Запрошення на презентацію монографії Алли Швець про Наталю Кобринську

14.09.2018 | 11:55

В рамках 25 Форуму видавців у Львові 20 вересня 2018 р. запрошуємо на презентацію монографії Алли Швець «Жінка з хистом Аріадни: Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах», присвяченої 100-річчю Союзу Українок.
Локація: Кав’ярня «Львівська копальня кави» (площа Ринок, 10).
Організатори: Інститут Івана Франка НАН України, Центр жіночих студій Українського Католицького Університету, ВГО Союз Українок.
Модератор: Святослав Пилипчук.

У першій в українському літературознавстві комплексній інтелектуальній біографії Наталії Кобринської розкрито різні виміри її життєвого світу ― психологічний, соціокультурний, світоглядний, генераційний, творчий. На основі введених до наукового обігу архівних матеріалів (листування, мемуарів, автобіографічних текстів) реконструйовано ментальний образ письменниці, висвітлено невідомі досі віхи її життєпису. Постать Н. Кобринської представлено в її різнобічній людській сутності, у складній внутрішній діалектиці, у діалозі зі собою та своїм оточенням, крізь призму складових її інтелектуального світогляду (націоналізму, європеїзму, фемінізму), в контексті генераційної ідентичності, зокрема взаємозв’язків з ключовими репрезентантами покоління (І. Франком, М. Павликом, М. Грушевським, М. Драгомановим, Ольгою Кобилянською, Пантелеймоном та Олександрою Кулішами, Б. Грінченком, І. Нечуєм-Левицьким та ін.).
Вперше стереометрично проаналізовано всю художню прозу письменниці, зокрема й маловідомі твори, з погляду естетико-стильової еволюції, проблематики, поетики, жанрології, інтертекстуальності, історії написання, автобіографічної ґенези.

Інститут Івана Франка НАН України