Методика вокального виховання дітей

Тип: На вибір студента

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
310Бень Г. Л.КМО-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
322КМО-21Бень Г. Л.

Опис курсу

В даному курсі пропонується методична підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва, з питань основ вокально-педагогічної творчості, яка безпосередньо залежить від працездатності голосового апарату, вміння правильно володіти та ефективно використовувати його.

Мета – підвищення теоретичної та методичної підготовки майбутніх вчителів музики з питань вокального виховання дітей.

Основні завдання курсу:
•розкриття особливостей розвитку та збереження дитячого голосу
•оволодіння методикою вокальної роботи з учнями різних вікових груп
•теоретично-методична підготовка з питань вокальної педагогіки

окремі завдання:
Ознайомити із шкільним вокальним репертуаром;
дослідити основні принципи підбору вокально-хорового репертуару;
визначити специфіку вікової психології музичного розвитку школярів;
вивчати особливості побудови уроку музичного мистецтва у ЗОШ;
досліджувати музичний розвиток, враховуючи вікові
особливості школярів;
сформувати у студентів навички володіння співом під власний
супровід.

У процесі навчання і засвоєння навчального матеріалу курсу студенти повинні
Знати:
1. Будову голосового апарату;
2. Процес голосотворення;
3. Характеристику співацького звуку, дихання й опора;
4. Особливості розвитку та охорони дитячого розвитку у віковому
аспекті;
5. Основні вимоги щодо гігієни та охорони голосового апарату.
Вміти:
1. Визначити діапазон дитячого голосу, давати йому вокально-
технічну характеристику;
2. Формувати в учнів такі вокальні навички як співоча постава,
співацьке дихання, правильне звукоутворення та атака звуку;
3. Виявляти причини нечистої інтонації та використовувати
методи, які допомагають їх усунути;
4. Аналізувати пісні зі шкільної програми, щодо вокальних
труднощів і вміти долати ці труднощі на практиці.

 

Рекомендована література

Основна література:
1. Гнидь Б. Історія вокального мистецтва. – К.: НМАУ, 1997
2. Голубев П. Поради молодим педагогам – вокалістам.- К.: Муз.
Україна, 1983
3. Доронюк В., Сливоцький М. Основи вокально-педагогічної
творчості вчителя музики . — Ів.-Фр. 2007

4. Збірки вокальних вправ для викладачів-початківців музичних
навчальних закладів – / автори — упорядники М. Жишкович, М. Хмельницька. – Львів, 1992
5. Можайкіна Н. С. Методика викладання вокалу . – видавництво Ліра К. – 2016
6. Педагогічна практика : Програма для вокальних факультетів
вищих музичних навчальних закладів / Автор – упорядник М.
Жишкович, – Львів,1994 ..
7. Бабич М.Д. Основи культури мовлення / М.Д.Бабич. – Л.:
Просвіта, 1990. –
8. Бень Г.Л. Вокально-педагогічні принципи та виконавські поради
Остапа Дарчука Марії Сіверіної: Методичні рекомендації для
викладачів та студентів музично-педагогічних закладів. – Львів, 2008.
9. Лабунець В. Музично-естетичне виховання і сучасні вимоги до
майбутнього вчителя музики Віктор Лабунець І І Актуальні проблеми викладання музичних дисциплін у вищій школі. 36. статей. Вип. 35. – К.: НМАУ, 2004.
10. Педагогічна майстерність / За ред. І.А. Зазюка. – К.: Вища школа, 1997.
11. Рудницька О.П. Музика і культура особистості: проблеми
сучасної педагогічної освіти. Навч. посібник / О.П Рудницька. – К.:
ІЗМН.
12. Шуневич Є. Проблема формування самостійності майбутнього
вчителя музики класі сольного співу / Євгенія Шуневич // Актуальні проблеми викладання музичних дисциплін у вищій школі. 36. статей. Вип. 35. – К.: НМАУ, 2004.
13. Гадалова І.М.Методика викладання музики у початкових класах: Навч.посібник.- К.:ІСДО,1994.
14. Євтушенко В.Роздуми про голос.-К.:Муз.Україна,1979.
15. Музика 1-4 класи: Програми та поурочні методичні розробки
для середніх загальноосвітніх шкіл.-К.:Перун, 1996.
16. Музика 5-8 класи: Програми та поурочні методичні розробки
для середніхзагальноосвітніх шкіл.-К.:Перун, 1996.
17. Лабунець В. Музично-естетичне виховання і сучасні вимоги до
майбутнього вчителя музики Віктор Лабунець І І Актуальні проблеми викладання музичних дисциплін у вищій школі. 36. статей. Вип. 35. – К.: НМАУ, 2004.
18. Педагогічна майстерність / За ред. І.А. Зазюка. – К.: Вища
школа, 1997.
19. Гадалова І.М.Методика викладання музики у початкових
класах: Навч.посібник.- К.гІСДО.1994.
20. Музика 1-4 класи: Програми та поурочні методичні розробки
для середніх загальноосвітніх шкіл.-К.:Перун, 1996.
21. Музика 5-8 класи: Програми та поурочні методичні розробки
для середніх загальноосвітніх шкіл.-К.:Перун, 1996.
Допоміжна література:
22. Жишкович М. Основи вокально-педагогічних навиків:
методичні рекомендації / Мирослава Жишкович. – Львів, 2007.
23. Рудницька О.П. Музика і культура особистості: проблеми
сучасної педагогічної освіти. Навч. посібник / О.П Рудницька. – К.:
ІЗМН.
24. Шуневич Є. Проблема формування самостійності майбутнього
вчителя музики класі сольного співу / Євгенія Шуневич // Актуальні проблеми викладання музичних дисциплін у вищій школі. 36. статей. Вип. 35. – К.: НМАУ, 2004.
25. Гадалова І.М.Методика викладання музики у початкових
класах: Навч.посібник.-К.:ІСДО,1994.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус