Запрошення до участі у XV Міжнародній науково-практичній конференції кафедри філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського

11.05.2019 | 12:00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

 «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

WROCLAW UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Шановні колеги,

 

Маємо честь запросити вас взяти участь у XV Міжнародній науково-практичній конференції кафедри філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

«Філософські засади креатосфери у контексті творчості»

 

Конференція відбудеться 30 травня 2019 року в КПІ імені Ігоря Сікорського на базі факультету соціології і права. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти.

Тридцятирічний досвід кафедри філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського в осмисленні феномену творчості відображено доробком матеріалів конференцій різних років. Основні віхи цього шляху презентують запропоновані напрямки конференції:

 1. Креатосфера у віхах та вимірах творчості
 2. Творчість як спосіб буття дійсного гуманізму
 3. Творчість свободи як свобода творчості
 4. Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі
 5. Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності
 6. Творчість як основний ресурс відродження України
 7. Миротворчість в аспектах соціальної роботи
 8. Від ноосфери – до креатосфери

 

Мови конференції: українська, англійська, російська.

 

Для участі у конференції необхідно до 6 травня 2019 року за електронною адресою tvorchist.kpi.2019@gmail.com надіслати одночасно в електронному варіанті:

 1. заявку на участь в конференції (див. зразок);
 2. тези доповіді (див. вимоги до оформлення);
 3. відскановану рецензію наукового керівника (для студентів).

 

До початку роботи конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

 

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене нашим повідомленням на вказану вами електронну адресу. У разі, коли ви не отримали підтвердження, просимо звертатись до оргкомітету.

 

Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, неналежним чином оформлені, містять плагіат, обсяг яких перевищено, або надіслані пізніше зазначеного терміну.

 

 

 

РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ СТАНОВИТЬ:

 

Для студентів та аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського пільгова вартість – 180 грн.

Для учасників з України – 240 грн.

Для зарубіжних учасників – 10 євро.

 

Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення за реквізитами, вказаними в ньому. Після оплати оргвнеску необхідно відправити фото або сканкопію квитанції про сплату на електронну адресу tvorchist.kpi.2019@gmail.com.

Організаційний внесок включає вартість програмних матеріалів, збірки матеріалів конференції. Збірку матеріалів можна буде отримати на пленарному засіданні конференції, а також в оргкомітеті конференції. Учасники, які не змогли приїхати на конференцію, але здійснили оплату оргвнеску, можуть отримати збірку тез поштою за власний кошт.

 

Програма конференції буде надіслана разом з запрошенням на конференцію.

 

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Оргкомітет гарантує поселення іногородніх учасників лише в тому випадку, якщо потреба в поселенні була відмічена в заявці (кількість діб).

 

Вимоги до оформлення тез

 • Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 07-2003&6.0/95 для Windows.
 • Обсяг тексту: до 3 повних сторінок.
 • Через інтервал 1,5, праворуч – ім’я та прізвище автора, e-mail; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання (для студентів): шрифт Times New Roman, кегель – 14. Наприклад:

Іваненко Іван Іванович,

i.ivanenko@meta.ua

Науковий керівник:

Петренко П.П., к.ф.н., доц., ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

 • Назва доповіді посередині рядка (слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman, кегель – 14, жирний. Наприклад:

 

Філософські засади креатосфери у контексті творчості

 

 • Через інтервал 1,5 текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список використаних джерел (без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою: Список використаних джерел. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки, наприклад: [1, с.56].

Кількість співавторів однієї публікації – не більше двох осіб.

 

 

Вимоги до оформлення заявки

Заявка на участь в Міжнародній науково-практичній конференції

«Філософські засади креатосфери у контексті творчості»

 

Відомості про доповідача та тему доповіді:

 1. ПІБ
 2. Повна назва навчального закладу, в якому навчається/працює учасник конференції
 3. Посада, науковий ступінь, вчене звання
 4. Тема виступу(доповіді)
 1. Контактні телефони (домашній, мобільний), електронна пошта
 1. Форма участі (очна, дистанційна)
 2. Адреса надсилання матеріалів конференції (лише для дистанційних учасників)
 1. Потреба у поселенні (вказати дати приїзду та від’їзду – наприклад, приїзд 29 травня – ранок, від’їзд 30 травня – вечір).

 

 • Назви файлів, що будуть надіслані до Оргкомітету, повинні містити прізвище та ім’я учасника конференції із вказівкою для Заявки – Заявка, для тез – Тези, для рецензії – Рецензія.

Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та імені учасника конференції, та вказівки «На конференцію з творчості».

 

Контакти:

 • м. Київ, пр. Перемоги, 37, корпус №7, каб. 530 (Найближча ст. метро «Політехнічний інститут»)
 • kpi.2019@gmail.com
 • Гавва Олександр Володимирович (063) 599 22 39
 • Колотило Мар’яна Олексіївна (095) 609 89 12
 • Покулита Ірина Костянтинівна (067) 447 20 47
Також рекомендуємо підписатися на сторінку конференції в Facebook.

 

З повагою,
Оргкомітет конференції
«Філософські засади креатосфери у контексті творчості»