Ковбасюк Андрій Михайлович

Курси

Публікації

Andriy Kovbasiuk, Svitlana Yashnyk, Valentyna Kharlamenko, Halyna Hirnyak, Iryna Leshchenko, Bogdan Nosach. Psychometric measurement of abilities as the basis of an individual intellectual resource of a student // International Journal of Management (IJM) – Scopus Indexed. Volume 11, Issue 5, May 2020.

Ковбасюк А. Спадкоємність пісенно-фольклорної традиції в музичному житті Львова кінця ХІХ–ХХ століть. Молодь і ринок. Дрогобич: Коло, 2018.  № 2. С. 33-37.

Ковбасюк А. Українська пісенно-фольклорна складова музичного життя Львова кінця ХІХ-ХХ століть. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2017. Вип.17. С. 53-60.

Ковбасюк А. Ментальні основи української співучості. Молодь і ринок. Дрогобич: Коло, 2014. Вип. 12 (119). С. 51-55.

Ковбасюк А. Фонетичний аспект мовної інтонації та її реалізація у вокальному виконанні. Проблеми педагогічних технологій: Збірник наукових праць. Луцьк: Твердиня, 2013. Вип. 5. С. 32-36.

Ковбасюк А. Львівська вокальна школа та педагогічна діяльність її представників другої половини ХХ століття. Молодь і ринок. Дрогобич: Коло, 2013. № 11 (106). С. 158-162.

Ковбасюк А. Пісні нашого народу. Обробки українських народних пісень для баритона. Навчально-методичний посібник. Львів, 2013. 80 с.

Ковбасюк А. Педагогічна діяльність співаків другої половини ХХ ст. в контексті розвитку Львівської вокальної школи. Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. Луганськ, 2013. № 10(260).  С. 87-93.

Ковбасюк А. Фонетика мови та її вплив на спів. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2012.  Вип.11. С. 117-122.

Ковбасюк А. Вплив вокально-хорового виконавства на формування традицій та індивідуального стилю співака. Молодь і ринок. Дрогобич: Коло, 2012. Вип. 67. С. 127-131.

Ковбасюк А. Фонетика мовлення як передумова розвитку вокального апарату співака. Українська культура: сучасне, минуле, шляхи розвитку: Зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне: РДПУ, 2012. Вип.17. С. 217-220.

Ковбасюк А. Значення народної пісні в розвитку вокальних навичок співаків. Молодь і ринок. Дрогобич: Коло, 2010. Вип. 3. С. 150-154.

Ковбасюк А. Особливості розвитку вокального мистецтва в західному регіоні України. Проблеми педагогічних технологій: Збірник наукових праць. Луцьк: Твердиня, 2010. Вип. 2. С. 92-98.

Ковбасюк А. Українська народна пісня у виконавській творчості українських співаків. Вокальне мистецтво: історія та сучасність: Зб. Статей. Серія: виконавське мистецтво.  Львів: «Сполом», 2010. Вип. 24. С. 110-121.

Ковбасюк А. Значення пісенного фольклору в становленні та естетичному вихованні співаків львівської вокальної школи. Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця, 2009. С. 99-103.

Ковбасюк А. Значення фольклорних зразків у процесі формування співочих навичок вокалістів. Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. статей. Вип. ХХVI. Ч. І. Мелітополь: видавництво «Сана», 2009. С. 130-133.

Ковбасюк А. Вплив пісенного фольклору на розвиток вокальних навичок співаків. Молодь і ринок. Дрогобич: Коло, 2006. Вип. 8. С. 115-119.

Ковбасюк А. Фонетика украинского языка и ее влияние на вокальное исполнение. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота, 2016. С. 89-94.

Біографія

Ковбасюк Андрій Михайлович

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва.

 

2000 р. — закінчив Дрогобицьке державне музичне училище ім. В. Барвінського по класу скрипки (2000р.).

2006 р. — закінчив музично-педагогічний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.

2007р. — закінчив вокальний факультет Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка та здобув рівень «Магістра» за кваліфікацією «Оперний співак, камерний співак, викладач вокалу».

2007 р. —був учасником 15-х зимових вокальних курсів (майстер-клас) проф. Хрістіана Ельцнера у м. Душніки (Польща) та отримав диплом.

Упродовж 2007–2010 рр. навчався в аспірантурі Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка.

2007 р.—асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. І. Франка (дисципліни «Вокал» для студентів спеціальності «Театральне мистецтво» (акторське мистецтво) та «Постановка голосу» для студентів спеціальності «Музичне мистецтво».

2017 р. — захистив кандидат кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (спеціальність 17.00.03 «Музичне мистецтво») «Український пісенний фольклор у професійному формуванні вокаліста (на прикладі Львівської вокальної школи другої половини ХХ – початку ХХІ століття)» в Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової (наук. керівник проф. Л. Кияновська).

2017 р. – доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!