Виробнича бібліографічна практика студентів ІV курсу спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

22.02.2022 | 23:00

Студенти ІV курсу денної форми навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» факультету культури і мистецтв проходили виробничу бібліографічну практику (з відривом від навчання) у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка з 26.01.2021 р. по 08.02.2021 р. (керівник практики – доц. Біловус Г. Г.). Під час проходження виробничої бібліографічної практики студенти опрацьовували публікації фахових періодичних видань за 2020–2021 р. і укладали анотований бібліографічний список; виконували тематичну бібліографічну довідку, враховуючи літературу, що зберігається у фондах НБ ЛНУ ім. Івана Франка, інтернет-джерела, публікації у Scopus чи Web of Science, законодавчі та нормативні документи тощо. Усі студенти здали щоденники і звіти про проходження практики.

З 31.01.2022 р. по 13.02.2022 р. проходила виробнича (бібліографічна) практика із використанням дистанційних технологій у студентів заочної форми навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Під час практики студенти ознайомилися із основними напрямками роботи науково-бібліографічного відділу НБ ЛНУ, довідково-бібліографічного відділу Львівської обласної бібліотеки для дітей, відділом наукової бібліографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника. Студенти розкрили внесок у розвиток бібліографії знаних українських бібліографів Ф. Максименка, Л. Ільницької, В. Дорошенка та ін. Добрали матеріал до бібліографічного покажчика змісту за матеріалами фахової періодики 2021 року. Практиканти вміло поєднували виконання поставлених завдань з виробничо (бібліографічної) практики із виконанням своїх професійних обов’язків.