Ковбасюк Андрій Михайлович

Курси

Публікації

 1. Вплив пісенного фольклору на розвиток вокальних навичок співаків // Молодь і ринок. Вип. 8. –  Дрогобич: Коло, 2006. – С. 115-119.
 2. Значення фольклорних зразків у процесі формування співочих навичок вокалістів // Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. статей. Вип. ХХVI. Ч. І. – Мелітополь: видавництво «Сана», 2009. – С. 130-133
 3. Значення пісенного фольклору в становленні та естетичному вихованні співаків львівської вокальної школи // Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Вінниця, 2009. – С. 99-103
 4. Значення народної пісні в розвитку вокальних навичок співаків // Молодь і ринок. Вип. 3. –  Дрогобич: Коло, 2010.  – С. 150-154
 5. Особливості розвитку вокального мистецтва в західному регіоні України Проблеми педагогічних технологій: Збірник наукових праць. Вип. 2. – Луцьк: Твердиня, 2010. – С.   92-98
 6. Українська народна пісня у виконавській творчості українських співаків // Вокальне мистецтво: історія та сучасність. Зб. Статей. Серія: виконавське мистецтво. – Вип. 24. – Львів: «Сполом» , 2010. – С.        110-121
 7. Фонетика мови та її вплив на спів         // Вісник Університету. Серія: мистецтвознавство. Вип.11. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2012.  – С.117-122
 8. Фонетика мовлення як передумова розвитку вокального апарату співака // Українська культура: сучасне, минуле, шляхи розвитку: Зб. наук. праць:наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. Вип.17. – Рівне: РДПУ, 2012. – С. 217-220
 9. Вплив вокально-хорового виконавства на формування традицій та індивідуального стилю співака // Молодь і ринок. Вип. 67. – Дрогобич: Коло, 2012.  – С.   127-131
 10. Фонетичний аспект мовної інтонації та її реалізація у вокальному виконанні          // Проблеми педагогічних технологій: Збірник наукових праць. Вип. 5. – Луцьк: Твердиня, 2013.  – С. 32-36
 11. Педагогічна діяльність співаків другої половини ХХ ст. в контексті розвитку Львівської вокальної школи // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. – Луганськ, 2013 . – № 10(260).  – С. 87-93.
 12. Львівська вокальна школа та педагогічна діяльність її представників другої половини ХХ століття // Молодь і ринок. ‒ Дрогобич: Коло, 2013 ‒ № 11-(106).         – С. 158-162
 13. Пісні нашого народу. Обробки українських народних пісень для баритона. Навчально-методичний посібник. ‒ Львів, 2013. ‒  80 с.
 14. Ментальні основи української співучості       // Молодь і ринок. Вип. 12 (119). –  Дрогобич: Коло, 2014.  – С. 51- 55
 15. Фонетика украинского языка и ее влияние на вокальное исполнение  // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота, 2016.  ISSN 1997-292X.  – С.89 – 94
 16. Українська пісенно-фольклорна складова музичного життя Львова кінця ХІХ-ХХ століть // Вісник Університету. Серія: мистецтвознавство. Вип.17. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2017.  – С. 53-61
 17. Спадкоємність пісенно-фольклорної традиції в музичному житті Львова кінця ХІХ–ХХ століть // Молодь і ринок. ‒ Дрогобич: Коло, 2018.   – С. 78-83

Біографія

Ковбасюк Андрій Михайлович

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва.

 

2000 р. — закінчив Дрогобицьке державне музичне училище ім. В. Барвінського по класу скрипки (2000р.).

2006 р. — закінчив музично-педагогічний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.

2007р. — закінчив вокальний факультет Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка та здобув рівень «Магістра» за кваліфікацією «Оперний співак, камерний співак, викладач вокалу».

2007 р. —був учасником 15-х зимових вокальних курсів (майстер-клас) проф. Хрістіана Ельцнера у м. Душніки (Польща) та отримав диплом.

Упродовж 2007–2010 рр. навчався в аспірантурі Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка.

2007 р.—асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. І. Франка (дисципліни «Вокал» для студентів спеціальності «Театральне мистецтво» (акторське мистецтво) та «Постановка голосу» для студентів спеціальності «Музичне мистецтво».

2017 р. — захистив кандидат кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (спеціальність 17.00.03 «Музичне мистецтво») «Український пісенний фольклор у професійному формуванні вокаліста (на прикладі Львівської вокальної школи другої половини ХХ – початку ХХІ століття)» в Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової (наук. керівник проф. Л. Кияновська).

2017 р. – доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!