Седляр Олександр Володимирович

Посада: асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Наукові інтереси

українське книговидання і книгорозповсюдження у Галичині в ХІХ ст., історія читання в Галичині ХІХ ст., національний рух галицьких українців ХІХ ст.

Курси

Публікації

 1. Седляр О. Видавнича діяльність товариства “Галицько-руська матиця” (1848–1870) / Олександр Седляр // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 76–115.
 2. Седляр О. Головна та місцеві Руські ради і українська книга (1848–1851) / Олександр Седляр // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність: доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції, Львів, 28–30 жовтня 2010 р. / Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; [відп. ред. М. М. Романюк]. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 144–149.
 3. Седляр О. Розповсюдження видань товариства “Галицько-руська матиця” (1848–1870 рр.) / Олександр Седляр // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2010. – Вип. 5. – С. 28–51.
 4. Седляр О. Видавнича діяльність “Галицько-руської матиці” в суспільній оцінці галицьких українців (1848–1870 рр.) / Олександр Седляр // Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки ХIХ–ХХ ст. / Каф. бібліотекознавства і бібліографії Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, Ін-т інформації наукової і бібліотекознавства Педагогічного ун-ту ім. Комісії національної освіти у Кракові. – Львів: [Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка], 2011. – С. 20–28.
 5. Седляр О. Серіальні видання “Галицько-руської матиці”: проекти та їх реалізація (1848–1874 рр.) / Олександр Седляр // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2011. – Вип. 6. – С. 61–77.
 6. Седляр О. “Галицько-руська матиця”: завдання, організація, члени товариства (1848–1870) / Олександр Седляр // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent: Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 668–692.
 7. Седляр О. Хрестоматія руської літератури Якова Головацького як інформаційний та освітній проект: плани та їх реалізація / Олександр Седляр // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2012. – Вип. 7. – С. 19–53.
 8. Седляр А. В. Яков Головацкий и поступление российских изданий в Галицию (1848–1867 гг.) / А. В. Седляр // Берковские чтения – 2013. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 16–17 мая 2013 г. / [редкол.: Березкина Н. Ю., Васильев В. И. (сопредседатели) и др.]. – Минск : ЦНБ НАН Беларуси ; Москва : ФГБУ науки НИЦ “Наука” РАН, 2013. – С. 337–340.

 

 1. 9. Седляр О. Видавнича діяльність Івана та Якова Головацьких у 1840–1848 рр. / Олександр Седляр // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2014. – Вип. 8. – С. 38–61.

 

 1. 10. Седляр О. Важливі епізоди історії книговидання галицьких русинів 40–50-х років ХІХ ст. (видавнича діяльність Якова Головацького) / Олександр Седляр // Studia o Książce i Informacji / pod red. M.Komzy. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – Nr 33 (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3653). – S.61–75.

 

 1. Седляр О. Видавнича співпраця Якова Головацького та Михайла Качковського / Олександр Седляр // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2014. – Вип. 9. – С. 3–22.

Біографія

16.09.1978, м. Житомир – асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії) – історик, книгознавець, кандидат історичних наук (Громадсько-політична діяльність Андрія Чайковського, 2005), завідувач науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2000 р. закінчив історичний факультет, у 2000–2001 рр. навчався за магістерською програмою, а в 2001–2004 рр. – в аспірантурі на цьому ж факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2001 р. працює в Науковій бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка (у 2005–2010 рр. – завідувач відділу бібліології, з 2010 р. – науково-бібліографічного відділу).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!