Вокал 026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного татру і кіно, бакаларват)

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Немає
41.5Залік
51.5Іспит
61.5Залік
71.5Іспит
81.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316КМА-21Бень Г. Л., Дика Г. В.
КМА-21Шепель А. Є.
416КМА-21Бень Г. Л., Дика Г. В.
КМА-21Шепель А. Є.
516КМА-31Маковецька І. Г., Шепель А. Є.
616КМА-31Маковецька І. Г., Шепель А. Є.
716КМА-41Бень Г. Л., Дика Г. В.
КМА-41Маковецька І. Г.
814КМА-41Бень Г. Л., Дика Г. В.
КМА-41Маковецька І. Г.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент оволодів початковими елементами звукоутворення на доступному співацькому діапазоні, оволодів навичками співу легато, навчився користуватися нижньореберно-діафрагматичним диханням, м’язовими відчуттями опори дихання, правильною організацією вдиху і видиху. Щоб оволодів роботою мовно-артикуляційного апарату і на цій основі правильно формував голосні і приголосні у співі. Студент повинен вільно, невимушено поводитися на сцені під час співу, його поведінка мусить узгоджуватися з вимогами « вокальної психотехніки», техніки переживань і перевтілення, що координують і пов’язують його пластику з вокально-творчим завданням, тобто перебувають у гармонії зі створюваним образом. Навчальний репертуар добирається згідно з навчальною програмою відповідно до вокально-технічних та виконавських можливостей студента, індивідуальних особливостей його голосу, темпераменту й рівня інтелекту, з метою закріплення і вдосконалення навчально-виконавських навичок, оволодіння нормами сценічної культури. Поетапний контроль знань студентів здійснюється посеместрово, залік чи іспит у вигляді публічного виступу.

Мета курсу – повноцінний розвиток голосових і художньовиконавських даних студентів, майбутніх високопрофесійних акторів театру і кіно. Вокально-технічне навчання органічно поєднується з художнім розвитком і ґрунтується на принципах поступовості, послідовності, науковості в оволодінні співацькою культурою. В результаті навчання студенти набувають теоретичні знання з даного предмета, вокально-технічні навички, уміння аналізувати й корегувати звучання власного голосу, уміння різноманітними методами і прийомами розкривати зміст художнього образу.

Після завершення цього курсу студент зможе:
– розуміти предмет « Вокал» та його значення для актора театру;
– набувати стійких вокальних уявлень про якість звучання власного голосу;
– володіти навичками співу легато;
– користуватися трьома видами атаки звуку;
– засвоїти навички співацького дихання, опори звуку;
– розвивати навички співу в ансамблі, дуеті;
– знати особливості процесу звукоутворення, акустичні якості звуку;
– правила орфоепії у співі;
– берегти голосовий апарат від захворювань.

Рекомендована література

Основна література:
1. Аспелунд Д. Развитие и сохранение певческого голоса / Дмитрий Аспелунд. – М.: Музгиз, 1952.
2. Бабич М.Д. Основи культури мовлення / М.Д.Бабич. – Л.: Просвіта, 1990.
3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – М.: Музыка, 1968.
4. Маслій К.С. Виховання голосу співака / К.С.Маслій // Навчальний посібник.- Рівне: „ ЛІСТА”, 1996.
5. Морозов М.В.Тайны вокальной речи / М.В.Морозов -Л.: Наука, 1977.
6. Морозов М.В.Вокальний слух і голос/М.В.Морозов-М.: Музика,1965.
7. Микиша М.В.Практичні основи вокального мистецтва/М.В. Микиша – К.:” Музична Україна”, 1985
8. Юссон Р. Певческий голос / Р.Юссон -М.:Музыка,1974.
9. Юцевич Ю.Е. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу / Ю.Е.Юцевич -К., 1998.
10. Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы/ В.И.Юшманов – Санкт- Петербург, 2001 .

Додаткова література:
1. Бень Г. Методика вокального виховання майбутнього актора
драматичного театру/ Галина Бень // Науково – методичний збірник. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету Імені Івана Франка, 2016.
2.Дорошенко В. Сольний спів як засіб виховання актора: навч.метод.посіб. / В.Дорошенко.- Харків: Колегіум,
2010.
3.Кристин Линклэйтер Освобождение голоса / Кристин Линклєйтер // [перевод. Ларисы Соловьевой]. – 1994

Матеріали

Силабус Вокал (2 курс)