Виступ-презентація про сучасні тенденції освітніх технологій

21.10.2015 | 19:17

20 жовтня 2015 року на факультеті культури та мистецтв у  форматі мультимедійної презентації в.о. декана, доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії Роман Крохмальний представив  колегам доповідь на тему:  «Інтернет-технології, бібліотеки, навчальний процес:  шляхи розвитку,  виклики і проблеми».

Доповідач наголосив на важливості впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес вищої школи під час зустрічі з викладачами і студентами факультету культури і мистецтв 20 жовтня.

Інформаційно-комунікаційні технології відкривають можливості впровадження абсолютно нових методів викладання і навчання, а відтак важливою складовою навчального процесу є е-навчання та, зокрема, онлайн-навчання, засноване на компетенціях, – переконаний Роман Крохмальний.

Серед переваг використання інформаційно-комунікаційних технологій, на його думку, є  динамізм процесу обміну знаннями та досвідом, зокрема й через використання соціальних мереж, пошуки нових форм і методик навчання.

Доповідач, зокрема, зосередив увагу на особливостях вимірювання індивідуального прогресу в навчанні та ролі тестових технологій.

Оскільки забезпеченням необхідними інформаційними матеріалами для навчального процесу і дослідницької діяльності науковців  займається бібліотека, то  вона в Університеті відіграє роль своєрідного центру доступу до інформації та є базою для створення й розміщення електронних підручників і навчальних посібників.

Говорячи про бібліотеку, Роман Крохмальний наголосив на  проблемі запитів сучасного читача й соціології читання. Змальовуючи портрет автора сучасного тексту в діахронному аспекті, доповідач продемонстрував можливості впливу Інтернету на авторський текст.

Доповідь Романа Крохмального спричинила активне обговорення та емоційну дискусію серед колег.

Зокрема, завідувач кафедри філософії мистецтв, професор Олександр Козаренко висловив думку про потребу обережного і виваженого впровадження в навчальний процес новітніх технологій, нагадавши присутнім про принципи традиційної освіти та про фундаментальні засади ідеї Гумбольдтівського університету,  класичного університету як мультидисціплинарної загальноосвітньої установи.

Професор кафедри режисури та хореографії Олег Петрик підтримав позицію Олександра Козаренка, висловивши свої міркування про загрозу Інтернет-залежності та гіперактивності  молоді в соцмережах, що може призвести до абсолютизації віртуального простору.

Натомість на неминучості глобалізаційних процесів, які впливають на сучасне суспільство, звернула увагу доцент кафедри філософії мистецтв Людмила Белінська, наголосивши, що викладачі та студенти інформаційної епохи змушені долати ті виклики, які породжує ХХІ століття.

Американським досвідом впровадження е-навчання з хореографії поділився доцент кафедри режисури та хореографії Олександр Плахотнюк, розповівши про суттєві недоліки та позитивні аспекти такої форми навчання.

Доцент кафедри режисури та хореографії Оксана Лань на підтвердження думки про доцільність використання сучасних технологій у навчальному процесі розповіла про свої напрацювання, які вона впроваджує – зокрема на заняттях зі студентами спеціальності «Хореографія».

Усі учасники дискусії, підсумовуючи розглянуті питання, зійшлися на думці щодо  потреби осмисленого використання е-технологій у навчальному процесі.

За матеріалами Прес-центру

Фото: Любов Пугач і Христина Станкевич

DSC_0007 DSC_0017 DSC_0034 DSC_0039 DSC_0041 DSC_0043 DSC_0046 IMG_20151020_150558(1) IMG_20151020_150742 IMG_20151020_150746 IMG_20151020_152609