Історія української музики (014 Середня освіта (Музичне мистецтво))

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51.5Іспит
61.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Дубровний Т. М.КМО-31, КМО-32
616доцент Дубровний Т. М.КМО-31, КМО-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516КМО-31доцент Дубровний Т. М.
КМО-32доцент Дубровний Т. М.
616КМО-31доцент Дубровний Т. М.
КМО-32доцент Дубровний Т. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв певні значення та  функційність в музично-історичному процесі, його тяглість, спадкоємність на всіх щаблях розвитку; грамотно володів певним масивом артефактів, подій, імен, дат; ознайомився з творчістю композиторів, які творили парадигму української музичної культури, підвищив свій загальний культурологічний рівень. Тому у курсі представлено як огляд основних концепцій осмислення явища національної музичної мови крізь призму творчості композиторів минулих століть, так і сучасні явища музичного життя, а також загальні процеси і тенденції розвитку національної музики ХХ ст.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Історія української музики» є ознайомити студентів з процесами, які відбувалися в українському музичному мистецтві упродовж століть. Цілі вивчення дисципліни сформувати у студентів чітке розуміння основних мовно-стильових канонів в музиці; ознайомити студентів з етапами української музичної культури в один зі складних та водночас важливих періодів становлення та остаточного формування національної композиторської школи. Після завершення цього курсу студент повинен:

Знати певний масив артефактів, подій, імен, дат; зрозуміти їх значення, функційність в музично-історичному процесі; усвідомити його тяглість, спадкоємність на всіх щаблях розвитку;

Вміти прослідковувати генетичні зв’язки з творчістю композиторів-класиків; „вписати” сучасні явища музичного життя в загальні процеси і тенденції розвитку національної та світової музики ХХ ст.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Грабович Г. Дослідження. Ессе. Полеміка. – Київ: Основа, 1997.
 2. Грінченко М. Історія української музики. – Київ: Книгоспілка, 1922.
 3. Дубровний Т. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика / Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Критика. – Вип. 24.: зб. Статей., Серія: виконавське мистецтво. Кн. 1. – Львів. – Сполом, 2010. – 458 с. //  Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика / Наукові збірки ЛНМА ім. М.В.Лисенка. – Виконавське мист-во. – Вип. 25. – До 60-річчя кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Львів: Сполом, 2011. – С. 409–412.
 4. Історія української музики. – Київ: Наукова думка, 1992. – Т.4.
 5. Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. – Львів: НТШ, 2000.
 6. Музично-історичні концепції у минулому і сучасності. – Львів: Сполом, 1997.
 7. Ржевська М. На зламі часів. – Київ: Автограф, 2005.

Додаткова література:

 1. Архімович Л. Шляхи розвитку української радянської опери. – Київ, 1970.
 2. Булат Т. П. Український романс. – Київ: Наук. думка, 1979.
 3. Гордійчук М. На русалчин великдень // Творчість М. Леонтовича. – Київ: Муз. Україна, 1977. – с. 37-62.
 4. Гордійчук М. Хорові твори М. Леонтовича. – Київ, 1977.
 5. Горюхіна Н., Єфремова Л. К. Г. Стеценко. – Київ: Мистецтво, 1950.
 6. Грабович Г. Дослідження. Ессе. Полеміка. – Київ: Основа, 1997.
 7. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – Київ: Генеза, 1996.
 8. Грінченко М. К. Стеценко // Вибране. – Київ: 1959. – С. 490-510.
 9. Грінченко М. М. Леонтович // Вибране. – Київ, 1959.
 10. Грінченко М. М. Леонтович // Вибране. – Київ, 1959.
 11. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. – Київ: Либідь, 1993.
 12. Дубровний Т. Традиція домашнього музикування в Галичині першої половини ХХ століття. Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. Львів, 2014. Вип. 14. С. 180–185.
 13. Дубровний Т. Фортепіанна творчість Анатоля Кос-Анатольського в проекції стилю доби: Монографія. Львів: НТШ, 2007. 184 с.
 14. Іванов В. Маловідомі сторінки хорової творчості М. Д. Леонтовича // Духовні хорові твори. – Київ: Муз. Україна, 1993. – С. 3-8.
 15. Козаренко О. Сакральна творчість українських композиторів ХХ ст. в контексті національних музично-семіотичних процесів // Какофонія. – Львів, 2002. – Вип. 1. – С. 150-161.
 16. Лісецький С. Риси стилю творчості К. Стеценка. – Київ: Муз. Україна, 1977.
 17. Ляшенко І. Етнологічні основи українського художнього культурознавства // Укр. художня культура. – Київ, Либідь, 1996.
 18. Пархоменко Л. О. К. Г. Стеценко. – Київ: Муз. Україна, 1973.
 19. Творчість М. Леонтовича // Зб. статей. – Київ: Музична Україна, 1977.
 20. Юрченко М. Духовна музика // Історія української музики. – Київ: Наук. думка, 1992. – Т. 4. – С. 106-116.
 21. Яросевич Л. Співвідношення слова і музики у творчості К. Г. Стеценка // Укр. музикознавство. – Київ, 1984. – Вип.. 19. – С. 9-19.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус