ПРОГРАМА ЗВІТНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ за 2017 рік

22.01.2018 | 13:07

Шановні колеги!

До Вашої уваги – П  Р  О  Г  Р  А  М  А   ЗВІТНОЇ  НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

УНІВЕРСИТЕТУ за 2017 рік

 

Джерело

 

СЕКЦІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

Аудиторія ім. Володимира Труша, вул. Валова, 18

 

Керівник секції – доц. Крохмальний Р.О.

Секретар секції – ст. викл. Кушніренко О.А.

 

П л е н а р н е  з а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 00 хв

 

 1. Про наукову роботу факультету культури і мистецтв у 2017 р.

Завдання та перспективи на 2018 р.

Доц. Крохмальний Р.О.,    доц.Біловус Г.Г.

 

 

Підсекція БІБЛІОТЕЧНОЇ та ІНФОРМАЦІЙНОЇ СПРАВИ

 

Аудиторія 18, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – доц. Демчук Н.Р.

Секретар підсекції – ст. викл. Пугач Л.Ю.

 

З а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 30 хв

 

 1. Естетичні виміри інформаційних технологій. Доц. Крохмальний Р.О.
 2. Комунікативно-теоретична проблема феномену читання у системі українського книгознавства першої половини XX ст. Доц. Демчук Н.Р.
 3. Культурно-освітні пріоритети діяльності західноукраїнських персоналій: біобібліографічний ракурс (за публікаціями газети “Наші дні”(1941-1944). Доц. Біловус Г.Г.
 1. Видавничо-книготорговельні каталоги книгарні Наукового товариства

імені Шевченка 20- 30-х років ХХ ст. як бібліографічне джерело. Ст. викл. Рибчинська Н.А.

 1. Оформлення бібліографічних списків друкованих видань у Галичині

в міжвоєнний період (на прикладі матеріалів газети “Діло”). Асист. Сирота Л.Б.

 1. Організація та діяльність філій Товариства імені Михайла Качковськогов Коломиї та Дрогобичі (1903-1912). Ст. викл. Пугач Л.Ю.
 1. Товариство імені М. Качковського на межі 70-80-х років ХІХ ст.: організаційне становлення та розвиток видавничої діяльності.     Асист. Седляр О.В.
 1. Бібліотекар Михайло Павлик: шлях у професію. Асист. Чирук Є.Г.
 2. Роль дитячих бібліотек у піднесенні культурно-освітнього рівня читачів (за матеріалами періодичної преси Галичини першої половини ХХ ст.). Асист. Білоусова Р.З.
 1. Партнерство як надійний шлях розвитку бібліотек. Ст. викл. Цвіркун І.О.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ (ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ)

 

Аудиторія 13, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – проф. Козаренко О.В.

Секретар підсекції – доц. Белінська Л.С.

 

З а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 30 хв

 

 1. Синергія соціокультурного простору міста. Проф. Козаренко О.В.
 2. Шляхетська культура в Галичині: європейський контекст, когерентність

та значення.  Доц. Белінська Л.С.

 1. Збереження традиційних реліктів культури лемків в умовах глобалізації. Доц. Данилиха Н.Р.
 2. Синергія творення та сприйняття музичних творів. Проф. Павлій Г.І.
 3. Майстер-школи живопису у Віденській академії початку ХХ ст. Доц. Купчинська Л.О.
 4. Польсько-українська спадщина доктора Аполінарія Тарнавського. Доц. Жовтанецький О.М.
 5. Акультурація в європейському соціокультурному просторі нерезидентів.Асист. Шевчук А.В.
 6. “Выбранные места из переписки с друзьями” Миколи Гоголя та їхня сучасна рефлексія. Асп. Мішин В.В.

 

 


ПІДСЕКЦІЯ МУЗИКОЗНАВСТВА ТА ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА

 

Аудиторія 10, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – проф. Медведик Ю.Є.

Секретар підсекції – доц. Салдан С.О.,

                                 ст. викл. Мельничук О.Й.

 

З а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 30 хв

 

 1. Духовний стих кінця XV-XVI ст. як феномен української паралітургійної музично-поетичної творчості: текстологія, генезис. Проф. Медведик Ю.Є.
 2. “Кітч-музика” Валентина Сільвестрова як зразок “нової” простоти композиторів-авангардистів останньої третини ХХ ст.

     Доц. Дубровний Т.М.

 1. Роль меценатів у розвитку музичної культури в Україні.

     Доц. Пасічник В. П.

 1. Духовні засади музичної евритмії. Доц. Салдан С.О.
 2. Вивчення світової музики в основних освітньо-наукових осередках США: коло методологічних питань та їхнє методичне рішення.

     Доц. Коломиєць О.І.

 1. Впровадження вибіркової дисципліни в навчальний процес

(курс поп зарубіжної музики ХХ ст.). Ст. викл. Кушніренко О.А.

 1. Значення вокально-хорового мистецтва у житті незрячих людей. Ст. викл. Мельничук О.Й.
 2. Творчі контакти диригента Євгена Вахняка з львівськими композиторами. Асист. Чучман В.М.
 3. Педагогічна майстерність диригента в роботі з хоровим класом. Асист. Теодорович С.О.
 4. Євген Вахняк – основоположник, засновник народного хорового колективу “Львівський Боян”. Доц. Ковбасюк М. Ю.
 5. “Кобзар” Адамцевич Євген – співець епохи. Асист. Баран О.М.
 6. Впровадження сучасних педагогічних технологій для активізації самостійної творчо-пошукової роботи студентів у хоровому класі. Ст. викл. Білоус О.І.
 7. Духовна творчість українських композиторів кінця ХІХ ст.

     Доц. Демцюх З.М.

 1. Стан і проблеми сакрального хорового мистецтва як чинника формування духовності студентської молоді. Доц. Камінська М.М.

 

 1. Хоровий спів як жанр музичного мистецтва. Доц. Телюк М.А.
 2. Родина диригентів Кінальських у хоровому житті Львова першої третини ХХ ст. Асист. Ферендович М.В.
 3. Комунікативні та виховні завдання сакральної музики в контексті сучасної філософсько-богословської думки. Асист. Патер А.Р.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

 

Актова зала ім. А. Кос-Анатольського, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – проф. Тайнель Е.З.

Секретар підсекції – доц. Величко О.Б.

 

З а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 30 хв

 

 1. Проблеми загального музичного виховання в українських загальноосвітніх школах на початку ХХІ ст. Проф. Тайнель Е.З.
 2. Духовна атмосфера Львова ХІХ ст. Проф. Кияновська Л. О.
 3. Виконавські традиції композиторів романтиків ХІХ ст. Доц. Величко О.Б.
 4. Проведення музичних зразків у ансамблевому викладі в роботу вчителів музичного мистецтва західного регіону. Ст. викл. Юзюк Н.Ф.
 5. Інноваційні технології та їх використання в загальній музичній освіті

ХХІ ст. Доц. Жигаль З.М.

 1. Особливості музичного життя Стрийщини в кінці ХХ ст.

Доц. Король О.М.

 1. Фортепіанні твори сучасних західноукраїнських композиторів у педагогічному репертуарі вищих навчальних закладів.

Асист. Соланський С.С.

 1. Інструментальна підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва в класі бандури. Асист. Гриб О.А.
 2. Особливості перекладу класичних творів для струнних ансамблів. Асист. Скрипченко Є.І.
 3. Труднощі опрацювання музичних творів у межах дисципліни “Концертмейстерський клас”. Асист. Сидорець Т.В.
 4. Філософські основи музики в працях Фрідріха Ніцше.

     Асист. Швецова М.М.

 1. Проблеми вокального розвитку студентів-акторів. Ст. викл. Бень Г.Л.

 

 

ПІДСЕКЦІЯ ТЕАТРОЗНАВСТВА

 

Аудиторія ім. Леся Курбаса, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – проф. Козак Б.М.

Секретар підсекції – доц. Гарбузюк М.В.

 

З а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 30 хв

 

 1. Вистава “Камінний хрест” за новелами Василя Стефаника на сцені Коломийського драматичного театру (1990). Проф. Козак Б.М.
 2. “Карпатські верховинці” Юзефа Коженьовського: прапрем’єра на польській сцені у Львові (1844) в оцінках сучасників. Доц. Гарбузюк М.В.
 3. Формування театрально-критичного дискурсу у Львівській пресі

(1941-1944). Доц. Максименко С. М.

 1. Культурне життя семінаристів Львівської духовної семінарії

1830-1850 років. Доц. Циганик М. І.

 1. Жіночий голос Софії Карафи Корбут. Доц. Когут Г.В.
 2. Постановка п’єси “Учитель” Івана Франка на сцені Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва. Доц. Баша О.П.
 3. Український театр у Східній Галичині 1918-1939 років. До питання періодизації та типологізації. Ст. викл. Лаврентій Р.Я.
 4. Традиційні та модерні мотиви на сцені театру товариства “Руська бесіда” у драматургії Івана Франка (1893-1895). Ст. викл. Рой У.В.
 5. Юліан Дорош – зачинатель українського кіномистецтва в Галичині: архівні пошуки. Асист. Патрон І.В.
 6. Балет “Лускунчик” Петра Чайковського у сценографії Євгена Лисика (Львівський академічний театр опери та балету, 1986 р.).

     Асист. Романюк М.В.

 1. Особистість актора у театрально-критичному дискурсі української преси Галичини 20-30 років ХХ ст. Асист. Роса-Лаврентій С.І.
 2. Сучасний критичний театр в Україні: проекти, вистави та постаті.

     Асист. Ільницька Л.М.

 

 


ПІДСЕКЦІЯ ХОРЕОГРАФІЇ (ХОРЕОЛОГІЇ)

 

Аудиторія 40, вул. Валова, 18

 

Керівник підсекції – проф. Петрик О.О.

Секретар підсекції –  доц. Плахотнюк О.А.

 

З а с і д а н н я – 8 лютого, 10 год 30 хв

 

 1. Національно-культурні товариства західних областей УРСР в антикомуністичному русі на зламі 80-90-х років ХХ ст. Проф. Чура В.І.
 2. Олександра Щурат – представниця модерністської школи танцю Галичини. Доц. Плахотнюк О.А.
 3. Завдання концертмейстера фольклорно-танцювального колективу у збереженні традицій національної культури. Доц. Кундис Р.Ю.
 4. Львів від карнавалу стародавнього міста до першого конкурсу бального танцю. Доц. Шіт Т.Р.
 5. Українська хореографія у контексті європейської культури: творчість

Євгена Лисика. Доц. Дем’янчук А.Л.

 1. Термінологія хореографічного мистецтва з огляду на лексикографічну практику. Доц. Луньо П.Є.
 2. Історичний ракурс творчості модерн-балету “Акверіас” кінець

ХХ – початок ХХІ ст. Доц. Лань О.Б.

 1. Роль концертмейстера-піаніста у творчому вихованні класичного танцівника. Доц. Заборовська Т.В.
 2. Створення оригінальних хореографічних постановок українського академічного народного танцю. Асист. Шкутяк Т.М.
 3. Новаторство поглядів і ключовий підхід до виховання тіла танцівника

Мерса Кенінгема. Асист. Шкутяк І.Є.

 1. Вплив творів образотворчого мистецтва на створення хореографічних образів. Асист. Кіптілова Н.В.
 2. Особливості сучасної української народної хореографії.

     Асист. Колесник С.І.

 1. Виникнення і розвиток феномену класичної балетної школи Франції та Італії. Асист. Сидорук С.М.
 2. Роль творчості українських композиторів у ґенезі національного балетного театру. Асист. Настюк О.І.
 3. Національні особливості рецепції афро-джаз танцю. Асист. Холов Т.І.
 4. Контактна імпровізація як реабілітація танцівника.

Асист. Скорубська Х.Ю.