XIII-та міжнародна науково-практична конференція «Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку»

20.11.2017 | 20:08

16-17 листопада 2017 року в актовій залі  Рівненського державного гуманітарного університету відбулася XIII міжнародна науково-практична конференція «Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку», яку організувала кафедра культурології та музеєзнавства художньо-педагогічного факультету (зав. кафедри – проф. Володимир Виткалов).

У рамках конференції було організовано виголошення доповідей в таких секціях:

  1. Євроінтеграційні процеси: проблеми та перспективи розвитку.
  2. Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.
  3. Регіональна культурно-мистецька проблематика як предмет наукового дослідження.
  4. Методологічні і методичні проблеми викладання у вищій школі.
  5. Музеї і бібліотеки як культурний феномен сучасної доби в умовах трансформації.
  6. Освіта і культура в контексті нових суспільних реалій: здобутки і проблеми.
  7. Самореалізація молодого покоління в культурному просторі ХХІ століття.

У роботі конференції прозвучали доповіді науковці з України (Київ, Харків, Львів, Рівне, Дрогобич, Луцьк, Маріуполь та ін.) та Польщі (Краків, Ченстохов).

Також у конференції взяли участь аспіранти кафедри музикознавства та хорового мистецтва. Їх доповіді було включено в роботу секції «Теоретико-прикладні питання вітчизняного культурно-мистецького простору», яка проходила у приміщенні галереї європейського живопису «Єро-Арт». Аспірантка другого року навчання Ірина Казнох ознайомила присутніх з доповідь «Особливості стихири на Зіслання Святого Духа «Царю небесний» болгарського напіву» (наук. кер. проф. Юрій Медведик) Аспірантка першого року навчання Руслана Шевченко виголосила доповідь «Втілення бандурного компоненту в обробках українських народних пісень для голосу з фортепіано М. В. Лисенка» (наук. кер. доц. Світлана Салдан). Кращі доповіді учасників  конференції заплановано опублікувати у фахових збірниках університету: «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»:» (випуски «Культурологія», № 24, «Мистецтвознавство», вип. 25. Видання зареєстровано ISSN International Centre (Paris, FRANCE), ISSN № 2411-1546 (Print), індексуються у Google Scholar, РИНЦ (РФ) та Index Copernicus.