Третій випуск студентів магістратури ОП 025 Музичне мистецтво

22.12.2020 | 09:17
21 грудня 2020 року відбувся захист магістерських робіт студентів кафедри музикознавства та хорового мистецтва (ОП 025 Музичне мистецтво. Музикознавство) під головуванням завідувача кафедри музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка професора, доктор мистецтвознавства Наталії Сиротинської.
Члени Екзаменаційної комісії – проф. Юрій Медведик, доц. Світлана Салдан, доц. Ольга Лазаревська, доц. Ольга Коломиєць, доц. Тарас Дубровний.
Теми семи магістерських робіт студентів Катерини Ніколаєвої, Софії Крок, Софії Шайдич, Марії Петровської, Соломії Ткачук, Ольги Івашко, Павла Жерухи охоплювали питання інтерпретології музики, музичного джерелознавства та текстології, різновидів давньої нотації, музичної журналістики, естрадного мистецтва, інклюзивної музичної освіти та ін. Важливо, що всі магістерські роботи були підготовлені на належному науково-методичному рівні, що відзначено у підсумкових коментарях проф. Н. Сиротинської та членів комісії.
Тож, третій випуск студентів магістратури нашої кафедри є успішним! З огляду на це, маємо всі підстави побажати нашим випускникам-музикознавцям плідної науково-педагогічної та творчої праці, а науково-педагогічному колективу кафедри наполегливої роботи в справі становлення музикології у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Водночас, запрошуємо у 2021 р. вступати до магістратури кафедри музикознавства та хорового мистецтва нових абітурієнтів-музикознавців!