Засідання вченої ради факультету культури і мистецтв

23.03.2016 | 12:10

ЗАСІДАННЯ
вченої ради факультету культури і мистецтв

23.03. 2016 р.  15.00
вул. Валова, 18,  ауд. ім. В.Труша

Порядок денний:

1.Про навчальні плани допов. доц. Крохмальний Р.О.
2.Про склад Науково-методичної ради факультету допов. проф. Медведик Ю.Є.
3.Про рейтинги Університету допов. доц. Крохмальний Р.О.
4.Про заходи до святкування Міжнародного дня театру (27 березня). Висунення претендентів на іменні стипендії допов. проф. Козак Б.М.
6. Про стан підготовки кваліфікаційних бакалаврських робіт студентів ІV курсів, дипломних робіт студентів V курсів та курсових робіт студентів ІІ-ІІІ курсів усіх спеціальностей і спеціалізацій факультету культури і мистецтв
допов. завідувачі кафедр
7. Про стан підготовки студентської наукової конференції.
допов. ст. викл. Лаврентій Р.Я.
8. Про організаційну, навчально-методичну, наукову, творчу та виховну роботу кафедри хорового співу (створення комісії). допов. доц. Крохмальний Р.О.
9. Звіт про проходження практик на кафедрах факультету культури і мистецтв.
допов. завідувачі кафедр
9.Про відкриття аспірантури
допов. доц. Крохмальний Р.О.
10. Різне