Інформація до розкладу занять студентів 3-го курсу заочної форми навчання щодо викладання дисциплін вільного вибору студента 1-й семестр 2020-2021 н.р. для студентів факультетів: економічного, журналістики, культури і мистецтв, юридичного

05.12.2020 | 21:32

розклад

КурсНазва дисципліни/ викладач/ кафедра/факультетПосилання на електронний ресурс щодо вивчення дисципліни та контактні дані викладачаЧас проведення
1.ІІІЕкономіка природокористування

Доц. Рожко І.М.//

Рац. викор. природ. ресур. і охорони природи// географічний

іgor_rozhko@ukr.net телефон 0971450106

Поклик: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6ef56d6324f94ec581e4886a6f80a14c%40thread.tacv2/1606423675089?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22518377e8-33c8-44ef-a0a5-b05c49883350%22%7d

 

09.12.2020

18.10 (лек)

19.40. (лек)

 

10.12.2020

18.10 (лек)

19.40 (практ)

 

11.12.2020

19.40 (практ)

 

Залік 17.12.2020

9.00

 

2.ІІІСучасне візуальне й інформаційне мистецтво

 Доц. Яценко Г. В. // Української преси

// журналістики

acenko-galyna@i.ua, телефон – 0965914117

Поклик: https://zoom.us/j/6856481344?pwd=WElVVWR6YllaK0JKLzRtMFlXME1tUT09 Ідентифікатор конференції: 685 648 1344 Код доступу: 7K2hBJ

3ІІІІсторичні пам`ятки Галичини

Доц. Масик Р.В.// Історичного краєзнавства// історичний

Поклик: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a91d1a8bf4572470fa5b47a59408120b2%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=92240bc5-8ff4-41e8-964a-272451fb774a&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

 

0677228926

roman.masyk@lnu.edu.ua

4ІІІМистецтвознавство//

Доц. Дем`янчук А.Л.// Режисури та хореографії// культури і мистецтв

Поклик: https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5?threadId=19:7b9e276992f246fbaa9a97abb63ca7db@thread.tacv2&ctx=channel

Ввійти в Teams можна через корпоративну пошту https://outlook.office365.com/

З повагою, А.Дем’янчук

 

 

Дем’янчук Андрій Львович – тел. +380 67 753 1977, andriy.demyanchuk@lnu.edu.ua

Факультет культури і мистецтв, кафедра режисури та хореографії

https://kultart.lnu.edu.ua/department/rezhysury-ta-khoreohrafii