VІІІ Міжвузівський семінар «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання»

12.10.2016 | 00:17

19 січня 2017 року

відбудеться

VІІІ  Міжвузівський семінар

«Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання»

В межах роботи семінару пропонують обговорення за такими напрямами:

І. Соціальні комунікації. Інформаційна справа

 • закономірності розвитку комунікаційної системи суспільства
 • шляхи оптимізації документних комунікацій як пріоритетних у професійній діяльності фахівців інформаційної справи
 • проблеми відображення суспільно значимої інформації в мас-медіа

 

ІІ. Філософія. Культура

 • філософське осягнення сучасних соціальних зрушень
 • молодіжна культура: реалії, проблеми, наслідки
 • мистецькі пошуки і становлення мистецької особистості в контексті сучасних культурних трансформацій

 ІІІ. Історія. Політологія. Право.

 • проблеми об’єктивності в оцінюванні історично значимих подій сьогодення
 • сучасна Україна та ідея побудови наднаціональної держави
 • політичний постмодерн та євроінтеграція: проблеми оновлення правового поля

 ІV. Філологія. Лінгвістика.

 • актуальні проблеми сучасного лінгвістичного дискурсу
 • традиційні та альтеративні шляхи вивчення іноземних мов як нагальна потреба для сучасного українця

 V. Психологія. Педагогіка. Соціологія

 • особистість і сьогодення: пошук нових моделей поведінки
 • концептуальні та методичні засади оновлення вищої школи
 • соціальна мобільність особистості та нові можливості використання соціальних рушіїв за екстремальних суспільно-політичних  умов

 Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення публікацій:

 1. Комп’ютерний набір через 1 інтервалу на сторінці формату А4
 2. Шрифт – Times New Roman 14, звичайний.
 3. Поля по 2 см з усіх боків.
 4. Тема виступу, прізвище та ініціали автора, наукового керівника, назва вищого навчального закладу – посередині сторінки без зміни шрифту (див. приклад).

Тези будуть опубліковані до початку роботи семінару.  Електронний варіант у форматі PDF буде розміщений на сайті кафедри 703 (http://faculty7.khai.edu/ru/site/kafedra-dokumentovedeni.html) або відісланий на електронну пошту учасника (за попереднім замовленням). Поштова розсилка друкованого варіанту збірника здійснюватиметься післяплатою за вказаною в заявці учасника адресою. Також замовлений і оплачений екземпляр збірника можна одержати під час реєстрації або після завершення роботи семінару.

 

Для участі в семінарі необхідно

до 1 грудня 2016 року надіслати заявку та тези доповіді (обсягом не менше 1 сторінки в друкованому й електронному варіантах у форматі *rtf) на адресу:

Оргкомітет VІІІ  Міжвузівського семінару

«Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання»

Дмитренко Є. В.

Кафедра документознавства та української мови

Національний аерокосмічний  університет

ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

вул. Чкалова, 17   м. Харків,    61070

Україна

E-mail для відправлення тезk703@khai.edu або k703@mail.ru з темою «Міжвузівський семінар»

Детальніше...