Ковбасюк Андрій Михайлович

Посада: доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Телефон (робочий): (032) 239-42-96

Електронна пошта: andriy.kovbasyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія, теорія і практика вокального мистецтва

Курси

Публікації

 1. Andriy Kovbasiuk, Svitlana Yashnyk, Valentyna Kharlamenko, Halyna Hirnyak, Iryna Leshchenko, Bogdan Nosach. Psychometric measurement of abilities as the basis of an individual intellectual resource of a student // International Journal of Management (IJM) – Scopus Indexed. Volume 11, Issue 5, May 2020.
 2. Ковбасюк А. Спадкоємність пісенно-фольклорної традиції в музичному житті Львова кінця ХІХ–ХХ століть. Молодь і ринок. Дрогобич: Коло, 2018.  № 2. С. 33-37.
 3. Ковбасюк А. Українська пісенно-фольклорна складова музичного життя Львова кінця ХІХ-ХХ століть. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2017. Вип.17. С. 53-60.
 4. Ковбасюк А. Ментальні основи української співучості. Молодь і ринок. Дрогобич: Коло, 2014. Вип. 12 (119). С. 51-55.
 5. Ковбасюк А. Фонетичний аспект мовної інтонації та її реалізація у вокальному виконанні. Проблеми педагогічних технологій: Збірник наукових праць. Луцьк: Твердиня, 2013. Вип. 5. С. 32-36.
 6. Ковбасюк А. Львівська вокальна школа та педагогічна діяльність її представників другої половини ХХ століття. Молодь і ринок. Дрогобич: Коло, 2013. № 11 (106). С. 158-162.
 7. Ковбасюк А. Пісні нашого народу. Обробки українських народних пісень для баритона. Навчально-методичний посібник. Львів, 2013. 80 с.
 8. Ковбасюк А. Педагогічна діяльність співаків другої половини ХХ ст. в контексті розвитку Львівської вокальної школи. Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. Луганськ, 2013. № 10(260).  С. 87-93.
 9. Ковбасюк А. Фонетика мови та її вплив на спів. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2012.  Вип.11. С. 117-122.
 10. Ковбасюк А. Вплив вокально-хорового виконавства на формування традицій та індивідуального стилю співака. Молодь і ринок. Дрогобич: Коло, 2012. Вип. 67. С. 127-131.
 11. Ковбасюк А. Фонетика мовлення як передумова розвитку вокального апарату співака. Українська культура: сучасне, минуле, шляхи розвитку: Зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне: РДПУ, 2012. Вип.17. С. 217-220.
 12. Ковбасюк А. Значення народної пісні в розвитку вокальних навичок співаків. Молодь і ринок. Дрогобич: Коло, 2010. Вип. 3. С. 150-154.
 13. Ковбасюк А. Особливості розвитку вокального мистецтва в західному регіоні України. Проблеми педагогічних технологій: Збірник наукових праць. Луцьк: Твердиня, 2010. Вип. 2. С. 92-98.
 14. Ковбасюк А. Українська народна пісня у виконавській творчості українських співаків. Вокальне мистецтво: історія та сучасність: Зб. Статей. Серія: виконавське мистецтво.  Львів: «Сполом», 2010. Вип. 24. С. 110-121.
 15. Ковбасюк А. Значення пісенного фольклору в становленні та естетичному вихованні співаків львівської вокальної школи. Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця, 2009. С. 99-103.
 16. Ковбасюк А. Значення фольклорних зразків у процесі формування співочих навичок вокалістів. Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. статей. Вип. ХХVI. Ч. І. Мелітополь: видавництво «Сана», 2009. С. 130-133.
 17. Ковбасюк А. Вплив пісенного фольклору на розвиток вокальних навичок співаків. Молодь і ринок. Дрогобич: Коло, 2006. Вип. 8. С. 115-119.
 18. Ковбасюк А. Фонетика украинского языка и ее влияние на вокальное исполнение. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота, 2016. С. 89-94.

Біографія

Ковбасюк Андрій Михайлович

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва.

2000 р. — закінчив Дрогобицьке державне музичне училище ім. В. Барвінського по класу скрипки (2000р.).

2006 р. — закінчив музично-педагогічний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.

2007р. — закінчив вокальний факультет Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка та здобув рівень «Магістра» за кваліфікацією «Оперний співак, камерний співак, викладач вокалу».

2007 р. —був учасником 15-х зимових вокальних курсів (майстер-клас) проф. Хрістіана Ельцнера у м. Душніки (Польща) та отримав диплом.

Упродовж 2007–2010 рр. навчався в аспірантурі Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка.

2007 р.—асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. І. Франка (дисципліни «Вокал» для студентів спеціальності «Театральне мистецтво» (акторське мистецтво) та «Постановка голосу» для студентів спеціальності «Музичне мистецтво».

2017 р. — захистив кандидат кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (спеціальність 17.00.03 «Музичне мистецтво») «Український пісенний фольклор у професійному формуванні вокаліста (на прикладі Львівської вокальної школи другої половини ХХ – початку ХХІ століття)» в Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової (наук. керівник проф. Л. Кияновська).

2017 р. – доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!