Запрошення до участі у IV Всеукраїнському відкритому фестивалі-конкурсі виконавців на народних інструментах “Мереживо” пам`яті Олександра Степанова

19.03.2019 | 13:26
Шановні друзі!
Оргкомітет IV Всеукраїнського відкритого фестивалю-конкурсу виконавців на народних інструментах “Мереживо” пам`яті Олександра Степанова (16-18 травня 2019 року, м. Рівне), запрошує до участі у творчих змаганнях та науково-практичній конференції “Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність”.
До Вашої уваги –  інформаційний лист конкурсу та конференції:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

НАРОДНО-ІНСТУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА В УКРАЇНІ:

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

 

Науково-практична конференція

в рамках ІV Всеукраїнського конкурсу виконавців на народних інструментах

«Мереживо», пам’яті заслуженого діяча мистецтв України Олександра Степанова

 

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра народних інструментів.

Інформаційний лист

До участі в конференції запрошуються викладачі, аспіранти, магістранти, студенти музичних вузів.

Дати проведення конференції 17-18 травня 2019 року, місто Рівне.

Заявки на участь у конференції приймаються з 14 березня до 14 квітня 2019 року.

Матеріали приймаються до 1 травня 2019 року.

 

Робота конференції пропонується за наступними тематичними напрямами:

історія народно-інструментального виконавства;

– теорія народно-інструментального мистецтва;

– методика і педагогіка народно-інструментального виконавства;

– психологія музично-виконавського мистецтва.

 

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць, якому буде присвоєно номер ISBN.

Матеріали приймаються із врахуванням наступних вимог:

1.Структура статті має містити наступні елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список літератури.

  1. Обсяг матеріалу: 8 -12 сторінок формату А 4.

3.Технічні параметри. Текст має бути набраний у Microsoft Office Word. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве, верхнє, нижнє – 20 мм. праве –15 мм.

  1. Порядок розміщення матеріалу.

У лівому верхньому куті – індекс УДК.

У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів), посаду, місце роботи (повна назва навчального заклду).

Назва статті набирається прописними літерами по центру сторінки. Під назвою через інтервал – анотація (4-6 речень) та ключові слова українською, російською і англійською мовами, за якими розміщується текст статті.

  1. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, с.95-96], [95; 155; 189].
  2. Після статті через один інтервал подається список літератури під заголовком ЛІТЕРАТУРА (в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією). Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

 

Заявка на участь у конференції та статті надсилати окремими файлами на електронну адресу: gorina_larisa@ukr.net

 

Назви файлів підписувати прізвищем автора, наприклад:

Заявка Петренко А.О.

Стаття Петренко А.О.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен тощо.

Оплата при реєстрації.

 

Місце проведення: Рівненський державний гуманітарний університет Інститут мистецтв, актова зала, вул. М.Хвильового 7,  м. Рівне.

Умови участі і житло: Оплата всіх витрат – за рахунок направляючої сторони

 

Оргкомітет конференції:

gorina_larisa@ukr.net

Телефони для довідок:

067-3607897

050-4706106

 

Додаток 1

З А Я В К А

учасника ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАРОДНО-ІНСТУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ»

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові  
2. Місце роботи (повністю)  
3. Посада  
4. Науковий ступінь, вчене звання  
5. Назва статті  
6. Секція, в рамках якої планується участь та публікація  
7. Варіант участі: заочна, особиста  
8. Домашня адреса  
9. Телефони  
10. E-mail