Кундис Руслан Юрійович

Посада: доцент кафедри режисури та хореографії

Телефон (робочий): (032) 240-36-23

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

музичне мистецтво та педагогіка в контексті Львівської баянної школи, музичне оформлення хореографічних дисциплін.(теорія та методика викладання народно-сценічного та українського танцю)

Публікації

  1. Кундис Р. До питання співвідношення авторської та регіональної баянних шкіл // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. – Вип. 5 / [упор. О. Коменда]. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 186–196.
  2. Кундис Р. Львівська школа баянної гри з позицій типологічних ознак регіональної виконавської школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Науковий журнал. – №7 (9) – Суми: СумДПУ, 2010. – С. 283–290.
  3. Кундис Р. Навчальні виконавські колективи Львівщини як чинник баянного виконавського професіоналізму // Музичне виконавство і педагогіка: історія, теорія, інтерпретаційні аспекти композиторської творчості (Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського) Автори проекту, ред.-упор.: М. Давидов, В.Сумарокова. – К.: НМАУ, 2011. – Вип. 96. – С. 264–272.
  4. Кундис Р. До питання Львівської школи баянно-акордеонного мистецтва з позиції типологічних ознак регіональної виконавської школи // Українська культура: сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип. 17. – Рівне: РДГУ, 2011. – Т.1. – С. 220–225.
  5. Кундис Р. Представники Львівської баянної школи в контексті національного та міжнародного виконавства та педагогіки // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. – Вип. 8 / [упор. О. Коменда]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – С. 58–68.
  6. Кундыс Р. Львовская баянная школа в контексте национального академического народно-инструментального искусства // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). – № 3 (29). – Тамбов: Грамота, 2013. – Ч. 1. – С. 94–97. – ISSN 1997–292X.
  7. Кундис Р. Хореографічні колективи Львова як чинник вдосконалення акордеоніста-акомпаніатора // Молодь і ринок : щоміс. наук.-пед. журнал. – Дрогобич, 2014. – Вип. 10 (117). – С. 123–127.
  8. Кундис Р. Питання жанрових інспірацій у творчості представників Львівської баянної школи / Кундис Р.  // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : По́світ, 2018. – Вип. 4. – С. 262–270.
  9. Кундис Р., Замлинний О. Проблема вибору сюжетної основи для хореографічного твору / Р. Кундис, О.  Замлинний // Молодий вчений. – 2018. – №5 (57). – С. 154–157.

Біографія

Закінчив з відзнакою у 2009 р. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка і отримав кваліфікацію «магістр педагогічної освіти, викладач акордеона».

З 2009 р. здобувач кафедри народних інструментів і вокалу музично-педагогічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

З 2013 р. доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!