Засідання вченої ради факультету культури і мистецтв

23.01.2018 | 14:42

ЗАСІДАННЯ
Вченої ради факультету культури і мистецтв
понеділок 29 січня 2018 року
Початок о 13:30

ауд. ім.В.Труша

Порядок денний:

1.Звіт голови ЕК.                        допов.голова ЕК

2.Звіт кафедри бібліотекознавства і бібліографії про наукову, навчальну, виховну та профорієнтаційну роботу

допов.  зав.кафедри,  голова комісії.

3.Пропозиції кафедр щодо проектів державних стандартів освіти

допов.  зав.кафедри

4.Про успішність студентів за підсумками зимової сесії і про вибіркові дисципліни.  

                                                                                                                                             допов.  заст.декана Циганик М.І.

5.Про наповнення інтернет-сторінок кафедр і викладачів факультету                                        допов.  зав.кафедри

 

6.Про склад комісій для організації вступної кампанії -2018                                                        доповзав.кафедр

7.Різне.