Бень Галина Любомирівна

Посада: старший викладач кафедри музичного мистецтва, заступник декана факультету культури і мистецтв з виховної роботи

Електронна пошта: halyna.ben@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Феномен акторського співу, історичний, теоретичний та практичний аспекти жанру.

ТЕМИ  ВИСТУПІВ  НА  КОНФЕРЕНЦІЯХ:

 1. Вокальна педагогіка Італії на сучасному етапі- 2007р.
 2. Вокальна педагогіка Німеччини на сучасному етапі – 2008р.
 3. Музична педагогіка Голландії в контексті Болонської системи» – 2009р.
 4. Формування елементів педагогічної майстерності майбутнього вчителя музики на заняттях з постановки голосу” – 2010р.
 5. Використання елементів акторської та режисерської майстерності в педагогічній діяльності вчителя музики – 2010р.
 6. Вокальна культура актора драматичного театру – 2011р.
 7. Особливості вокальної підготовки студентів-акторів – 2011р. (Міжнародна наукова конференція до 350-ліття ЛНУ ім. І.Франка).
 8. Особливості роботи над художнім образом з актором, що співає – 2012р.
 9. Майстер-клас британського професора Річарда Берклі – 2013р.
 10. Етапи створення вокально-сценічного образу в процесі навчання зі студентом-актором». (Міжнародна наукова конференція «Януш  Корчак in memoriam») – січень 2013р.
 11. Деякі аспекти роботи педагога над усуненням вокальних недоліків у студентів- акторів- 2014р.
 12. Особливості роботи над вокальною партією у музичній виставі зі студентом –актором- 2015р.
 13. Особливості роботи над вокальним номером у драматичній виставі зі студентом –актором- 2016р.
 14. Про організацію вокальних занять зі студентом-актором- 2017р.
 15. Мотивація вокально – сценічної творчості у студентів-акторів- 2018р.
 16. Особливості трьох манер звукоутворення у студентів-акторів (академічна, народна, естрадна) – 2019р.
 17. Карантинні умови проведення індивідуальних занять з постановки голосу – лютий 2021р.
 18. Вокальна культура драматичного актора ( конференція на честь 80-річчя Богдана Козака ” Актор і час”)- березень 2021р.

 

 

Курси

Публікації

                         Робочі та навчальні програми

 1. Програма навчальної дисципліни „Постановка голосу” для підготовки           фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” (4-х річний навч. план)
 2. Програма навчальної дисципліни „Постановка голосу” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” (однорічний навч. план)
 3. Програма навчальної дисципліни „Вокал” для підготовки акторів освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” (3-х річний навч. план)
 4. Програма навчальної дисципліни « Методика вокального виховання школярів» для підготовки  фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” (однорічний навч. план)

                                            Статті

 1. Бень Г. Львівський педагог співу Остап Дарчук та його методичні засади/ Галина Бень// Молодь і ринок. – 2008. –№2 (37).- С.80-85.
 2. Бень Г. Вокально – педагогічні принципи та виконавські поради Остапа Дарчука і Марії Сіверіної : методичні рекомендації для студентів та викладачів вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації напрям підготовки «Музичне мистецтво». – Львів, 2008.-30с.
 3. Бень Г. Особливості методики викладання вокалу у майбутніх акторів драматичного театру і кіно: методичні рекомендації для студентів та викладачів вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації напрям підготовки « Театральне мистецтво». – Львів, 2009. – 37с.
 4. Бень Г. Педагогічна діяльність Остапа Дарчука у контексті розвитку львівської вокальної школи / Галина Бень // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство.- №1. – 2010. С.91-99.
 5. Бень Г. Робота над формуванням голосу співака – актора у класі професора Остапа Дарчука / Галина Бень // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім.М.В.Лисенка. – Вип.24. « Вокальне мистецтво: історія та сучасність» Зб. статей. Серія : Виконавське мистецтво. Кн.II. – Львів: «Сполом», 2010. – С.182-190.
 6. Бень Г. Остап Дарчук – співак і педагог / Галина Бень // Просценіум. –– № 2/3 (27/28). – С.61–66.
 7. Бень Г. Формування елементів педагогічної майстерності майбутнього вчителя музики на заняттях з постановки голосу / Галина Бень // Молодь і ринок. – 2010. – № 1–2 (60–61). – С. 117–121.
 8. Бень Г. Сольний спів як засіб виховання студента-актора / Галина Бень // «Солоспів» – культурно-мистецький часопис кафедри сольного співу  ЛНМА ім. М.Лисенка – 2013.                
 9. Бень Г. Особливості співу акторів драми / Галина Бень // Вісник Львівського університету. – Львів, 2012. – С. 111–116. – (Серія мистецтвознавство, Вип. 11).
 10. Бень Г. Вокальна культура актора Драматичного театру / Галина Бень // Просценіум. – 2012. – № 1/3 (32/34). – С. 117–121.
 11. Бень Г. Про організацію вокальних занять зі студентом-актором / Галина Бень // Вісник Львівського університету. – Львів, 2013. – С. 65–71. – (Серія мистецтвознавство, Вип. 13).
 12. Бень Г. Майстер-клас Річарда Берклі, або Рецепти науки співу від британського професора / Галина Бень // Просценіум. – 2013. – № 1/3 (35/37). – С. 112–117.
 13. Бень Г. Етапи створення  вокально-сценічного образу у процесі навчання зі студентом-актором. Etapy budowania wokalno-scenicznej postaci w procesie pracy ze studentem-aktorem / Галина Бень // Львівсько-Ряшівські наукові зошити. 2013. – 1-й номер.– С. 206–212. – (Lwowsko-Rzeszowski zeszyty naukowe. – 2013. – Numer 1. – S. 206–212).
 14. Бень Г. Деякі аспекти роботи педагога над усуненням вокальних недоліків у студентів-акторів / Галина Бень // Вісник Львівського університету. – Львів, 2015. – С. 278–286. – (Серія мистецтвознавство, Вип. 16. – Ч. 1.)
 15. Ben H. Richard Berkeley’s-Master-class, Or the Recihes of singing science from the British Professor . Друкується за: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. Vocalisten nl/2015/12/14/richard-berkeleys-master-class-artikel/(Гаазька Академія Вокалу і Танцю)
 16. Бень Г. Особливості роботи над вокальним номером у драматичній виставі та вокальною партією у музичній виставі зі студентом –актором/ Галина Бень // Вісник Львівського університету. – Львів, 2018. – С.3-11 – (Серія мистецтвознавство, Вип. 18)

 

Науково-методичний збірник

17. Бень Г. Методика вокального виховання майбутнього актора драматичного театру/ Галина Бень // Науково – методичний                         збірник. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету Імені Івана Франка, 2016. -200с.

 

 

Біографія

Бень Галина Любомирівна

Заступник декана факультету культури і мистецтв.

Старший викладач кафедри музичного мистецтва.

У 1984 р. закінчила  Львівське музично-педагогічне училище ім.Ф.Колесси.

У 1990 р. закінчила Львівську державну консерваторію ім. М. Лисенка, здобувши кваліфікацію концертно-камерна співачка та викладач вокалу.

Навчалася у класі сольного та концертно-камерного співу у  ст.викладача Марії Сіверіної та професорів Остапа Дарчука і Мирослави Логойди.

У 1990 р. розпочала  свою педагогічну діяльність як викладач  дисципліни «Постановка голосу» у музично-педагогічному училищі ім.Ф.Колесси.

З  2003 р. працює  викладачем вокалу та постановки голосу на  факультеті культури і  мистецтв Львівського національного університету  ім.І.Франка.

З 2016р.- старший викладач кафедри музичного мистецтва, заступник декана факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

Г.Бень, пропагуючи українську вокальну музику, як солістка  відомих львівських  колективів гастролювала  не лише в Україні, але й у більшості країн Європи, є лауреатом багатьох міжнародних конкурсів.

Вона є автором багатьох науково-методичних публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях,  навчальних і робочих програм з фахових дисциплін «Вокал», «Постановка голосу», «Методика  вокального виховання дітей».

Вихованці Г.Л.Бень неодноразово отримували відзнаки на міжнародному рівні:

Бень Г.Л. розпочала трудову діяльність у 1990 році у Львівському музично-педагогічному училищі імені Філарета Колесси, в якому працювала викладачем постановки голосу від молодшого спеціаліста до викладача вищої категорії. Після реорганізації в 1999 році музично-педагогічного училища в педагогічний коледж  Університету була завідувачкою вокальної секції музичного відділення цього коледжу. З утворенням кафедри музичного мистецтва на факультеті культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка в 2005 році обрана на посаду асистента цієї кафедри. З 2016 року і по сьогодні – старший викладач кафедри музичного мистецтва, керівник вокальної секції, заступник декана з виховної роботи.

Галина Бень є автором низки науково-методичних публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях,  навчальних і робочих програм з фахових дисциплін «Вокал», «Постановка голосу», «Методика  вокального виховання».  У 2016 році видала  науково- методичний збірник «Методика вокального виховання майбутнього актора драматичного театру». Виступала з доповідями (16)  на  наукових конференціях (дві з них міжнародні).

              У театрах Львова готувала вокальні  партії у виставах: водевіль  «Біда від ніжного серця»; мюзикл Лопе де Вега  «Собака на сіні»;  музична комедія «Різдвяна ніч»; водевіль Ежена Лабіша «Мізантроп»;  музичні вистави: «Mon bebе, або маленькі хитрощі», «Спец-операція «Апетит», «Ассо та  Піаф».

Зі студентами-акторами підготувала музичні вистави: мюзикл «Кабаре на Валовій»; музичне  ревю  «Kafe BEN-SHEPEL»; музична вистава «Про любов і не тільки…»(за творами Б. Весоловського), мюзикл «Диско 80-х».

Г. Бень – творча особистість, разом із студентами свого вокального класу постійно бере  активну участь у багатьох університетських культурно-виховних заходах.  Вихованці її вокального класу є лауреатами молодіжних  всеукраїнських (п’ять) та міжнародних вокальних конкурсів (вісім).

Вона багаторазовий член або голова журі престижних молодіжних та дитячих вокальних конкурсів: «Франкові таланти»,  «Надія»,  дитячо-юнацький конкурс «Сурми звитяги», дитячої пісні «Лети наша пісне» – голова журі,  «Освітянська родина», «Пісня серця», «Здійснення мрій» – вокально-хореографічний конкурс.

               Галина Бень  з 1989 року солістка хору  національної  та духовної пісні «Вірли», разом з яким  концертувала   більш як  у 20-ти  країнах Європи, пропагуючи українську вокальну музику. У фонді  Львівської  телекомпанії зберігаються  документальні  фільми «Колядують Вірли», «Вірли в Голландії».  В рамках концертного турне хору „Вірли” (Англія, Бельгія, Німеччина, Голландія)  у 2010 р. записали в Голландії  два  CD-диски  «Різдвяні колядки»,  «Українські народні пісні». Будучи солісткою  хорової капели „Боян” ставала лауреатом міжнародних конкурсів в Швейцарії, Греції, Іспанії, Німеччині та Польщі. З хором Римської філармонії солювала в святковій месі у Ватикані, за участі в ній Папи Римського Івана Павла ІІ,  у 2010 році працювала в театральній студії міста Гаага, має досвід роботи з голландськими акторами у підготовці вокальних партій  мюзиклу  «Привид опери” Ендрю Ллойда-Веббера.

               У 2012 році організувала тижневий майстер-клас британського педагога вокалу, актора, професора Річарда Берклі, а в 2014 році організувала майстер-класи цього ж професора у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка, Львівському  коледжі культури і мистецтв та музичному коледжі імені Станіслава Людкевича, в музичних  школах Львова. За англомовну версію статті про Річарда Берклі в журналі Гаазької Академії Вокалу і Танцю отримала подяку від ректора цієї Академії.

             Нагороджена грамотами ректора ЛНУ ім. Івана Франка за педагогічну та наукову діяльність, за активну участь у культурно-мистецькому житті Університету, а також грамотами  оргкомітетів як  голова і член журі вокальних конкурсів.

 

Проекти

За участю студентів вокального класу   поставила  мюзикли  «Кабаре на Валовій», « Café BenShepel», літературно – музичну композицію « Дивосвіт його пісень».

Проект « Зустрічі на Валовій» ( зустрічі з тими, хто ходить поруч, але ми про них мало  знаємо».

 

Творчий доробок Галини Бень

В театрах Львова готувала

вокальні  партії у виставах:

 

 • 2012 р., Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, водевіль  «Біда від ніжного серця» (режисер – заслужений  діяч мистецтв України Галина Воловецька);
 • 2014 р., мюзикл Лопе де Вега  «Собака на сіні» (режисер –  заслужена артистка України Людмила Колосович);
 • 2016 р., Національний академічний український  драматичний театр імені Марії Заньковецької , музична комедія М.Старицького за М.Гоголем «Різдвяна ніч» (режисер –  народний  артист України Федір Стригун, партія Оксани (моя студентка-акторка  Анастасія Дєлайчук);
 • 2017 р., сцена Франкового Університету, водевіль Ежена Лабіша «Мізантроп» (режисер – Галина Воловецька);
 • 2017 р., сцена Франкового Університету, водевіль Ежена Лабіша «Ляпас» (режисер – Галина Воловецька).
 • 2018-2019 р.р., «Вільний театр «ОКО», музичні вистави: «Mon bebе, або маленькі хитрощі»; «Спец-операція «Апетит» (режисер – Галина Воловецька); «Ассо та  Піаф» (режисер – Богдан Ревкевич).

Зі студентами-акторами підготувала випускні роботи у формі музичних вистав:

 • 2012 р., мюзикл «Кабаре на Валовій», акторський курс театру ім.  Л.Курбаса (режисер – заслужений артист України Олег Стефан);
 • 2016 р., музичне ревю  «Kafe BEN-SHEPEL» (режисер –  Євген Худзик);
 • 2018 р., камерна сцена театру ім. М.Заньковецької, музична вистава « Про любов і не тільки…» (за творами Богдана Весоловського), (режисер –  народна артистка  України Таїсія Литвиненко);
 • 2019 р., мюзикл «Диско 80-х» (режисер – заслужений діяч України  Роман Валько);     
 • 2014 р., літературно – музична композиція  «Григорій Сковородадивосвіт його пісень»;
 • 2015 р., концерт “Творчий вечір студентів вокального класу викладача  Г. Бень за творами композитора Анатолія Шепеля”;
 • 2017 р., концерт  за творами Володимира Івасюка  «Пісня буде поміж нас».

 

 

 

Методичні матеріали

Лауреати всеукраїнських конкурсів

– вихованці  Галини Бень

 

 1. Ольга Гель – лауреат 2-ї премії конкурсу пісні і музики Володимира Івасюка «Пісня буде поміж нас», м.Львів -2009 , та лауреат 1-го ступеня конкурсу – фестивалю  «Зірки Розточчя»,  2009 р.
 2. Володимир Сурай –  лауреат всеукраїнського конкурсу  «Плеяда-2010», м.Запоріжжя.
 3. Дмитро Хвостенко –  лауреат 1-ї  премії фестивалю – конкурсу мистецтв «Кришталевий Трускавець-2013».
 4. Оля Гординська – лауреат всеукраїнських конкурсів  «Галицький шлягер – 2015» та « Галицький шлягер – 2016»  ( солістка етно-гурту « Леля»), м. Івано-Франківськ.
 5. Софія Чайка – лауреат першого Всеукраїнського конкурсу вокалістів «Співуча Україна» пам’яті  Ольги Благовидової, м.Одеса- 2017р.

 

 

                 Лауреати міжнародних  конкурсів:

 

 1. Володимир Сурай – лауреат міжнародного конкурсу авторської пісні  і пісенної поезії « Булат»,  м.Суми , 11 квітня 2010р.
 2. Світлана Сурай – лауреат міжнародного конкурсу авторської пісні і пісенної поезії «Булат», м.Суми, 11 квітня 2010р.
 3. Дмитро Хвостенко – лауреат 2- ї премії міжнародного конкурсу «Пісня серця -2013» та лауреат 2- ї премії міжнародного конкурсу « Кришталевий жайвір-2012»
 4. Софія Лешишак – лауреат міжнародного конкурсу фольклорної музики, солістка етно – гурту «Ягоди» ( Польща-2017)
 5. Анна Брацук –  лауреат 1-ї премії  міжнародного конкурсу «Імперія мистецтв» в номінації «Джазовий вокал », м.Трускавець -2015р.
 6. Ліліана Раврух – лауреат 1-ї премії міжнародного конкурсу ретро – музики ім. Богдана Весоловського, м. Львів-Трускавець, 29-31травня 2015р.
 7. Наталія Кухар – лауреат 2-ї премії міжнародного конкурсу  ретро-музики ім.Богдана  Весоловського, м.Львів-Трускавець, 29-31травня 2015р.
 8. Наталя Кончаківська – лауреат  міжнародного конкурсу «Зірковий парад»,  м.Київ- 2016р.

 

 

 

       

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!