Соціокультурна діяльність

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії мистецтв

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
17Іспит
27Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
164Шевчук А. В.КМД-11
248доцент Данилиха Н. Р.КМД-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148КМД-11Шевчук А. В.
264КМД-11Сирота Л. Б.

Опис курсу

Мета курсу – ознайомлення студентів із генезою соціально-культурної діяльності як особливої галузі людської діяльності, формування базових знань і ціннісних орієнтацій у соціокультурній сфері.

Завдання курсу:

 • знайомство студентів із історичними формами соціокультурної діяльності;
 • аналіз сучасних тенденцій соціокультурного розвитку;
 • формування стійкого уявлення про специфіку соціокультурної діяльності;
 • вивчення теоретичних основ соціокультурної діяльності.

Студент повинен

знати:

 • основні поняття соціокультурної діяльності;
 • головні етапи формування різноманітних форм соціокультурної діяльності в Україні та за кордоном;
 • сутність, структуру, функції та методи соціокультурної діяльності;
 • основні принципи соціокультурної діяльності;
 • сучасні форми соціокультурної роботи з цільовими групами;

вміти:

 • аналізувати сучасні умови організації соціокультурної діяльності в Україні та світі;
 • використовувати знання з дисципліни для саморозвитку та самоорганізації, підвищення свого професійного рівня в соціокультурній діяльності;
 • використовувати кращі традиції вітчизняного та світового досвіду в організації та забезпеченні соціокультурної діяльності;
 • використовувати сучасні соціокультурні технології.

Рекомендована література

 1. Киселева Т. Г. Социально-культурная деятельность / Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников. – М.: МГУКИ, 2004. – 539 с. http://www.studmed.ru/view/kiseleva-tg-socialno-kulturnaya-deyatelnost_8c40befhtml
 2. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність : навч. посіб. / Н. В. Кочубей. – Суми: Університетська книга, 2015. – 122 с.
 3. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры / Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. – 4-е изд., испр. И доп. – СПб.: Лань; Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. – 528 с. https://studfiles.net/preview/1771278/
 4. Ярошенко Н. Н. История и методология теории социально-культурной деятельности / Н. Н. Ярошенко. – М.: МГУКИ, 2007. – 360 с.