Лазаревська Ольга Миколаївна

Посада: доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-96

Електронна пошта: olha.lazarevska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Музична психологія
Музичне виконавство
Психологія художньої творчості

Курси

Публікації

 1. Лазаревська О. Психологічні фактори впливу арт-терапії на процес розвитку дітей. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2021. Вип. 63. С. 133–145.
 2. Лазаревська О. М. Концепт творча особистість як складова професійного розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва. MODERN PROBLEMS IN SCIENCE, 2020. С. 380–382.
 3. Лазаревська О.М. Підготовка вчителів до розвитку творчих здібностей учнів // Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2017. – С. 145-151.
 4. Лазаревська О.М. Розвиток креативності особистості у професійній підготовці студентів // Удосконалення змісту й технологій оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог європейської асоціації якості освіти: Матеріали регіонального науково-практичного семінару / За ред. Г.В. Терещука. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – С. 36-40.
 5. Лазаревська О.М. Модернізація мистецької освіти в контексті Євроінтеграції // ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Наукові записки. Серія: Педагогіка, 2015.
 6. Лазаревська О.М. Ритм в музиці та житті людини і їх взаємодія // ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Науковий вісник. – 2014, №11. – С. 93-94.
 7. Лазаревська О. М., Терещук Н. В. Розвиток індивідуальності майбутнього вчителя музики на заняттях з музичного інструмента як педагогічна проблема. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. Тернопіль: ТНПУ, 2013. № 1. С. 176–181.
 8. Лазаревська О., Терещук Н. Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчого самовираження студента в класі музичного інструменту. Молодь і ринок. 2013. № 4. С. 96–100.
 9. Лазаревська О.М. Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчого самовираження студента-інструменталіста в класі фортепіано // VІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та ІІІ-я міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І.Франка, 9-10 травня 2013 р., м. Дрогобич): Збірник матеріалів та тез / Редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 32-37.
 10. Лазаревська О.М. Оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі оволодіння музичним інструментом // Проблеми конструювання та застосування засобів оцінювання успішності студента // Матеріали регіонального науково-практичного семінару / За заг. ред. Г.В. Терещука. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 192-197.
 11. Лазаревська О.М. Технології навчання: педагогічна практика студентів як вияв творчих здібностей // Шляхи удосконалення навчального процесу в контексті інноваційних змін в системі вищої освіти // Матеріали регіонального науково-практичного семінару / За заг. ред. Г.В. Терещука. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 174-178.
 12. Лазаревська О.М. Розвиток креативності учнів з використанням вальдорфських методів // Здорв’язберігаючі технології проектування розвитку обдарованості в контексті інтеграції України до європейського освітнього простору: Матеріали міжнародної науково-прктичної конференції. – Луцьк. – 2010.
 13. Лазаревська О.М. Психологічні аспекти вдосконалення інструментально-виконавської підготовки вчителя музики у контексті інтеграції до європейського освітнього простору // Проблеми і перспективи розвитку мистецької освіти в Україні: Збірник матеріалів «Круглого столу» Третьої Міжнародної науково-прктичної конференції молодих вчених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури». – Вінниця, 2009.
 14. Лазаревська О.М. Креативні освітні технології в сучасній мистецькій освіті// Психологія і суспільство. – 2009. – №4.
 15. Лазаревська О.М. Розвиток творчого мислення як показник самоактуалізації особистості студента-музиканта // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції: Матеріали Регіонального науково-практичного семінару / За заг. ред. Г.В. Терещука. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 212-214.
 16. Лазаревська О.М. Профілактика стресових ситуацій засобами музичного впливу // Матеріали Всеукраїнського конкурсу наукових робіт. – Донецьк, 2006.
 17. Лазаревська О.М. Проблема психологічної реабілітації людей після травматизму // Психологія і суспільство. – №1, 2005. – С. 82-87.
 18. Лазаревська О.М. Шумовое загрязнение как проблема музыки и валеологии // Материалы IV Международного конгресса валеологов. – Санкт-Петербург, 2005. – С.211-213.
 19. Лазаревська О.М. Основи медичної психології . – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 181 с.
 20. Лазаревська О.М. Психологічні проблеми студента (на прикладі підготовки майбутнього вчителя музики) // Практична психологія та соціальна робота, №1, 2002. – С. 3-6.
 21. Лазаревська О.М. Окремі психологічні аспекти роботи педагога-музиканта // Наукові записки ТДПУ ім.В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. №2. – 2001. – С. 43-47.
 22. Лазаревська О. М. Психолого-педагогічні умови розвитку креативності дітей на уроках музики // Наукові записки ТДПУ ім.В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. №2. – 2000. – С. 82-84.
 23. Лазаревська О. М. Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості учня в навчальному процесі. – К. – Тернопіль, 2000. – С. 30.
 24. Лазаревська О.М. Евристика або методологія творчості // Світ педагогіки. – Тернопіль: інститут педагогіки АПН України та Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти, 2000. – №1. – С. 85-89.
 25. Лазаревська О. М. Підготовка студентів до музично-просвітительської діяльності // Початкова школа, 1989. – №7. – С. 54-56.
 26. Лазаревська О. М. Додаткова спеціальність // Музика, 1986. – №6 – С. 26-27.
 27. Лазаревська О. М. Особливості фортепіанної підготовки майбутнього вчителя музики // Початкова школа, 1986. – №7. – С. 67-69.

Біографія

Лазаревська Ольга Миколаївна  закінчила в 1976 р. Тернопільське музичне училище ім. С. Крушельницької. 1981 р. – Львівську державну консерваторію ім. М.Лисенка по класу фортепіано (клас доцента Колесси К.М.). З 1981 р. розпочала трудову діяльність в колективі Тернопільського національного педагогічного університету. У1987 р. захистила кандидатську дисертацію в Науково-дослідному інституті психології ім. Г.С. Костюка – «Психологічні  умови  розвитку музичного смаку». З 1992 р. доцент, з 1995 по 2014 р. завідувач кафедри інструментального виконавства Інституту мистецтв ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Є ініціатором та організатором Всеукраїнських фестивалів-конкурсів «Срібні струни» (2000 – 2013), щорічних мистецьких програм «Імпреза» (2001 – 2011). Студенти  класу є дипломантами та переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво» (м. Одеса, 2004), Першого міжнародного фортепіанного конкурсу серед студентів вищих навчальних закладів (м. Київ, 2006), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  (м. Донецьк, 2006).

Нагороджена дипломами за членство в журі Всеукраїнських фестивалів-конкурсів «Срібні струни» (м. Тернопіль), Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне мистецтво» (м. Одеса), Першого міжнародного фортепіанного конкурсу серед студентів вищих навчальних закладів (м. Київ), відзначена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

З 2018 р. доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!