Кундис Руслан Юрійович

Посада: доцент кафедри режисури та хореографії

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Телефон (робочий): (+38032) 240-36-23

Електронна пошта: Ruslan.Kundys@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Музичне оформлення хореографічних дисциплін (теорія та методика викладання народно-сценічного та українського академічного танцю), музичне мистецтво та педагогіка в контексті Львівської баянної школи, .

Курси

Публікації

 1. Кундис Р. Ю. Творчість композиторів-баяністів як чинник пропаганди Львівської школи // Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 2. – С. 43–46. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2011_2_12
 2. Кундис Р. Ю. Теоретичний аспект баянно-акордеонного мистецтва Львівщини з позицій типологічних ознак регіональної виконавської школи // Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2012. – Вип. 1. – С. 397–405. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2012_1_57
 3. Кундис Р. Ю. Львівська баянна школа в контексті національної академічної школи гри на народних інструментах // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2012. – Вип. 3. – С. 99-108. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2012_3_13
 4. Кундис Р. Ю. До питання музикознавчої та науково-методичної діяльності Львівських педагогів-баяністів // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2013. – Вип. 6. – С. 99–111. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2013_6_13
 5. Кундис Р. Ю. Домінуючі вектори Львівської баянної школи в контексті академічного народно-інструментального мистецтва України // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2013. – Вип. 7. – С. 119–127. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2013_7_14
 6. Кундис Р. Ю. Хореографічні колективи Львова як чинник вдосконалення акордеоніста-акомпаніатора // Херсон, Молодий вчений. – 2014. – № 10. – С. 123–128. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_10_28
 7. Кундис Р. Ю. Розвиток творчих концепцій М. Оберюхтіна у формуванні професійного баянного мистецтва Дрогобиччини // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2017. – Вип. 17. – С. 48–57. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2017_17_10
 8. Кундис Р. Ю., Замлинний О. В. Проблема вибору сюжетної основи для хореографічного твору // Херсон, Молодий вчений. – 2018. – № 5 (1). – С. 154-157. http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5(1)_42
 9. Кундис Р. Ю., Кіптілова Н. В., Байдіна А. О. Естетика та ідеологія вільного танцю. Філософія руху тіла // Херсон, Молодий вчений. – 2018. –№ 10. – С. 168–172. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/40.pdf
 10. Кундис Р. Ю., Кіптілова Н. В., Домазар С. О. Квітка Цісик: хореографічна інтерпретація творчості // Херсон, Молодий вчений. – 2018. – № 10. – С. 172–176. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/41.pdf
 11. Дем’янчук А. Л., Кундис Р. Ю. Створення хореографічного образу засобами пластичних і часових мистецтв // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2019. – № 4. – С. 103–109. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2019_4_22
 12. Морушко О. О., Шіт Т. Р., Кундис Р. Ю. Історія розвитку аматорського та професійного артистичного руху в бальному танці (кінець ХІХ – 70-і роки ХХ ст.) // Херсон, Молодий вчений. – 2019. – № 7 (71). – С. 200–204. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/7/39.pdf
 13. Кундис Р. Питання жанрових інспірацій у творчості представників Львівської баянної школи / Кундис Р.  // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : По́світ, 2018. – Вип. 4. – С. 262–270.
 14. Кундыс Р. Львовская баянная школа в контексте национального академического народно-инструментального искусства // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). – № 3 (29). – Тамбов: Грамота, 2013. – Ч. 1. – С. 94–97. – ISSN 1997–292X.
 15. Кундис Р. До питання співвідношення авторської та регіональної баянних шкіл // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. – Вип. 5 / [упор. О. Коменда]. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 186–196.
 16. Кундис Р. Львівська школа баянної гри з позицій типологічних ознак регіональної виконавської школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Науковий журнал. – №7 (9). – Суми: СумДПУ, 2010. – С. 283–290.
 17. Кундис Р. Навчальні виконавські колективи Львівщини як чинник баянного виконавського професіоналізму // Музичне виконавство і педагогіка: історія, теорія, інтерпретаційні аспекти композиторської творчості (Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського) Автори проекту, ред.-упор.: М. Давидов, В.Сумарокова. – К.: НМАУ, 2011. – Вип. 96. – С. 264–272.
 18. Кундис Р. До питання Львівської школи баянно-акордеонного мистецтва з позиції типологічних ознак регіональної виконавської школи // Українська культура: сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип. 17. – Рівне: РДГУ, 2011. – Т.1. – С. 220–225.
 19. Кундис Р. Представники Львівської баянної школи в контексті національного та міжнародного виконавства та педагогіки // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. – Вип. 8 / [упор. О. Коменда]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – С. 58–68.

Біографія

Закінчив з відзнакою у 2009 р. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка і отримав кваліфікацію «магістр педагогічної освіти, викладач акордеона».

З 2009 р. здобувач кафедри народних інструментів і вокалу музично-педагогічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

З 2013 р. доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!