Седляр Олександр Володимирович

Посада: доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-59

Електронна пошта: oleksandr.sedlyar@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія книги, історія читання, українське книговидання в Галичині ХІХ ст., просвітницька діяльність галицьких українців.

Курси

Публікації

 1. Видавнича діяльність товариства “Галицько-руська матиця” (1848–1870) / Олександр Седляр // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 76–115. Режим доступу: https://www.academia.edu/38711835/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F_1848_1870_
 2. Головна та місцеві Руські ради і українська книга (1848–1851) / Олександр Седляр // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність: доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції, Львів, 28–30 жовтня 2010 р. / Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; [відп. ред. М. М. Романюк]. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 144–149. Режим доступу: https://www.academia.edu/38719759/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D1%96_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_1848_1851_
 3. Розповсюдження видань товариства “Галицько-руська матиця” (1848–1870 рр.) / Олександр Седляр // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2010. – Вип. 5. – С. 28–51. Режим доступу: https://www.academia.edu/38711921/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F_1848_1870_%D1%80%D1%80_
 4. Видавнича діяльність “Галицько-руської матиці” в суспільній оцінці галицьких українців (1848–1870 рр.) / Олександр Седляр // Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки ХIХ–ХХ ст. / Каф. бібліотекознавства і бібліографії Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, Ін-т інформації наукової і бібліотекознавства Педагогічного ун-ту ім. Комісії національної освіти у Кракові. – Львів: [Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка], 2011. – С. 20–28. Режим доступу: https://www.academia.edu/38722962/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2_1848_1870_%D1%80%D1%80_
 5. Серіальні видання “Галицько-руської матиці”: проекти та їх реалізація (1848–1874 рр.) / Олександр Седляр // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2011. – Вип. 6. – С. 61–77. Режим доступу: https://www.academia.edu/38711937/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%97%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_1848_1874_%D1%80%D1%80_
 6. “Галицько-руська матиця”: завдання, організація, члени товариства (1848–1870) / Олександр Седляр // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent: Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 668–692. Режим доступу: https://www.academia.edu/38712013/_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1848_1870_
 7. Хрестоматія руської літератури Якова Головацького як інформаційний та освітній проект: плани та їх реалізація / Олександр Седляр // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2012. – Вип. 7. – С. 19–53. Режим доступу: https://www.academia.edu/38711951/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%BA_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%97%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
 8. “Народныя пѣсни Галицкой и Угорской Руси”: спільний видавничий проект Осипа Бодянського та Якова Головацького / Олександр Седляр // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету.   Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2012–2013.   Вип. 13–14.   С. 155–167. Режим доступу: https://www.academia.edu/38712171/_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%8F_%D0%BF%D1%A3%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
 9. Видавнича діяльність Івана та Якова Головацьких у 1840–1848 рр. / Олександр Седляр // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології.   Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2014.   Вип. 8.   С. 38–61. Режим доступу: https://www.academia.edu/38711986/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83_1840_1848_%D1%80%D1%80
 10. Видавнича співпраця Якова Головацького та Михайла Качковського / Олександр Седляр // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2014.   Вип. 9.   С. 3–22. Режим доступу: https://www.academia.edu/38712126/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
 11. Читацькі зацікавлення сільського греко-католицького духовенства в Галичині в 40–60-х роках ХІХ ст. (За матеріалами архіву Якова Головацького) / Олександр Седляр // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету.   Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2014.   Вип. 15.   С. 183–196. Режим доступу: https://www.academia.edu/38712096/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%B2_40_60_%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%A5%D0%86%D0%A5_%D1%81%D1%82_%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%83_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_
 12. Ідея хрестоматії руської літератури: еволюція планів Якова Головацького у 1849–1850 рр. / Олександр Седляр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка.   Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015.   Вип. 2, ч. 1.   С. 67–73. Режим доступу: https://www.academia.edu/38720837/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%97_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83_1849_1850_%D1%80%D1%80
 13. Обмін літературою між Львовом і Києвом у першій половині 1860-х років: співпраця Якова Головацького із Сильвестром Гогоцьким і Ксенофонтом Говорським / Олександр Седляр // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2015.   Вип. 10.   С. 37–52. Режим доступу: https://www.academia.edu/38712077/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%8E_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D1%96_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D1%83_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96_1860_%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%96%D0%B7_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%96_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC
 14. Перші руські сільські читальні в Галичині: розвиток ідеї, організація, діяльність (перша половина та середина 1870-х рр.) / Олександр Седляр // Studia o Książce i Informacji / pod red. M. Komzy.   Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.   Nr 34 (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3717).   S. 73–93. Режим доступу: https://www.academia.edu/38712184/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%97_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_1870_%D1%85_%D1%80%D1%80_
 15. Літературний збірник “Галичанин” (1862–1863 рр.) як видавничий проект Богдана Дідицького та Якова Головацького / Олександр Седляр // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка.   Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016.   Вип. 2, ч. 3.   С. 50–55. Режим доступу: https://www.academia.edu/38712629/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_1862_1863_%D1%80%D1%80_%D1%8F%D0%BA_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%96%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
 16. Поняття “русин” і “руська мова” у галицьких русинів 1850–1857 рр.: варіанти, інтерпретації, дискусії / Олександр Седляр // Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ – на початку ХХ століття (еволюція етноніма).   Львів : Логос, 2016.   С. 156–187. Режим доступу: https://www.academia.edu/38722941/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D1%96_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2_1850_1857_%D1%80%D1%80_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D1%97
 17. Продаж книг Якова Головацького у книгарні Ставропігійського інституту (50–60-ті роки ХІХ століття) / Олександр Седляр // Львівська Ставропігія: історія, персоналії, взаємини / наук. ред. В. Александрович, І. Орлевич.   Львів : Логос, 2017.   С. 230–252. Режим доступу: https://www.academia.edu/38751022/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83_50_60_%D1%82%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%86%D0%A5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_
 18. Організація просвітньої та видавничої діяльності у Львові: внесок греко-католицького духовенства (1848–1870) / Олександр Седляр // Львів: місто – суспільство – культура : зб. наук. пр.   Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017.   Т. 10 : Львів / Lwów / Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики / за ред. О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого.   Ч. 2 (Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2017).   С. 97–127. Режим доступу: https://www.academia.edu/38718346/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%83_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1848_1870_
 19. Заснування та перші роки діяльності Товариства імені Михайла Качковського (1874–1877) / Олександр Седляр // Roczniki Biblioteczne / red. naczelny M. Matwijów.   Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017.   R. LXI.   S. 135–160. DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.6 Режим доступу: https://www.academia.edu/38789214/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_1874_1877_The_founding_and_first_few_years_of_the_Mykhailo_Kachkovsky_Society
 20. Oświata wśród ludu ruskiego w Prowincji Galicyjskiej. Pierwsze dziesięć lat działalności filii Towarzystwa im. Mychajła Kaczkowskiego (1876–1885) / Oleksandr Sedliar // Rocznik Kresowy.   [Warszawa] : Muzeum Niepodległości, 2017.   Nr 3.   S. 7–36. Режим доступу: https://www.academia.edu/39951931/O%C5%9Bwiata_w%C5%9Br%C3%B3d_ludu_ruskiego_w_Prowincji_Galicyjskiej_Pierwsze_dziesi%C4%99%C4%87_lat_dzia%C5%82alno%C5%9Bci_filii_Towarzystwa_im_Mychaj%C5%82a_Kaczkowskiego_1876_1885_The_education_of_the_Ruthenian_people_in_Galicia_The_first_ten_years_of_the_activity_of_the_Mykhailo_Kachkovsky_Societys_branches_1876_1885_
 21. Działalność wydawnicza i publikacje Towarzystwa im. Michajła Kaczkowskiego w latach 1875–1885 – ujęcie ogólne / Oleksandr Sedliar // Biblioteka.   Poznań : Biblioteka Uniwersytecka, 2018.   Nr 22 (31).   S. 87–106. DOI: https://doi.org/10.14746/b.2018.22.6 Режим доступу: https://www.academia.edu/38712267/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_wydawnicza_i_publikacje_Towarzystwa_im_Michaj%C5%82a_Kaczkowskiego_w_latach_1875_1885_uj%C4%99cie_og%C3%B3lne_Publishing_activity_and_publications_of_the_Mykhailo_Kachkovsky_society_in_the_years_1875_1885_a_general_approach
 22. Działalność wydawniczna społecznych organizacji galicyjskich Rusinów (Ukraińców) w zakresie rozwoju idei oświaty ludu (lata 50. i 60. XIX w.) / Oleksandr Sedliar // Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi.   Warszawa, 2019–2020.   T. specjalny: Dla Niepodległej.   S. 287–307. DOI: https://doi.org/10.33077/uw.25448730.zbkh.2020.203 Режим доступу: https://www.academia.edu/43085295/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_wydawniczna_spo%C5%82ecznych_organizacji_galicyjskich_Rusin%C3%B3w_Ukrai%C5%84c%C3%B3w_w_zakresie_rozwoju_idei_o%C5%9Bwiaty_ludu_lata_50_i_60_XIX_w_
 23. Просвіта від сільського священика: авторський досвід Йосифа Барвінського (за матеріалами листування братів Барвінських) / Олександр Седляр // Товариство “Просвіта”: в обороні української ідентичності, духовності та культури (до 150-літнього ювілею) / Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України ; наук. ред. Орлевич І.   Львів : Логос, 2019.   С. 136–159.
 24. Włościanie w ruskiej prasie galicyjskiej w połowie XIX wieku. Charakterystyka portretu zbiorowego / Oleksandr Sedliar // Rocznik Kresowy.   [Warszawa] : Muzeum Niepodległości, 2020.   Nr 6 (7), z. 1.   S. 9–58. Режим доступу: https://www.academia.edu/44019738/W%C5%82o%C5%9Bcianie_w_ruskiej_prasie_galicyjskiej_w_po%C5%82owie_XIX_wieku_Charakterystyka_portretu_zbiorowego

Біографія

Седляр Олександр Володимирович (16.09.1978, м. Житомир) – історик, книгознавець, кандидат історичних наук (Громадсько-політична діяльність Андрія Чайковського, 2005), вчений секретар Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2000 р. закінчив історичний факультет, у 2000–2001 рр. навчався за магістерською програмою, а в 2001–2004 рр.   в аспірантурі на цьому ж факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2001 р. працює в Науковій бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка (у 2005–2010 рр.  – завідувач відділу бібліології, в 2010–2016 рр. –  науково-бібліографічного відділу, в 2016–2017 рр. –  науково-методичного відділу, з 1 грудня 2017 р. –  вчений секретар). Із 2012 р. працює на кафедрі бібліотекознавства і бібліографії за сумісництвом – асистент, з 2019 р. –  доцент.

Автор понад 50 наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!