

Засвоєння студентами теоретичної частини курсу повинна забезпечувати знання його основних положень, до яких відносяться: поліфонія, контрапункт, перетворення поліфонічної теми, складний контрапункт, імітація, канон, поліфонічні форми (головним чином, форма фуги).

Після завершення цього курсу студент повинен:
знати:
– правила побудови мелодії у строгому стилі;
– що таке простий та складний контрапункт у дво- триголоссі;
– що таке канон, безконечний канон, канонічна секвенція;
– канонічна секвенція;
– правила будови мелодії у вільному стилі;
– різні види імітацій у простому та складному контрапункті;
– будову фуги.
вміти:
– практично використовувати теоретичні знання у виконавській практиці (сольній, ансамблевій та оркестровій);
– аналізувати нотний текст з точки зору його поліфонічних особливостей;
– написати музичні побудови (двоголосся, триголосся) у строгому та вільному стилі;
– написати експозицію фуги.

Рекомендована література

Основна література:
Евдокимова Ю. Учебник полифонии, вып. 1. – М., 2000.
Григорьев С., Мюллер Т. Учебник полифонии. – М., 1977.
Мюллер Т. Полифония: Учебник. – М., 1988.
Пясковський І. Б. Поліфонія в українській музиці. Навч. посібник. Київ: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2012.
Скребков С. Учебник полифонии. – М., 1965.
Степанов А., Чугаев А. Полифония. – М., 1972.
Супрун-Яременко Н. Поліфонія, Рівне, 2014.
Фраенов В. Учебник полифонии. – М., 2000.
Чугаев А. Некоторые вопросы преподавания полифонии в музыкальном училище. Ч. 1 (Строгое письмо). – М., 1976.

Додаткова література:
Богатырев С. Двойной канон. – М., 1948.
Богатырев С. Обратимый контрапункт. – М., 1960.
Бусслер Л. Строгий стиль. Ученик простого и сложного контрапункта, имитации, фуги и канона. – М., 1925.
Золотарев В . Фуга. – М., 1965.
Конюс Г. Курс контрапункта строгого письма в ладах. – М., 1930.
Курт Э. Основы линеарного контрапункта. – М., 1931.
Литинский Г. Образование имитаций строгого письма. – М., 1971.
Мюллер Т . Полифонический анализ. Хрестоматия. – М., 1964.
Павлюченко С. Практическое руководство по контрапункту строго письма. – Л., 1963.
Праут Э. Фуга. – М., 1922.
Праут Э. Анализ фуг. – М., 1915.
Пустыльник И. Практическое руководство к написанию канона. – Л., 1975.
Скребков С . Полифонический анализ. – М. Л., 1940.
Танеев С. Подвижной контрапункт строгого письма. – М., 1959.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус