КИЯНОВСЬКА Любов Олександрівна

Посада: професор кафедри музичного мистецтва

Науковий ступінь: доктор мистецтвознавства

Вчене звання: професор

Електронна пошта: liubov.kyianovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Історія світової музики, галицька музична культура, музична психологія, музична соціологія

Курси

Публікації

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

 • Кияновська Л.О. Музична антропологія і її перспективи в сучасній гуманітарній науці // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 1. – С. 231-235
 • Kyyanovska Lyubov. Woraus besteht die jüdische Kultur in der Ukraine? Versuch einer Systematisierung // Musik und jüdische Kultur in der Ukraine. Geschichte. Transkulturation. Quellen. Berlin: Edition EMVAS, 2017. – S. 21-37.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

 • Кияновська Л.О. Іван Карабиць: мудрість серця // Музика, № 1-2, 2015. – С. 4 – 8.
 • Кияновська Л.О. Стиль Івана Карабиця в сучасному контексті// Часопис НМАУ ім. П.І.Чайковського. № 2 (27), 2015. – С. 32 – 46.
 • Кияновська Л.О. Євген Цегельський у панорамі українсько-чеських культурно-музичних зв’язків міжвоєнного двадцятиріччя // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Випуск 32. – Івано-Франківськ, 2015. На пошану доктора мистецтвознавства, професора Карась Ганни Василівни. – С. 44 – 52. (співавтор О. Паріс).
 • Кияновська Л.О. Який сьогодні стиль надворі? // Наукові діалоги з Н.О.Герасимовою-Персидською. Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського. – Вип. 19. – К.: НМАУ ім. П.Чайковського, 2017. – С. 65 – 91.
 • Кияновська Л.О. Територія Моцартіана: з традиції в майбутнє (хроніка подій) // Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2017. – Ч.3 (25). – C. 161-173.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

 • Кияновська Л.О. Таємні письмена душі… Анатолій Авдієвський: шляхами творчості. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – 280 с.
 • Кияновська Л.О. Сад пісень Івана Карабиця. – К.: вид-во Дух і Літера, 2017. – 286 с.
 • Кияновська Л.О. Львівська національна музична академія. Монографія. – Львів, ЛНМА ім. М. Лисенка, 2018. – 100 с.(співавтори Мазепа Т. Л., Пилатюк І.М.)

 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

Співорганізатор міжнародних наукових конференцій в рамках фестивалю Moz-Art у Львові (2017, 2018, 2019);

Член редакційної колегії повного видання творів Кароля Ліпінського у видавництві PWN  (Польща, 2018 – 2019)

Організатор і модератор міжнародної конференції „Постановки опер Людоміра Ружицького на сцені Львівського міського театру” (ЛНМА ім. М. Лисенка, 14 вересня 2018).

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

Кияновська Л.О. Галицька музична культура ХІХ – ХХ ст. Навчальний посібник. – Чернівці: Книга – ХХІ, 2007. – 620 с.

Кияновська Л. О. Українська музична культура. Навч. посіб. – Львів: Тріада плюс, 2009. – 356 с.

Кияновська Л.О. Електронний посібник: «Микола Колесса – людина, митець». – К,:Академія педагогічних наук України, 2008.

Кияновська Л.О. Електронний посібник «Українська музика у світовій культурі» (в співавторстві з А.Козир, В.Федоришиним та ін.) – К.: НАПНУ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, 2009.

Кияновська Л.О. Нариси з музичної соціології. Навчальний посібник // Заг. ред. Л. Кияновської. – Львів: Сполом, 2011. – 192 с. (у співавторстві з З. Ластовецькою-Соланською, А. Скорик та О. Пилатюк).

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

Назар Любов, студентка ІІІ курсу теоретико-композиторського факультету ЛНМА ім. М. Лисенка. керівництво науковою роботою, яка здобула 3 премію на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з музичного мистецтва та культурології в 2018 р.

наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

 • Вибрані листи Василя Барвінського з Праги (ред. і комент. Л. О. Кияновської) //«Празька школа» львівських композиторів. Зб. статей. Упорядник Л.О.Кияновська. – Львів: видавець Тетюк Т.В., 2014. – С. 42 – 112.
 • Пам’яті «Небесної сотні». Концерт в Соборі Св. Юра // Українська музика, Щоквартальник, № 1, 2014. – С. 2-3.
 • Михайло Вербицький і сучасна українська музична культура // Михайло Вербицький. Духовні діячі культури. – Львів: Логос, 2015. – С. 59 – 67.
 • Символи і міфи постаті і творчості Михайла Вербицького в сучасному культурному просторі // Перемиські архиєпархіяльні відомості. Рік ХІІ, число 17, 2015. – С. 71 – 79.
 • Стефанія Павлишин // Стефанія Павлишин у своїх працях і висловах сучасників. – Львів: Растр-7, 2015. – С.136 – 141.
 • Різдвяне диво у ореолі музичних гармоній // Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2017. – Ч.1 (23). – C. 166-169.
 • Франц Ксавер Моцарт і Львів // Часопис «Ї» – Вип. 86. Львів епохи Ф.К.Моцарта 1813-1838. – Львів: 2017. – С. 36-56.
 • Вагнер і Людкевич: образ митця-месії в німецькій і українській художній традиції // Ваґнер і Ніцше: до 150-ліття зустрічі: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. Львів, 2018. С.15-18

Біографія

Народилась у м. Львові. Здобула освіту у Львівської державної консерваторії ім. М.Лисенка (історико-теоретичний факультет, 1979), стажувалась в аспірантурі при Київській державній консерваторії ім. П.Чайковського (1983).

Викладала у Дрогобицькому педагогічного інституту ім. І. Франка (1979 — 1987), на кафедрі теорії, історії, гри на музінструментах у 1987 — завідувач кафедри. 1987 — 1991 — доцент кафедри історії музики Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка, з 1991 р. — завідувач кафедри.

Кандидат мистецтвознавства (1985), тема дисертації «Функції програмності у сприйнятті музичного твору»; доктор мистецтвознавства (2001) тема дисертації «Еволюція галицької музичної культури XIX — XX ст.»; професор (1994).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!