Теорія та методика музичного виховання

Тип: Нормативний

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
43Іспит
52Іспит
61.5Немає
71.5Немає
81.5Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
322Кукул О. М.КМО-21
422Кукул О. М.КМО-21
59професор Тайнель  Е. З.КМО-31
69професор Тайнель  Е. З.КМО-31
716професор Тайнель  Е. З.КМО-41
816професор Тайнель  Е. З.КМО-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
310КМО-21Кукул О. М.
410КМО-21Кукул О. М.
57КМО-31професор Тайнель  Е. З.
67КМО-31професор Тайнель  Е. З.
716КМО-41професор Тайнель  Е. З.
816КМО-41професор Тайнель  Е. З.

Опис курсу

Мета курсу зумовлена потребою познайомити студентів з основами сучасної методики музичного виховання дітей в закладах дошкільної освіти; навчити теоретичних основ теорії та методики музичного виховання, сформувати вміння практично застосовувати сучасні педагогічні технології у процесі вивчення музичного мистецтва в загальноосвітній школі.

Завдання:
 сформувати розуміння вікових особливостей музичного розвитку
дітей;
 розкрити закономірності формування музичних смаків і уподобань
дошкільнят;
 засвоїти практичні навички володіння теорією і методикою музичного
виховання в ігрових формах навчання;

 вивчити музичний репертуар з основних видів діяльності дошкільнят;
 розвиток в студентів інтересу і любові до професії вчителя;
 забезпечення майбутніх фахівців необхідною системою знань теорії та
методики музичного виховання:
 вивчення новітніх досягнень культури та передового досвіду,
впровадження його в навчальний процес;
 набуття навичок самоосвіти під час підготовки до практичних,
семінарських занять, аналізу музичного матеріалу, відвідування уроків
музики, репетицій позакласних форм музично-естетичної роботи в
школі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
 основні принципи організації і проведення музично-виховної роботи в закладах дошкільної освіти;
 основні функційні обов’язки музичного керівника, який відповідає за музичний розвиток дошкільнят;
 основні методи і прийоми роботи з музичного розвитку дітей;
 репертуар народних пісень, співаючи їх з відповідною дикцією,
артикуляцією, фразуванням;
 правила традиційного та спрощеного запису нот;
 розуміти музичні терміни, розрізняти композиторські стилі.
вміти:
 правильно планувати і організовувати музичні заняття, години дозвілля, святкові ранки;
 досконало володіти дитячим музичним матеріалом;
 працювати з першоджерелами, з науково-методичною літературою, з хрестоматіями, нотними виданнями;
 моделювати навчальний процес, прогнозувати та коректувати
результати діяльності школярів;
 творчо підходити до вибору найефективніших методів роботи та вміння впроваджувати їх в практику навчальної роботи в залежності від певних умов та обставин.

Рекомендована література

Базова

1. «Дитина» програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. Київ „Освіта", 1993.
2. «Дитячі пісні та речитативи(Українська народна творчість)» Упорядники: Довженко Г.В., Луганська К.М., ред.: Бріцина О.М., Київ „Наукова думка", 1991.
3. «Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку»,Київ, 1991.
4. «Українське дошкілля. Пісні, ігри, ганці, вірші й загадки.», Київ „Музична Україна", 1991.
5. Амлінська Р.С. „Музичні інструменти і іграшки". Київ „Музична Україна",
1986
6. Барабаш О., Калуська Л., Яновоська О., „Свята та розваги в дитячому садку". Київ „Освіта". 1995.
7. Богуш А.. Лисенко Н. „Українське народознавство в дошкільному закладі”. Київ „Виша школа". 1994.
8. Верховинець В.М. „Весняночка. Ігри з піснями". Київ „Музична Україна", 1986
9. Ветлугіна Н.А. „Музичний розвиток дитини.”, Київ „Музична Україна", 1973.
10. Ветлугіна Н.А. Кенеман А.В. „Теорія і методика музичного виховання в дитячому садку". Москва „Просвешение", 1983.
11. Зінич Р. „Ми вчимося співати", Київ „Музична Україна", 1968.
12. Караменко Г.М. Караменко В.М. „Ляльковий театр – дітям. Посібник для вихователів дитячих садків", Київ „Радянська школа", 1986.
13. Колесса Ф. „Шкільний співаник",Київ „Музична Україна", 1991.
14. Кондратюк А. „З вишневого саду. Науково-художні оповідання ", Київ „Молодь", 1991.
15. Кононова Н.Г. „Музично-дидактичні ігри для дошкільнят ", Москва „Просвешение", 1982.
16. Кононова Н.Г. „Навчання дошкільнят гри на дитячих музичних
інструментах", Москва „Просвешение", 1990.
17. Костюк О.Г. „Сприймання МУЗИКИ І ХУДОЖНЯ культура слухача.", Київ „Наукова думка", 1965.
18. Метлов Н.А. „Музика – дітям",Москва „Просвешение". 1985.
19. Музика і рух(3 досвіду роботи музичних керівників)".
20. Рудченко І., Шоломовнч С. „Розваги та театралізовані ігри в дитячому садку ", Київ „Музична Україна", 1986
21. Стельмахович М.Г. „Народна педагогіка.", Київ „Радянська школа", 1986.
22. Степовий Я. „Проліски. Пісні для дітей.",Київ „Мистецтво", 1955.
23. Сухомлинський В.О. „Народження громадянина ", Київ „Радянська школа", 1970.
24. Упорядники: Бекіна С.І., Ломова Т.П., Соковніна М., Москва „Просвешение", 1985.

Допоміжна

1. Апраксіна О. А. Методика музикального воспнтания. – М.; 1983. – 220 С.
2. Асаф'ев В.В. Избранньїе статьи о музьїкальном просвещении и образовании. – Л: 1965. – 143С.
3. Баренбойм Л.А. Музьїкальнос воспитание в Венгрии. – М.: 1983. – 399 С.
4. Баренбойм Л.А. Музьїкальнос воспитание в СССР, Вьіп ІІ – М.: 1985.- 271 с.
5. Баренбойм Л.А. Система детского музикального воспитания Карла Орфа. – Л.: 1970.
6. Верховинець В.М.. Весняночка. Ігри з піснями для дітей дошкільного і молодшого шкільною віку. -К.: 1989. -335 С.
7. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини; – К.: 1978-253 С.
8. Кабалевський Д.Б. Воспитание ума и сердца. – М: 1984.
9. Ковалів В.Я. методика музичного виховання на релятивній основі. – К.: 1973. – 143 С.
10. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України. – К.: 1989. – 133С.
11. Музика в школі: 36. ст. Вип.1 -10. – К.: 1982.-143 С.
12. Падалка Г.М. Учитель, музика, діти.- К.: 1982.
13. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі. – Тернопіль: 2000. – 253 С.
14. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі.
15. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі. – Тернопіль:2000.- 202С.
16. Тайнель Е. 3. Музичне виховання за методом відносної сольмізації. – Дрогобич: 2001. – 208 С
17. Тайнель Е.З. Публіцистична та дидактична спадщина Золтана Кодая. – Дрогобич : 2003.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму