Король Оксана Миколаївна

Посада: доцент кафедри музичного мистецтва

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Електронна пошта: oksana.korol@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

Король О. М. Збереження, розвиток та пропагування української мистецької культури серед підростаючого покоління засобами діяльності дитячо-юнацького театру – традиції та сучасність / О. М. Король // Актуальні питання мистецької педагогіки. – 2015. – Вип. 4. – С. 53-60.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Король О. Музичний побут Стрийщини від другої половини ХІХ до кінця 30-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – 2002. – № 2 (9). – 120 с. – С. 60-66.;
 2. Король О. Музичне виховання молоді у спеціальних навчальних закладах Галичини на початку ХХ ст. (на прикладі філії ЛВМІ ім. М. Лисенка у Стрию) // Молодь і ринок. – 2004. – № 1 (7). – С. 92-97.
 3. Король (Миронова) О. Концертно-музичне життя Стрия і Стрийщини на початку ХХ Століття // Молодь і ринок. – 2006.
 4. Король (Миронова) О. Стрийський музично-драматичний театр у 1900-1939 рр. як складова загального розвитку культури Галичини // Культура і сучасність: Альманах. – К.: ДАКККіМ, 2006. – №1. – 165 с., С. 127-133.
 5. Король (Миронова) О. М. Музичне мистецтво як вагомий чинник порозуміння між національними групами в поліетнічному середовищі (на прикладі м. Стрия з кінця ХІХ) // Україна-Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур: Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 25-26 травня 2006 р. – К.: ДАКККіМ, 2006. – Ч. 1, 296 с., С. 264-266.
 6. Король (Миронова) О. Роль музичної культури м. Стрия та Стрийщини у розвитку культурно-мистецьких традицій Галичини першої третини ХХ століття. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Серія: Мистецтвознавство. – №1 (18). – 2007.;
 7. Король (Миронова) О. М. Музично-культурне життя міста Стрия у 1900-1939 рр. (на прикладі хорового товариства “Боян” та Польського Співочого Товариства “Гендзьба”): Наукове видання, рекомендоване до друку Вченою радою ЛДМА ім. М. В. Лисенка – Львів, 2007. – 48 с.
 8. Король (Миронова) О. Музичне життя в полікультурному середовищі м. Стрия та регіону Стрийщини (друга половина xix століття – 1939 р.) Автореф. на здобуття наук. ступеня кандидата митсецтвознавства. – Львів, 2007, – 20 с.
 9. Король О. М. Особливості музичного життя та мистецького виховання молоді Галичини на початку ХХ століття / О. М. Король // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – 2014. – № 1. – С. 104-110.
 10. Король О. М. Збереження, розвиток та пропагування української мистецької культури серед підростаючого покоління засобами діяльності дитячо-юнацького театру – традиції та сучасність / О. М. Король // Актуальні питання мистецької педагогіки. – 2015. – Вип. 4. – С. 53-60.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття : підручник / [Салдан С., Тайнель Е., Жигаль З. Король О.та ін.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 306 с.

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

– керівник Зразкового театру української пісні Ірини Король «Джерельце», м. Моршин, Моршинська міська рада;

Керівник молодіжного театру пісні «Дзвін» кафедри музичного мистецтва факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка;

Керівник мистецького об’єднання «Світ мрій»

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

– розроблено:

 1. Матеріали для вивчення дисципліни «Музичний менеджмент», самвидав, – Львів., 2011 р. – 56 ст.
 2. Матеріали для вивчення дисципліни «Психологія музичних здібностей». Питання та відповіді на екзаменаційні білети. Самвидав, – Львів, 2011 р., – 102 ст.
 3. Матеріали для вивчення дисципліни «Основи теорії музики». Питання та відповіді на екзаменаційні білети. Самвидав, – Львів, 2012 р., – 32 ст.
 4. Матеріали для вивчення дисципліни «Історія української музики». Конспект лекцій, тести. Самвидав, – Львів, 2017 р., – 98 с.
 5. Матеріали для вивчення дисципліни «Магістерський семінар». Конспект лекцій, тести. Самвидав, – Львів, 2018 р., – 86 с.
 6. Матеріали для вивчення дисципліни «Музична психологія». Конспект лекцій, тести. Самвидав, – Львів, 2019 р., – 110 с.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

– ідейник, головний організатор та режисер І  Всеукраїнського етнофестивалю-конкурсу «Стрийські потоки» в рамках Всесвітнього Фестивалю Українських Кредитних Спілок, присвяченого 20-річчю відродження фінансової кооперації в Україні та з нагоди Міжнародного року кооперації, проголошеного ООН.

– багаторазовий член журі Весукраїнського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги»

– член журі Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Біла Ластівка

– член журі ХХХVIII Фольклорного фестивалю «Limanowska Slaza», Польща, Ліманув

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

Король (Миронова) О. М. Музично-культурне життя міста Стрия у 1900-1939 рр. (на прикладі хорового товариства “Боян” та Польського Співочого Товариства “Гендзьба”): Наукове видання, рекомендоване до друку Вченою радою ЛДМА ім. М. В. Лисенка – Львів, 2007. – 48 с.

2011 р. редактор-упорядник зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. «Музична освіта ХХІ століття: тенденції,  проблеми та інновації». – Львів: «СПОЛОМ», 2011. – 292 с.

2011 р. як редактор-упорядник видала Біографічний довідник працівників кафедри музичного мистецтва факультету культури і мистецтв. – Л.: СПОЛОМ, 2011. – 280 с., додатки кольорові ілюстр. 11 стор.

2018, редактор-упорядник: КорольО.М.”Джерельце” – школа любові / [О. М. Король, Н. Ломанова-Баранська, С. Е. Ушневич та ін.]. – Стрий: Видавничий дім Укрпол, 2018. – 268 с.,

Про любов, що обіймає світ. // “Джерельце» – школа любові / – Стрий: Видавничий дім Укрпол, 2018. – С. 3–5..

Добром у серці відозветься. // “Джерельце” – школа любові / – Стрий: Видавничий дім Укрпол, 2018. – С. 13.

Народження пісні з джерел карпатських гір. // “Джерельце” – школа любові / – Стрий: Видавничий дім Укрпол, 2018. – С. 41–45.

Збереження, розвиток та пропагування української мистецької культури серед підростаючого покоління засобами діяльності Зразкового дитячого театру української пісні «Джерельце». // “Джерельце” – школа любові / – Стрий: Видавничий дім Укрпол, 2018. – С. 59–74.

Кохані мої, будьте благословенні!. // “Джерельце” – школа любові / – Стрий: Видавничий дім Укрпол, 2018. – С. 104–113.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;

Мистецьке об’єднання «Світ мрій»

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;

21 рік практичної роботи

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.

Наукове консультування з питань музичного мистецтва і практична допомога: Моршинська школи мистецтв (2007-2019);

Українська приватна гімназія (2008-2018);

Дитячий Простір «Зелений Пінгвін» – заклад дошкільної освіти, 2019 р.

Біографія

Доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат мистецтвознавства, член Вченої ради факультету культури і мистецтв

Навчалась у Дрогобицькому державному училищі ім. В. Барвінського, Львівській музичній академії ім. М. Лисенка (ТКФ), Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І. Франка, (музично-педагогічний факультет), стажувалася при Польській академії наук у Варшавському університеті, кафедра історії музики ( наук. кер. –  проф. П. Даліг).

З серпня 2006 р. працює на кафедрі музичного мистецтва факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка на посаді асистента, з 2011 р. – старшого викладача.

2007 р. захистила кандидатське дисертаційне дослідження «Музичне життя в полікультурному середовищі м. Стрия та регіону Стрийщини (друга половина XIX століття – 1939 р.)». Наук. кер. канд. мистецтвознавства, доц. Яросевич Л. В.

Лауреат Першого міжнародного конкурсу «Моршинські джерела», 2007 р., номінація «Художнє читання», нагороджена грамотами та дипломами Львівського обласного управління культури, Моршинської міської ради.

Творчий та науковий доробок:

1993-1998 рр. організовувала та вела музично-поетичні  вечори християнської молоді, релігійні програми на телестудії «Алсет» (Дрогобич), була позаштатним кореспондентом газети «Жива вода» – друкованого органу Самбірсько-Дрогобицької єпархії, очолювала мистецьку секцію церковного братства при церкві св. Трійці. За цей час написала та поставила із молодіжним театром «Світлодари» 7 вистав.

Впродовж 1997-1998 рр. працювала на Трускавецькому регіональному телебаченні «Карпати» ведучою інформаційних та музично-розважальних програм.

Співорганізатор  та ведуча І і ІІ студентських фестивалів «Музика тисячолітя» (Львів 1999-2000), автор логотипу фестивалю.

2001 року запрошена на роботу до Львівської обласної філармонії, посада – лектор-музикознавець. До сьогоднішнього дня написала та поставила з цехом солістів близько 20-ти літературно-музичних вистав.

Як ведуча філармонії запрошена до проведення концертів міжнародних конкурсів хорів “Мрія”, виконавців на духових інструментах ім. Д. Біди та “Сельмер-Париж в Україні”, фестивалів “Віртуози” (впродовж 2001-2010 рр.).

Автор текстів персонального сайту Зразкового театру української пісні «Джерельце» (www.dzerelce.org.ua), співкерівник театру.

2003 року запрошена до співпраці в Центр творчості дітей та юнацтва Галичини на посаду методиста з питань реклами. Окрім методичної роботи (написала 6 методрозробок та програми курсу “Організація рекламної діяльності”) займалась організацією та вела конкурси журналістів 2003 та 2004 років, концерти Фестивалю культур (до 60-річного ювілею ЦТДЮГ); позаштатний кореспондент обласної газети «Основа» (друкований орган обласного відділу науки та освіти). За час цієї праці написала та опублікувала у «Віснику», газеті «Разом» та обласній газеті «Основа»  близько 20-ти статтей.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!