Вокал 026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно, магістратура)

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Іспит
102Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМА-1мБень Г. Л., Дика Г. В.
КМА-1мБазів Є. Є., Гончарик М. М.
КМА-1мШепель А. Є.
1016КМА-1мБень Г. Л., Дика Г. В.
КМА-1мБазів Є. Є., Гончарик М. М.
КМА-1мШепель А. Є.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент вмів включатись у творчий процес, розуміти і передавати внутрішній зміст музично-вокального твору, вміти слухати себе на сцені, підтримувати цілковитий контакт з акомпаніатором, аудиторією. Студент повинен бути ознайомлений зі стильовими особливостями вокальних та театральних жанрів – народна пісня, пісня а капела, романс, сучасна естрадна пісня, мелодекламація, водевіль, мюзикл, музичні вистави; вміти добирати засоби виразності для передачі художнього замислу, а також, вміти рухатись по сцені і співати, легко переходити від співу до мовлення і навпаки, володіти технікою вокально-творчого спокою.

Мета курсу – удосконалення та розвиток голосових і художньо-виконавських даних студентів, майбутніх високопрофесійних акторів театру і кіно. Вокально-технічне навчання органічно поєднується з художнім розвитком і ґрунтується на принципах поступовості, послідовності, науковості в оволодінні співацькою культурою. В результаті навчання студенти набувають теоретичні знання з даного предмета, вокально-технічні навички, уміння аналізувати й корегувати звучання власного голосу, уміння різноманітними методами і прийомами розкривати зміст художнього образу.

Після завершення цього курсу студент зможе:

–  самостійно працювати над голосом і вокальним твором;

– набувати стійких вокальних уявлень про якість звучання власного голосу;

– розвивати активний вокальний слух, музикальність, вокальну ерудицію (стосовно вокального репертуару) та вміти її доцільно використовувати в театрі чи на естраді;

– володіти  технікою вокально-творчого спокою (тобто, бути впевненим у своїх силах і можливостях, впевненим в успішному виконанні будь-якого технічного і творчого завдання, будучи в стані творчого збудження і захоплення, не мати відчуття напруженості, скутості, нервозності);

– розвивати навички співу в ансамблі, дуеті;

– знати особливості процесу звукоутворення, акустичні якості звуку, правила орфоепії у співі, стильові особливості  вокальних та театральних жанрів, володіти трьома манерами звукоутворення,  берегти голосовий апарат від захворювань.

Рекомендована література

Основна література:     

 1. Аспелунд Д. Развитие и сохранение певческого голоса / Дмитрий Аспелунд. – М.: Музгиз, 1952.
 2. Бабич М.Д. Основи культури мовлення  / М.Д.Бабич. – Л.: Просвіта, 1990.
 3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – М.: Музыка, 1968.
 4. Маслій К.С. Виховання голосу співака / К.С.Маслій // Навчальний посібник.- Рівне: „ ЛІСТА”, 1996.
 5. Морозов М.В.Тайны вокальной речи / М.В.Морозов -Л.: Наука, 1977.
 6. Морозов М.В.Вокальний слух і голос/М.В.Морозов-М.: Музика,1965.
 7. Микиша М.В.Практичні основи вокального мистецтва/М.В. Микиша -К.:” Музична Україна”, 1985
 8. Юссон Р. Певческий голос / Р.Юссон -М.:Музыка,1974.
 9. Юцевич Ю.Е. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу / Ю.Е.Юцевич -К., 1998.
 10. Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы/ В.И.Юшманов -Санкт- Петербург, 2001 .

Додаткова література:

 1. Бень Г. Методика вокального виховання майбутнього актора драматичного театру/ Галина Бень // Науково – методичний збірник. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету Імені Івана Франка, 2016.

2.Дорошенко В. Сольний спів як засіб виховання актора: навч.метод.посіб. / В.Дорошенко.- Харків: Колегіум, 2010.

3.Кристин Линклэйтер Освобождение голоса / Кристин Линклєйтер // [перевод. Ларисы Соловьевой]. – 1994.

4.Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (Сольний спів). Підручник для студентів і викладачів сольного співу / В. Г. Антонюк. – К. : ЗАТ «Віпол». – 2007.

5. Прохорова Л.Українська естрадна вокальна школа : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / Л. В. Прохорова. – Вид. 2-е. – Вінниця : Нова книга, 2006.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус