Оркестр народних інструментів, ансамбль скрипалів, бандуристів

Тип: На вибір студента

Кафедра: музичного мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Немає
64Немає
74Залік
85Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
566КМО-31Кайсін  В. В., Гриб О. А.
666КМО-31Довгаль О. О., Скрипченко- Карпінська Є. І.
766КМО-31Кайсін  В. В., Гриб О. А.
866КМО-31Довгаль О. О., Скрипченко- Карпінська Є. І.

Опис курсу

Метою дисципліни є навчити студентів веденню ансамблевого музикування у формі колективної гри, що дозволяє розвинути формування фахових навичок у молодих педагогів-музикантів; виховати навички підпорядкування особистої інтерпретації музичного твору колективному розкриттю художнього змісту виконуваних музичних творів; формування творчої особистості.

Завданнями дисципліни є навчити колективному музичному мисленню, вдосконалити вміння читати незнайомий текст, виховувати інтонаційний і тембральний музичний слух.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • Раціональні методи розучування технічно-складних проблемних фрагментів виконуватих творів;
 • Теорії і практику ансамблево-виконавської майстерності;
 • Особливості ансамблевої сценічної витримки;
 • Основи організації і створення музичних дитячих колективів.

вміти:

 • Поєднувати тембральні особливості свого інструменту в колективному музикування;
 • Застосовувати характерні особливості творів різних жанрів і епох світової і вітчизняної музичної культури;
 • Аналізувати музично-теоретичні та виконавські особливості музичних творів;
 • Адаптувати музичні твори для усіх різновидів музичних колективів;
 • Підбирати та створити репертуар для колективів.

Рекомендована література

 1. Апатский В.Н. Исторя духового музыкально-исполнительского искусства. Крига /В.Н. Апатский. Учебное пособие. – К.: ТОВ “Задруга”, 2012.
 2. Банщиков Г. Законы инструментальной инструментовки. СПб: Композитор, 1999. 240 с.
 3. Баштан С. В. Методика роботи з ансамблем бандуристів. – К.: Муз. Україна, 1982.
 4. Вертков К., Благодатов Г., Язовицкая Э. Атлас музыкальных инструментов народов СССР., (Москва, «Музгиз», 1963)
 5. Гайдабура О., Столярчук Б. “Ритми рівненського джазу”. Навчальний посібник з курсу “Оркестрова література”. – Рівне, 2009
 6. Горват І. Основи джазової інтерпретації. –К.: Музична Україна, 1980.
 7. Гуменюк А. Українські народні музичні інструменти, інструментальні ансамблі та оркестри., – Київ, Тов. для пошир. політ. і наук. знань., Укр.РСР, 1959
 8. Гуцал В. Грає оркестр українських народних інструментів. Методичні поради керівникам самодіяльних колективів., – Київ, «Мистецтво», 1978
 9. Діков Б. Методика навчання гри на духових інструментах / Б. Діков. –Москва, 1962
 10. Дражниця Л.Л. Інструментознавство: навчальний посібник. Львів: ЗУКЦ, 2011
 11. Иванов В. Д. Словарь музыканта-духовика / В. Д. Иванов. –М. : Музыка, 2007.
 12. Ксьондзик О. Музична комунікація в ансамблі: психологічний аспект / О.Ксьондзик // Музикознавчі студії: (збірник статей) / (ред.-упоряд. О.Тракало). – Вип. 16 – Львів, 2007. – с. 187-193. – (Наук. зб. ЛНМА ім.М.В.Лисенка).
 13. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры., Ленинград, «Музыка», 1973
 14. Лисенко М. В. Народні музичні інструменти на Україні. – К.: Мистецтво, 1955.
 15. Молчанова Т. З історії ансамблевого музикування: [моногр.] / Тетяна  Молчанова.  –  Львів:  ЛДМА ім. М.В.Лисенка. – 2005. – 160 с.
 16. Польская И.И. Камерный ансамбль: история, теория, эстетика: [моногр.] / Ирина Польская. – Харьков: ХГАК, 2001. – 396 с.
 17. Пшеничний Д. Аранжування для народних інструментів. – К.: Муз. Україна, 1980.
 18. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах., – Москва, «Музыка», 1975
 19. Хоткевич Г.М. Музичні інструменти українського народу., Харків, 2002
 20. Ященко Л. Державна заслужена капела бандуристів України. – К.: Муз. Україна, 1970.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму