Спеціальність 025 Музичне мистецтво (Хорове диригування)

025 Музичне мистецтво (Хорове диригування), бакалавр

Освітньо-професійна програма (pdf)

Критерії оцінювання творчого конкурсу

 • Освітня програма:

Спеціалізація Хорове диригування є частиною освітніх програм вищих мистецьких закладів, зокрема музичних академій. Нашу освітню програму вирізнятимуть дисципліни, зумовлені сучасними тенденціями та проблемами хорового виконавства. Це поєднання хореографічних композицій та хорового співу як вищого рівня володіння вокальною технікою (дисципліна Сценічна та організаційна майстерність, Хореографічна постановка концертно-хорових номерів), менеджерські навики керівників хорових колективів (дисципліна – Менеджмент в сфері музичного мистецтва), для самостійного забезпечення своїх хорових колективів нотним репертуаром (дисципліна – Основи комп’ютерного ното запису), та Культура сценічного мовлення.

 • Потенційне місце праці:

Бакалаври музичного мистецтва можуть працювати у навчальних закладах та державних організаціях мистецького спрямування, мистецьких колективах, філармонії, в оперному та драматичному театрах.

Основні посади: викладач хорових дисциплін, артист хору, хормейстер, диригент, керівник хору (фольклорного ансамблю), асистент диригента, асистент хормейстера, музичний керівник, викладач початкових спеціалізованих мистецьких закладів.

 • Базова музична освіта:

Наші абітурієнти – випускники повної загальної середньої освіти із середньою спеціалізованою музичною освітою або підготовкою в обсязі освітньої програми підготовки фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра зі спеціальності 025 Музичне мистецтво.

 • Дисципліни освітньої програми:

Фахові дисциплін: сольфеджіо, гармонія, поліфонія, аналіз музичних форм, історія української та зарубіжної музики, музична педагогіка, музична психологія.

Практика в навчанні займає великий обсяг часу, саме на практикування звернено особливу увагу у цій освітній програмі. Студенти проходять навчальну практику в дитячому, аматорському, професійному хорах. Вивчають та вправляються у диригуванні, проходять хоровий клас та практичну роботу з хором, методику роботи з хором, хорознавство, аранжування, додатковий музичний інструмент, сольний спів, читання хорових партитур та ін.

Серед нових дисциплін лекційні курси присвячені проблемам окремих виконавських стилів у хоровій практиці, локальним хоровим школам та певним історичним періодам в розвитку хорової музики:

 • історія диригентсько-хорового мистецтва Галичини,
 • зарубіжна хорова література XX-XXI століття,
 • історія та теорія українського народнопісенного виконавства,
 • засади історично інформованого виконавства,
 • вокально-стилістичні особливості середньовічного виконавства,
 • структура літургійного співу.

Простір: Факультет культури і мистецтв займає колишнє приміщення монастиря бернардинів збудованого ще на початку XVII століття. Індивідуальні заняття проходитимуть у класах-келіях, репетиції хору у Хоркласі, наукові засідання та круглі столи відбуваються в аудиторії Леся Курбаса, а відкриття конференцій, презентація наукових видань та музично-творчі вечори – в концертному залі ім. А. Кос-Анатольського.

 • Мобільність:

В рамках національної кредитної мобільності у межах освітньої програми запланована співпраця із Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка, Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника, Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Львівською національною музичною академією ім. М. Лисенка. Міжнародна кредитна мобільність у рамках програми Erasmus+.

 • Наші викладачі:

Професійні дисципліни викладатимуть провідні музикознавці, доктори та кандидати мистецтвознавства, індивідуальні заняття зі спеціальності та теоретичні диригентсько-хорові дисципліни викладатимуть практикуючі диригенти-хормейстери.

Дубровний Тарас Миколайович – доцент, в. о. завідувача кафедри музикознавства та хорового мистецтва; професор Сиротинська Наталія Ігорівна; доцент Чучман Василь Мар’янович; доцент Ферендович Мар’яна Василівна; доцент, заслужений працівник культури Демцюх Зеновій Миколайович; доцент, заслужений працівник культури Камінська Марія Михайлівна;  доцент, заслужений працівник освіти Телюк Михайло Андрійович; доцент Коломиєць Ольга Ігорівна; старший викладач Мельничук Оксана Йосипівна;  старший викладач Кушніренко Ольга Андріївна; кандидати мистецтвознавства Патер Анастасія Романівна, Младенова Тетяна Валеріївна, асистенти кафедри Баран Орест Михайлович, Ключинська Наталія Василівна.

Викладачі кафедри відомі диригенти-хормейстери та діячі української культури:

Демцюх З. М. – диригент, педагог, Заслужений працівник культури України. Керував хоровими колективами: дитячим хором «Пролісок» (1976-1979), хоровою капелою студентів Львівської політехніки (1979-1985), студентським та викладацьким хором Львівського музично-педагогічного училища ім. Ф. Колесси (1972-2000), засновник, художній керівник і головний диригент хорової капели «Антей» (1984-2005), диригент чоловічого вокального ансамблю «Солісти Львова» (з 2001). Протягом багатьох років був членом Національної всеукраїнської музичної спілки.

Камінська М. М. – диригент, педагог, Заслужений працівник культури України. Керувала хоровими колективами: чоловічий хор викладачів та студентів Львівського лісотехнічного інституту, була хормейстером чоловічого хору «Буревісник», керує мішаним хором студентів Львівського національного університету ім. І. Франка.

Телюк М. А. – диригент, регент, педагог, Заслужений працівник освіти України. Багаторічний керівник чоловічого хору Львівського музично-педагогічного училища ім. Ф. Колесси.

Чучман В. М. – диригент, педагог. Хормейстер вокально-хореографічного ансамблю «Веселі черевички» (з 1996 р.), керівник вокального ансамблю «Менестрелі» (1997-2004), регент хору Львівської православної богословської академії (2007-2012), з 2003 року – керівник заслуженої хорової капели України «Боян» ім. Є. Вахняка. Є постійним членом оргкомітету різдвяного фестивалю «Велика коляда» (Львів).

Ферендович М. В. – хоровий диригент, педагог. Керувала колективами: хормейстер Народного дитячого ансамблю пісні і танцю «Писанка» (з 2007 р.), хормейстер Народної хорової капели Львівського національного аграрного університету «Джерела Розточчя» (2001-2009), хормейстер Заслуженої академічної капели України «Трембіта» (2005-2007), керівник хору молодших і старших класів дублінської дитячої школи мистецтв (2007-2010), з 2010 року – хормейстер Галицького академічного камерного хору.

Мельничук О. Й. – диригент, педагог. Упродовж своєї диригентської діяльності працювала з різними професійними, навчальними та аматорськими хоровими колективами: державною заслуженою академічною хоровою капелою «Трембіта» (2000-2005), студентськими хорами музично-педагогічного училища ім. Ф. Колесси (1983-2004), народною хоровою капелою «Заграва» львівського Будинку вчителя (1978-1979), молодіжним хором львівського палацу залізничників (1979-81), студентським хором Львівського інституту банківської справи (1997-2000).  З 2000 року до тепер є художнім керівником народного дівочого хору «Ліра».